ALÇAK GERİLİM GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN VARLIĞINDA YÜK TALEP TAHMİNİ YÖNTEMİ

2018-12-31
Göl, Murat
Yildiz, Ufuk
Çatı tipi güneş enerjisi sistemlerinin sayılarının fazlalığı ve iletişim ile veri analizinin hesapsal yükünde dolayı, bu sistemlerde üretilen enerji miktarının izlenememektedir. Dolayısıyla elektrik şebekesi operatörleri için arz talep dengesinin sağlanması adına operasyonel zorluklar yaratmaktadır. Hali hazırda elektrik şebekesi tarafından kullanılan yük talep tahmin metodları alçak gerilim güneş enerjisi üretiminin fazla olduğu sistemler için yeterli performansı gösterememektedir. Bu yetersizliğinin başlıca sebebi yük talebinin sosyal ve ekonomik koşullara bağlı olmasına rağmen, güneş enerjisi üretiminin coğrafi ve iklimsel koşullara bağlı olarak değişmesidir. Kullanılan metodların daha iyi sonuç verebilmesi için her güneş enerjisi panelinin üretim verisinin alınması gerekmedir. Tahmin edilebileceği gibi bu çözüm oldukça maliyetlidir. Yapılacak çalışma ile az miktarda farklı yerden alınan gerçek zamanlı ölçümler ile alçak gerilim güneş enerji panellerinin bölgesel üretimleri için matematiksel modeller çıkartarak tahminler yapıp doğruluk oranı daha yüksek yük talep tahminlerinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ODTÜ’nün farklı bölgelerine ve kampus yakınında bulunan Yüzüncü Yıl Mahallesi’ne piranometreler yerleştirilerek güneş ölçüm istasyonları kurulacaktır. Kurulan güneş ölçüm isyasyonlarından alınan ışının değerleri kullanılarak güneş enerjisi üretimi tahmini üzerine analizler gerçekleştirilecektir. Yapılan çalışmalar bir yüksek lisans tezi olacaktır.
Citation Formats
M. Göl and U. Yildiz, “ALÇAK GERİLİM GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN VARLIĞINDA YÜK TALEP TAHMİNİ YÖNTEMİ,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58983.