OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB) İÇİN fMRI VERİSİ ÜZERİNDE BAĞLANTI ANALİZİ İLE HASTALIK İMZASI OLUŞTURULMASI

2014-12-31
Halıcı, Uğur
Khaneh Shenas, Sona
Yüksel, Alican
Alzeimer, Şizofreni, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) gibi mental bozuklukların erken dönemde tespit edilmesi tedavi açısından çok önemlidir. Diğer yandan, erken safhada beyinde yapısal bir değişim gözlenmediğinden bu hastalıkların MRI ya da diğer klasik görüntüleme cihazları kullanılarak tespit edilmesi zordur.Diğer mental hastalıklara benzer biçimde OKB de beynin bazı bölgeleri arasındaki fonksiyonel korelasyonu etkilemektedir. Beynin nöral aktivitelerindeki fonksiyonel bozuklukların araştırılmasıdaki deneylerde fMRI yagın olarak kullanılmaktadır. Literatürdeki çalışmalar, bağlantı analizinin beynin uzak bölgeleri arasındaki yapısal ve fonksiyonel ilişkiler hakkında bilgi sağladığını göstermiştir. Bu proje toplanan verilerden mental hastalıkları tanımlayıcı imzaların elde edilmesi ve sonrasında bu imzalar kullanılarak yeni verilerin katogorize edilmesinde yardımcı olacak yöntemlerin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Elimizde halihazırda OKB için Ankara Universitesi Beyin Araştırma merkezi tarafından toplanmış fMRI verisi bulunduğundan bu projede OKB üzerinde yoğunlaşılacaktır. Burada geliştirilecek yöntemlerin diğer mental hastalıkların tespitinde de kullanlabileceğini düşünmekteyiz.Bu proje Nörobilim, Biyomedikal Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği alanlarının yer aldığı displinler arası bir çalışma içermektedir. Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Merkezi ile işbirliği içinde yürütülecektir.

Suggestions

KOBLOSUZ EEG MOTOR IMGELEME SISTEMI
Ulusoy, İlkay; Halıcı, Uğur; Çiçek, Çilem(2016-12-31)
Motor imgeleme verilerinin sınıflandırılmasının portatif kablosuz bir EEG cihazı üzerinden toplanan verilerle denenmesi ve ayrıca Olasılıksal Grafik Modelleri (Probabilistic Graphical Models, PGM) kullanılarak Motor imgeleme sinyallerinin modellenmesinde amaçlanmaktadır.Konuşma sentezine yönelik bir Beyin Bilgisayar arayüzü geliştirmek üzere Motor imgeleme sinyallerinin sınıflandırılması için daha önceki çalışmalarımızda derin öğrenmeye dayalı yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntem, literatür...
Motor Imgeleme EEG Verisi Toplama
Halıcı, Uğur; Rezaei Tabar, Yousef(2015-12-31)
Bir birinden ayırt edilebilen beyin sinyalleri kullanılarak bir harf kodlamasına gidilmesinin bu işlemi hızlandıracağını ve motor imgeleme EEG kayıtlarının bu amaç için uygun olduğunudüşünmekteyiz. 1 Doktora ve 1 Y. Lisans tez ogrencimin koordineli olarak yapacakları BCI konuşma sentezi tez çalışmaları için bu projede motor imgeleme EEG verisi toplamaya yönelik çalışmaları başlatmayı amaçlamaktayız.
Elmas Membranli Kapasitif Ultrason Çevirgeç Dizilerinin Mikroüretimi
Bayram, Barış(2014-12-31)
Elmas, rakipsiz sertligi ve dayanikliligi, sürtünmeyle ilgili mükemmel performansi, ayarlanabilen ve dengeli yüzey kimyasi, yüksek termal iletkenligi ve düsük termal genlesmesi, içinde yayilan akustik dalgalarin hizinin yüksekligi, ve biyouyumlulugu ile mikroelektromekanik ve nanoteknoloji alanlarinda çigir açabilecek potansiyele sahiptir. Bu potansiyel mikroelektromekanik sistemler (MEMS) alaninda mikroüretilmis kapasitif ultrason çevirgeçler (CMUT) üzerinde üniversitemizde yürüttügümüz arastirmalarla açig...
Algı-motor entegrasyonunu araştırmak için düşük maliyetli, ancak yüksek bant genişliğine sahip bir deney sistemi geliştirilmesi
Ankaralı, Mustafa Mert; Karagöz, Osman Kaan(2018-12-31)
İnsan sinir sisteminin duyusal-motor entegrasyonunu nasıl gerçekleştirdiğini anlamak, sinir bilim camiasındaki en yoğun araştırmaların olduğu alanlardan biridir. İnsanların günlük hayattaki hareketlerini duyusal-motor kontrol altında rehberlik etme becerisi, insan sinir sisteminin en kritik yönlerinden biridir. Bu beceride oluşan bozukluklar insanların hayat kalitesine ciddi zararlar oluşturur. Bu açıdan bu bilimsel soru çevresinde yalpan araştırmalar çok değerlidir. Buna ek olarak mükemmel bir kontrol sist...
İnşaat projeleri için gecikme analizi: gecikme nedenleri ve önleyici tedbirlerinin taksonomisi
Bilgin, Gözde; Birgönül, Mustafa Talat; Dikmen Toker, İrem (null; 2014-11-08)
Günümüz inşaat projeleri, teknolojik gelişmelerin ve sektördeki rekabetin artması ile birlikte, eskisinden daha karmaşık ve yönetilmesi zor hale gelmiştir. İnşaat projelerinin gecikmeye yatkın yapısının, güncel rekabet baskısı ile birleşmesi, gecikmeleri çoğunlukla kaçınılmaz hale getirmektedir. Bu kapsamda, projelerin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için; gecikmelerin farkında olunması, önleyici tedbirlerin zamanında alınması ve gecikme ile karşılaşıldığında uygun yöntemlerle analiz edilerek en az h...
Citation Formats
U. Halıcı, S. Khaneh Shenas, and A. Yüksel, “OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB) İÇİN fMRI VERİSİ ÜZERİNDE BAĞLANTI ANALİZİ İLE HASTALIK İMZASI OLUŞTURULMASI,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58966.