Değişken Temas Yüzeyleri İçin Dinamik Kuru Sürtünme Modeli Geliştirilmesi

2011-12-31
Kuru sürtünme birbirine temas eden her yüzeyde bulunduğu için mekanik sistemlerin gerçekçi olarak modellenmesinde oldukça önemlidir. Bazı sistemlerde istenmese de kasıtlı olarak kuru sürtünmenin dahil edildiği yapılarda bulunmaktadır. Bu sistemlerdeki amaç istenmeyen titreşimleri kuru sürtünme vasıtasıyla sönümlenmesidir. Bu tip kuru sürtünme sönümleyicileri gaz türbinli motorların türbin kanatçıklarının titreşim genliklerinin düşürülmesinde sıkça kullanılmaktadır ve aynı zaman gaz türbinli motor üreticilerinin en önemli tasarım problemlerinden birini oluşturmaktadır. Bunların dışsında kuru sürtünmeli sönümleyiciler tren vagonlarının ve araç titreşim seviyelerinin düşürülmesi, binaların depreme karşı korunması ve istenmeyen titreşimlerin giderilmesi gibi çeşitli durumlarda da kullanılmaktadır. Bu ve benzer sistemlerin dinamik olarak modellenmesinde karşılaşılan en büyük sorun kuru sürtünmenin doğrusal olmayan yapısı sebebiyle analizleri oldukça karmaşıklaştırmasıdır. Bu projede amaçlanan bu ve benzer sistemlerin dinamik analizi için yeni kuru sürtünme modelleri geliştirilmesidir. Şu anda tahrikli titreşim analizlerinde kullanılmakta olan modeller temas yüzeyinin etki eden kuvvete bağlı olarak değişmesini tam olarak modellememektedirler. Şu anda kullanılmakta olan kuru sürtünme modellerinde temas parametreleri sabit olarak alınmıştır. Halbuki temas parametreleri temas yüzeyinin değişmesiyle birlikte değişebilmektedir. Özellikle eğimli yüzeylerin temasında ortaya çıkan bu durumu modellemek için temas parametrelerinin değişimini de içeren bir kuru sürtünme modeli geliştirilecektir. Dolayısıyla önerilen proje hali hazırda kullanılmakta olan sürtünme modellerindeki önemli eksikliklerin giderilmesini sağlayacaktır. Böylece içinde sürtünme barındıran dinamik sistemlerin sayısal benzetimleri deneysel çalışmalarla daha fazla örtüşecek ve yapılacak deney sayısını en aza indirerek büyük ekonomik kazanca sebep olacaktır.
Citation Formats
E. Ciğeroğlu, “Değişken Temas Yüzeyleri İçin Dinamik Kuru Sürtünme Modeli Geliştirilmesi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58992.