Gerede - Ulusu Çayı'nın Gelecekteki Akımlarının Veri - Temelli Metodlar Kullanılarak Tahmini

2010-12-31
Nüfus artışı, sanayileşme ve şehirleşmeye bağlı olarak su ihtiyacı giderek artmaktadır. Ancak su ihtiyacının arttığı bölgelerdeki kullanılabilir su kaynakları, hem şehirleşme ve plansız kullanım gibi insan kaynaklı, hem de küresel ısınma gibi çevresel etkenler yüzünden ihtiyacı karşılayamamaktadır. Bu durum son yıllarda Ankara ve çevresinde de gözlenmiş ve geçtimiz yıl Ankara'ya su temininde sıkıntılar yaşanmıştır. Bu sıkıntılar, Ankara'ya bir boru hattı ile Hirfanlı Barajı'ndan su getirilmesiyle çözümlenmiştir. Ancak, bu uzun vadeli bir çözüm olmadığından, alternatif su kaynaklarının araştırılmasına ve değerlendirilmesine devam edilmektedir. Halihazırda Ankara'nın içme suyunun büyük bir kısmı Çamlıdere, Kurtboğazı, Çubuk II ve Hirfanlı Barajları'ndan sağlanmaktadır. Bunlara ek olarak, Kurtboğazı Barajı'na, Akyar, Eğrekkaya ve Kavşakkaya Barajları'ndan da su aktarılmaktadır (ASKİ, 2007; DSİ V. Bölge, 2008). Tüm bu barajların Ankara'nın ileriki içme suyu ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalabileceği ihtimaline karşı tedbir olarak yeni bir içme suyu temini projesi yürütülmektedir: Gerede Sistemi. Gerede Sistemi kapsamında Gerede-Ulusu Çayı'ndan Çamlıdere Barajı'na su iletilmesi planlanmaktadır. İleriki yıllarda Ankara'nın su ihtiyacının süreki ve güvenli bir şekilde karşılanmasının planlanabilmesi için Gerede Sistemi'nden Ankara'ya ne kadar suyun derive edilebileceğinin belirlenmesi gereklidir. Transfer edilecek su miktarının belirlenebilmesi, Gerede- Ulusu Çayı'nın doğal akımlarının doğru bir şekilde tahmin edilmesine bağlıdır. Bu projenin amacı Gerede-Ulusu Çayı'nın gelecekteki aylık akımlarının gerçeğe en yakın bir şekilde tahmin edilebilmesi için veri-temelli kara-kutu modelleri geliştirilmesidir. Bu proje çerçevesinde geliştirilecek olan modeller (i) bulanık kural- temelli model, (ii) yapay sinir ağları modeli, ve (iii) önceki iki modelin sonuçlarını bir arada kullanan birleştirilmiş bir yapay sinir ağları modelidir. Bu çalışma sonucunda Gerede-Ulusu Çayı'nın ilerideki aylar için akımlarını gerçeğe yakın bir şekilde tahmin edebilen bir model geliştirilebilirse, bu modelin sonuçları kullanılarak Ankara Su Temin Sistemi'ne eklenecek olan Gerede Sistemi'nin optimum işletimi için faydalı kurallar belirlenebilir. Akım tahminleri gerçeğe ne kadar yakın yapılabilirse rezervuar sisteminden o derecede yüksek fayda sağlanabilir. Bu çalışmanın son yıllarda Ankara'da yaşanan ciddi su probleminin gerçekçi bir şekilde çözümlenmesine önemli ölçüde katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Suggestions

Dizelin Reformlanma Reaksiyonlarında Çalışma Parametrelerinin Optimizasyonu
Sezgi, Naime Aslı(2018-12-31)
Günümüzde, küresel ısınma ve fosil yakıt kaynaklarının tükenmeye yüz tutması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi artmıştır. Hidrojen, alternatif temiz enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahiptir ve 21. yüzyılın enerji taşıyıcısı olarak anılmaktadır. Gelecekte hidrojen üretimi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacaktır, fakat bu esnada dağıtım sistemlerinin yerleşik olarak kullanılmakta olması ve halk tarafından kabul gören bir yakıt olması gibi nedenler ile dizel yakıtı hidrojen ...
The feasibility study for an enhanced geothermal system application in Dikili-İzmir region
Turan, Ayşegül; Artun, Emre; Sustainable Environment and Energy Systems (2016-9)
For Turkey, one sustainable way to increase the clean energy share in the power generation can be the utilization of geothermal resources as they are abundant, reliable, domestic and able to provide base load. This study aims to investigate the untapped potential of hot dry rock systems to generate power. Dikili-İzmir geothermal field is selected as a case study with four different production scenarios. Accessible resource base and recoverable heat energy are calculated by employing a probabilistic approach...
Multispektral görüntü serilerinden bozkırların tespiti
Nabdel, Leili; Çağlayan Demirbaş, Semiha; Zeydanlı, Uğur Siyami; Leloğlu, Uğur Murat (null; 2018-09-21)
Bozkırlar, ekolojik açıdan büyük öneme sahiptir ve doğal kaynak yönetimi veya biyoçeşitlilik koruma gibi çalışmalar için bozkır alanlarının doğru olarak bilinmesine ihtiyaç vardır. Ancak, genel amaçlı arazi örtüsü sınıflandırmalarında bozkır sınıflandırma doğruluğu genellikle düşüktür. Bu çalışmada uzaktan algılama yöntemi ile bozkırların sınıflandırılmasına yönelik bir algoritma önerilmiştir. Bitki fenolojisinden azami seviyede faydalanmak için çok-zamanlı multispektral Sen...
Yaşlıların Aile Bakıcıları için Sürdürülebilir Mobil Sağlık
Özkan Yıldırım, Sevgi (null; 2018-09-12)
Yaşlı nüfusun artması, birçok ekonomide sürdürülemez bir sağlık gideri haline gelmektedir. Dahası, aile bakıcıları yaşlı yakınları için en iyi sağlık hizmetlerini bulma, ilaç alımını sürdürme ve en iyi uygulamaları takip etmeyi içeren, bakım yükünü yaşamaktadırlar. Bu bağlamda, mobil cihazların yaygınlığı, mobil sağlık uygulamalarını (mSağlık), evde yaşayan yaşlıların bakım verenlerine anında ve etkili bir şekilde desteklemek için yardımcı teknoloji olarak işaret etmektedir. Mevcut mSağlık uygulamaları...
Farklı Büyüme Koşullarında Büyütülen Rhodobacter Capsulatus Bakterisinde Hidrojenüretim Mekanızmasını Anlamaya Yönelik Proteom Çalışması.
Yücel, Ayşe Meral(2011-12-31)
Dünya enerji ihtiyacının, fosil yakıtlardan karşılanması beraberinde çevre kirliliği, küresel ısınma ve sınırlı olan rezervlerin azalması gibi problemleri getirmektedir. Bu nedenle günümüzde, sürdürülebilir, çevre dostu ve ucuz enerji kaynaklarının geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Enerji kaynağı olarak hidrojen, yanmasıyla oluşan maddenin su olması, ısıl değerinin diğer yakıtlarla karşılaştırılabilir olması nedeniyle iyi bir alternatiftir. Hidrojen üretiminde, biyolojik olarak bu kabiliyete sahip ola...
Citation Formats
E. Kentel Erdoğan, “Gerede - Ulusu Çayı’nın Gelecekteki Akımlarının Veri - Temelli Metodlar Kullanılarak Tahmini,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59041.