3B Yazıcılar İçin Yeni Bir Tasarım ve Üretim Akışı: LIPRO

2018-05-01
Projenin ana amacı 3B yazıcı sistemlerinde kullanılan tasarım ve üretim akısının dezavantajlarını, kısa bir akısla ve Liste Islemlerine (LIPRO, List Processors) dayanan etkili bir komut üretim yaklasımıyla, gidermektir. Bu yeni akıs yaklasımı, eklemeli üretim uygulamalarındaki komut yörüngelerinde bulunan fazla bilgilerden ve soru-tabanlı CAD/CAM mimarisinden faydalanacaktır. Komut yörüngelerinin bazı özellikleri bahsedilen fazla bilgilerin olusmasına neden olmaktadır: i) Nesnelerde bulunan simetrilerden dolayı takım yörüngeleri de sıklıkla simetrik hareketlerden olusmaktadır; ii) Eklemeli üretimde özellikle dıs kabuklarda ve iç yapılarda basit egri açıklıklarına sıklıkla rastlanılmaktadır; iii) Ardısık katmanlar arasında büyük benzerlikler bulunmaktadır. Sonuç olarak, eklemeli üretimde kullanılan komut yörüngelerinin bu özellikleri kullanılarak ham hareket verisinin (geleneksel akısta üretilen Gkomut dosyaları) büyüklügü azaltılabilir ve kolaylıkla degistirilebilir hale getirilebilir. Diger bir yandan soru-tabanlı yazılım mimarisi, dosya formatı degisikligi ve komut üretimi için özel yazıcı yazılımı gereksinimini ortadan kaldıracaktır. Proje üç büyük bölümden olusmaktadır: komut üretim yaklasımının gelistirilmesi, yöntemin yüksek seviyeli bir programlama dili ile yerine getirilmesi ve 3B yazıcılar üzerinde gerçeklestirilmesi. Ilk bölümde gerekli olan veri yapıları, algoritmalar ve dilin temel yapısı belirlenecektir. Ikinci asmada gelistirilen komut üretim yöntemi okunabilirligi yüksek bir programlama dili (Python) ile olusturulacaktır. Sonrasında yaklasımın PC ortamında benzetimi yapılarak basarımı degerlendirilecek ve daha iyi bir basarım için gerekli güncellemeler yapılacaktır. Projenin son asamasında ise olusturulan çözüm tek-kartlı bir bilgisayara (Raspberry Pi) gömülecek ve 3B yazıcılar bu bilgisayar üzerinden çalıstırılacaktır. FDM ve DLP teknolojilerine sahip iki farklı 3B yazıcının kullanılması planlanmaktadır ama yöntem farklı teknolojilere (SLA, SLM, malzeme jetleme, baglayıcı jetleme, vb.) sahip herhangi bir 3B yazıcı üzerinde de kolaylıkla uygulanabilir. Bunlara ek olarak önerilen yöntemin (LIPRO) diger avantajlarını (sadelik, okunabilirlik, düsük genel karısıklık, vb.) ortaya koymak için birçok farklı nesne üretilecektir. LIPRO?nun basarılı bir sekilde gerçeklestirilmesiyle birlikte 3B yazıcılarda kullanılan komut üretim yöntemlerinin birçok dezavantajı ortadan kaldırılacaktır. Kullanıcılar binlerce Gkomutları ile ugrasmadan üretilen komut verilerini rahatlıkla okuyabileceklerdir ve LIPRO komut dosyalarını üretmek ya da yazmak için gereken süre geleneksel yöntemlerdeki karsılıklarına göre oldukça az olacaktır. Böylelikle üretim islemleri için gereken hazırlık zamanlarında büyük düsüsler olacak ve bu durum 3B yazıcıların kullanıldıgı sistemlerin verimliliklerini arttıracaktır. Yazılım tarafındaki avantajlarına ek olarak LIPRO, komut üretiminde kullanılan donanımların fiyatlarını da dolaylı olarak etkileyecektir.

