3B Yazıcılar ile Üretilen ve Negatif Poisson Oranına Sahip İç Yapılar ile Nesnelerin Geometrik Doğruluklarının Arttırılması

2018-12-31
Bu proje çerçevesinde temel olarak 3 Boyutlu (3B) yazıcılar ile üretilen parçaların dış ölçülerinin geometrik doğruluklarının arttırılması amaçlanmaktadır. 3B yazıcılar ile üretilen nesnelerin boyutlarındaki sapmaların temel nedeni sıcaklık değişimiyle birlikte nesnelerin hacimsel olarak küçülmeleridir. Yürütücü bir önceki BAP projesinde önermiş olduğu alternatif yöntem ile deliklerdeki küçülmeyi iç yapıdaki küçülmeleri kullanarak büyük ölçüde giderebilmiştir ve konuyla ilgili yayınlar yapmıştır. Önerilen bu proje ile birlikte sadece deliklerin değil nesnelerin dış ölçülerinin de doğruluklarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için farklı negatif Poisson oranına (Auxetic) sahip geometrik yapılar nesnelerin içlerinde kullanılarak dış geometrideki küçülmenin giderilmesi planlanmaktadır. Önceki çalışmanın sonuçlarıyla birleştirildiğinde 3B yazıcılar ile üretilen parçaların geometrik doğruluklarının sadece uygun iç yapılar kullanılarak arttırılabileceği gösterilecektir. Projenin ilk aşamasında yürütülen sayısal çalışmalar ikinci aşamada parçaların üretilmesi ve gerekli ölçümlerin Koordinat Ölçme Makineleri üzerinde yapılması ile doğrulanacaktır.

Suggestions

3B Yazıcılar ile Üretilmiş Nesnelerin Boyutsal Doğruluklarının Geliştirilmesi
Yaman, Ulaş(2016-12-31)
Bu çalışma kapsamında temel olarak 3 boyutlu (3B) yazıcılar ile üretilen nesnelerin boyutsal doğruluklarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje özelinde delik çaplarının doğruluğuna ağırlık verilmesi planlanmaktadır ama projenin başarıyla sonuçlanması durumunda takip eden çalışmalarda diğer ölçüler üzerinde de geliştirmeler yapılacaktır. 3B yazıcılar ile üretilen nesnelerin boyutlarındaki sapmaların temel nedeni sıcaklık değişimiyle birlikte nesnelerin hacimsel olarak küçülmeleridir. Bu küçülme en çok de...
3B Yazıcılar İçin Yeni Bir Tasarım ve Üretim Akışı: LIPRO
Yaman, Ulaş; Dölen, Melik(2018-05-01)
Projenin ana amacı 3B yazıcı sistemlerinde kullanılan tasarım ve üretim akısının dezavantajlarını, kısa bir akısla ve Liste Islemlerine (LIPRO, List Processors) dayanan etkili bir komut üretim yaklasımıyla, gidermektir. Bu yeni akıs yaklasımı, eklemeli üretim uygulamalarındaki komut yörüngelerinde bulunan fazla bilgilerden ve soru-tabanlı CAD/CAM mimarisinden faydalanacaktır. Komut yörüngelerinin bazı özellikleri bahsedilen fazla bilgilerin olusmasına neden olmaktadır: i) Nesnelerde bulunan simetrilerden do...
3B Izometrik Şekil Eşleme
Sahillioğlu, Yusuf (2010-06-01)
3B izometrik şekiller arasındaki eşleme problemini ele alıyoruz. Önerdiğimiz yöntem, verilen iki izometrik şekil arasındaki izometrik sapmayı enküçülten optimal eşlemeyi otomatik olarak bulabilmektedir.İzometri hatasını iki adımda eniyiliyoruz. İlk adımda, şekil yüzeylerinden örneklenmiş bir örnek 3B noktalar kesel ilginlik bilgisine dayanarak spektral uzaya aktarılır.İlk eşleme spektral uzayda tam iki kısımlı bir çizge eşleştirme yöntemi kullanarak izometri hatasının polinom zamanda enküçültülmesiyle eld...
3 Boyutlu yazıcı ile üretilen PLA bazlı yapıların mekanik özelliklerinin incelenmesi
Kaygusuz, Burçin; Özerinç, Sezer (Makina Tasarım ve İmalat Derneği , 2018-05-01)
3 boyutlu yazıcılar aracılığıyla üretilen bileşenler ve ürünler, otomotiv, biyomedikal, tekstil ve gıda sektörlerinde giderek artan oranda kullanılmaktadır. Bu yöntemle üretilen malzemelerin mekanik özelliklerinin anlaşılması, bu malzemelerin uygulamalarda verimli olarak kullanılması açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada en yaygın olarak kullanılan 3 boyutlu yazıcı malzemelerinden biri olan polilaktik asit ile üretilen yapılarda, nozul sıcaklığı ve dolgu yoğunluğu gibi parametrelerin mekanik özelliklere...
In-Service Mathematics Teachers’ Knowledge of Assessment Regarding the Volume of 3D Solids
Tekin Sitrava, Reyhan; Işıksal Bostan, Mine (2017-10-08)
The purpose of this study is to investigate in-service mathematics teachers’ knowledge of assessment related to students’ understanding of the volume of 3D solids. Throughout the study, knowledge of assessment refers to one of the dimensions of teachers’ PCK which comprises teachers' knowledge of what to assess and how to assess students’learning. The study is a qualitative case study. The data were collected from four in-service mathematics teachers via document analysis, inte...
Citation Formats
U. Yaman, “3B Yazıcılar ile Üretilen ve Negatif Poisson Oranına Sahip İç Yapılar ile Nesnelerin Geometrik Doğruluklarının Arttırılması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59025.