Hide/Show Apps

ZEOLİTLERİN ISIL İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ

Zeolitler, Aluminosilikat tabanlı inorganik kristallerden oluşan yapılardır. Yapılarındaki çeşitlilik, zeolitlerin kataliz, emme pompaları, hidrojen depolama ve ısı pompaları gibi birçok endüstriyel uygulamada tercih edilmelerine neden olmaktadır. Özellikle ısıl uygulamalara yönelik, ısıl iletim katsayılarının doğru biçimde tespit edilmeleri, kullanımları açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada amaçlanan, ODTÜ Merkezi Laboratuvarında sentezlenen gümüş nanoparçacık katkılı zeolitlerin ısıl iletim katsayılarının, sıcaklığa, farklı iyon tiplerine (gümüş, çinko, bakır, lityum) ve gümüş nanoparçacıkların zeolit içerisindeki oluşum miktarına bağlı olarak belirlenmesidir. Bu çalışmanın sonucunda, son yıllarda ısıl uygulamalarda artan bir şekilde tercih edilen zeolitlerin, bu uygulamalara yönelik bilinmesi gereken ve hala tam olarak bilinmeyen en önemli termofiziksel özelliği-ısıl iletim katsayısı-için bir veri tabanı oluşturulabilecektir.