Hide/Show Apps

3B Yazıcılar ile Üretilmiş Nesnelerin Boyutsal Doğruluklarının Geliştirilmesi

Bu çalışma kapsamında temel olarak 3 boyutlu (3B) yazıcılar ile üretilen nesnelerin boyutsal doğruluklarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje özelinde delik çaplarının doğruluğuna ağırlık verilmesi planlanmaktadır ama projenin başarıyla sonuçlanması durumunda takip eden çalışmalarda diğer ölçüler üzerinde de geliştirmeler yapılacaktır. 3B yazıcılar ile üretilen nesnelerin boyutlarındaki sapmaların temel nedeni sıcaklık değişimiyle birlikte nesnelerin hacimsel olarak küçülmeleridir. Bu küçülme en çok deliklerde etkisini göstermektedir. Günümüzde kullanılan yöntemler temel olarak küçülmeyi tahmin etmek üzerine yoğunlaşmıştır. Nesneler olması gerekenden daha büyük üretilerek soğuduktan sonra istenen ölçülerin elde edilmesi sağlanmaktadır. Çalışma çerçevesinde tamamen farklı bir yol izlenmesi planlanmaktadır. Nesnelerin iç̧ yapıları değişik şekillerde modellenerek deliklerde oluşan bu çekilmeler giderilecektir. Geliştirilen yaklaşımın başarımı Koordinat Ölçme Makineleri yardımıyla değerlendirilecektir.