Hide/Show Apps

Doğal Zeolit Klinoptilolitin Akış Borulu Taşkın-Akışkan Yatakta Kurutulması

2015
Külah, Görkem
Öcal, Cihan
Yaman, Onur
Aydın, Filiz
Köksal, Murat
Nasirimarekani, Vahid
Mikotoksinler, depolanan tahıllar ve kaba yemler üzerinde gelişen belirli küf formlarının toksik etkili metabolik yan ürünleridir. Mikotoksinler, son derece toksik, çoğu kansorejen, teratojen ve mutajen maddelerdir. Dolayısıyla, mikotoksinli ürünlerin doğrudan yenilmesi veya bu tip yem ile beslenen hayvanların et ve süt ürünlerinin yenilmesi sağlık açısından büyük risk oluşturmaktadır. Yemlerde bulunan mikotoksinlerin bazıları yem içerisinde salgılanırken, bazıları da yemler hayvanlar tarafından alındıktan sonra hayvan vücudunda salgılanırlar. Son yıllarda, yemlerde bulunan mikotoksinleri adsorbe edebilen ve hayvan sağlığını bozmayan doğal zeolitlerin yem katkısı olarak kullanılması gündeme gelmiştir. Zeolit mineralinin hayvanyemi katkı maddesi olarak güvenilir şekilde kullanılabilmesi için madenin çıkarıldıktan ve öğütüldükten sonra kurutma işlemine tabi tutularak nem değerinin yaş temelde maksimum %8 değerinde sabitlenmesi gerekmektedir. Ancak ülkemizde endüstriyel üretimi yapılan zeolit minerali yaz aylarında yüzey madenciliği ile çıkartılmaktadır ve çıkarılan madenin nem değeri %16 ile %24 arasında değişmektedir. Dolayısıyla bu projenin amacı, kısa kurutma süresi ve düşük enerji sarfiyatı ile yüksek verimde çalışacak, laboratuvar ölçekli, akış borulu bir taşkınakışkan yatak kurutucu sistemi tasarlamak ve kurmaktır. Bu amaçla, öncelikle soğuk yatak hidrodinamik çalışmalar yapılmış, gaz-katı akış dinamiği açısından en uygun tasarım ve işletim koşulları bulunmuştur. Elde edilen bu koşullar için 30 derecelik konik açıya sahip, akış borulubir taşkın-akışkan yatak kurutucu tasarlanıp, imal edilmiş ve kurutma deneyleri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamı itibariyle literatürde bulunan akış borulu taşkınakışkan yataklar konusundaki en kapsamlı çalışmalardan biri, mikron boyutunda parçacıklarla yapılan ise ilk kapsamlı çalışmadır. Elde edilen sonuçlar, zeolit parçacıklarının kurutulması için endüstriyel boyutta kurulacak olan sistemlerin tasarımına ışık tutacaktır. Ayrıca, tasarlanan sistem mikronize boyuttaki parçacıkların uygulamalarında gösterdiği üstünlüklerden dolayı sadece madencilik sektöründe değil, kimya ve ilaç sektörlerinde de kullanılabilecektir