Suggestions

3B Yazıcılar ile Üretilmiş Nesnelerin Boyutsal Doğruluklarının Geliştirilmesi
Yaman, Ulaş(2016-12-31)
Bu çalışma kapsamında temel olarak 3 boyutlu (3B) yazıcılar ile üretilen nesnelerin boyutsal doğruluklarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje özelinde delik çaplarının doğruluğuna ağırlık verilmesi planlanmaktadır ama projenin başarıyla sonuçlanması durumunda takip eden çalışmalarda diğer ölçüler üzerinde de geliştirmeler yapılacaktır. 3B yazıcılar ile üretilen nesnelerin boyutlarındaki sapmaların temel nedeni sıcaklık değişimiyle birlikte nesnelerin hacimsel olarak küçülmeleridir. Bu küçülme en çok de...
3B Yazıcılar ile Üretilen ve Negatif Poisson Oranına Sahip İç Yapılar ile Nesnelerin Geometrik Doğruluklarının Arttırılması
Yaman, Ulaş(2018-12-31)
Bu proje çerçevesinde temel olarak 3 Boyutlu (3B) yazıcılar ile üretilen parçaların dış ölçülerinin geometrik doğruluklarının arttırılması amaçlanmaktadır. 3B yazıcılar ile üretilen nesnelerin boyutlarındaki sapmaların temel nedeni sıcaklık değişimiyle birlikte nesnelerin hacimsel olarak küçülmeleridir. Yürütücü bir önceki BAP projesinde önermiş olduğu alternatif yöntem ile deliklerdeki küçülmeyi iç yapıdaki küçülmeleri kullanarak büyük ölçüde giderebilmiştir ve konuyla ilgili yayınlar yapmıştır. Önerilen b...
3 Boyutlu yazıcı ile üretilen PLA bazlı yapıların mekanik özelliklerinin incelenmesi
Kaygusuz, Burçin; Özerinç, Sezer (Makina Tasarım ve İmalat Derneği , 2018-05-01)
3 boyutlu yazıcılar aracılığıyla üretilen bileşenler ve ürünler, otomotiv, biyomedikal, tekstil ve gıda sektörlerinde giderek artan oranda kullanılmaktadır. Bu yöntemle üretilen malzemelerin mekanik özelliklerinin anlaşılması, bu malzemelerin uygulamalarda verimli olarak kullanılması açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada en yaygın olarak kullanılan 3 boyutlu yazıcı malzemelerinden biri olan polilaktik asit ile üretilen yapılarda, nozul sıcaklığı ve dolgu yoğunluğu gibi parametrelerin mekanik özelliklere...
Nesnelerin İnterneti'nde Veri Bütünlüğü için Blok Zincir Mimarisi
Angın, Pelin; Bayansar, Furkan; Tabak, Ali Ilteriş(2018-12-31)
Akıllı ortamlar yaratmak için fiziksel ve sanal nesnelerin bağlantısını sağlayan Nesnelerin İnterneti (IoT), ağ altyapıları ve akıllı cihazlardaki ilerlemelerle son on yılda büyük bir ivme yakalamıştır. Sadece Avrupa Birliği içindeki IoT bağlantılarının 2020 yılına kadar 6 trilyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. IoT'nin ekonomik ve toplumsal faydalarına rağmen, ortaya çıkardığı güvenlik sorunları bu teknolojinin daha geniş kabulü önünde engel teşkil etmektedir. IoT'daki çeşitli nesne türleri arasındaki bağl...
A Novel design and fabrication paradigm for 3D printers: LIPRO
Haseltalab, Vahid; Yaman, Ulaş; Dölen, Melik; Department of Mechanical Engineering (2018)
This study starts with highlighting some disadvantages of the conventional design and fabrication pipelines of Additive Manufacturing (AM) processes. In order to overcome the major drawbacks of the conventional pipeline, a novel design and fabrication pipeline called as LIPRO is proposed and it is implemented on two different AM processes to illuminate its effectiveness on alleviating the disadvantages of the conventional approaches. A single board computer is used to realize the method on AM machines. The ...
Citation Formats
U. Yaman and M. Dölen, “3B Yazıcılar İçin Yeni Bir Tasarım ve Üretim Akışı: LIPRO,” 2018. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95867.