3B Yazıcılar ile Üretilen ve Negatif Poisson Oranına Sahip İç Yapılar ile Nesnelerin Geometrik Doğruluklarının Arttırılması

2018-12-31
Bu proje çerçevesinde temel olarak 3 Boyutlu (3B) yazıcılar ile üretilen parçaların dış ölçülerinin geometrik doğruluklarının arttırılması amaçlanmaktadır. 3B yazıcılar ile üretilen nesnelerin boyutlarındaki sapmaların temel nedeni sıcaklık değişimiyle birlikte nesnelerin hacimsel olarak küçülmeleridir. Yürütücü bir önceki BAP projesinde önermiş olduğu alternatif yöntem ile deliklerdeki küçülmeyi iç yapıdaki küçülmeleri kullanarak büyük ölçüde giderebilmiştir ve konuyla ilgili yayınlar yapmıştır. Önerilen bu proje ile birlikte sadece deliklerin değil nesnelerin dış ölçülerinin de doğruluklarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için farklı negatif Poisson oranına (Auxetic) sahip geometrik yapılar nesnelerin içlerinde kullanılarak dış geometrideki küçülmenin giderilmesi planlanmaktadır. Önceki çalışmanın sonuçlarıyla birleştirildiğinde 3B yazıcılar ile üretilen parçaların geometrik doğruluklarının sadece uygun iç yapılar kullanılarak arttırılabileceği gösterilecektir. Projenin ilk aşamasında yürütülen sayısal çalışmalar ikinci aşamada parçaların üretilmesi ve gerekli ölçümlerin Koordinat Ölçme Makineleri üzerinde yapılması ile doğrulanacaktır.
Citation Formats
U. Yaman, “3B Yazıcılar ile Üretilen ve Negatif Poisson Oranına Sahip İç Yapılar ile Nesnelerin Geometrik Doğruluklarının Arttırılması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59025.