Farklı Büyüme Koşullarında Büyütülen Rhodobacter Capsulatus Bakterisinde Hidrojenüretim Mekanızmasını Anlamaya Yönelik Proteom Çalışması.

2011-12-31
Dünya enerji ihtiyacının, fosil yakıtlardan karşılanması beraberinde çevre kirliliği, küresel ısınma ve sınırlı olan rezervlerin azalması gibi problemleri getirmektedir. Bu nedenle günümüzde, sürdürülebilir, çevre dostu ve ucuz enerji kaynaklarının geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Enerji kaynağı olarak hidrojen, yanmasıyla oluşan maddenin su olması, ısıl değerinin diğer yakıtlarla karşılaştırılabilir olması nedeniyle iyi bir alternatiftir. Hidrojen üretiminde, biyolojik olarak bu kabiliyete sahip olan mikroorganizmaların kullanıldığı yöntemler çok daha çevre dostu ve ucuz alternatifler olarak görülmektedir. Bu mikroorganizmalardan biri olan Rhodobacter capsulatus, fakültatif fotosentetik mor kükürtsüz bir bakteri olup hidrojen üretimine yönelik çalışmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Önerilen projede, anaerobik fotofermentatif ve anaerobik karanlık koşullarda büyüyen, iki farklı metabolik aktiviteye sahip bakterilerin proteomlarının sıvı kromotografisi-kütle spektrometrisi (LC-MS/MS) sistemiyle analiz edilmesi planlanmaktadır. Bu sayede hidrojen üretiminde etkili proteinler karakterize edilecektir. Proje kapsamında elde edilecek protein bilgisi veritabanlarıyla karşılaştırılacak, Rhodobacter capsulatus bakterisinin genomunun anlaşılmasına da katkıda bulunacaktır. Bu çalışmayla tespit edilen proteinler aynı zamanda hidrojen üretimini arttırmayı amaçlayacak genetik çalışmalar için bir platform oluşturarak, biyolojik yollarla hidrojen üretiminin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca tanımlanmamış gen bölgelerinin kodladıkları proteinlerin tanımlanması ve fonksiyonlarının anlaşılması için de veri sağlayacaktır.

Suggestions

Energy performance of duble-skin fa̧acades in intelligent office buildings : a case study in Germany
Bayram, Ayça; Elias Özkan, Soofia Tahira; Department of Architecture (2003)
The building industry makes up a considerable fraction of world̕s energy consumption. The adverse effects of a growing energy demand such as depletion in fossil fuel reserves and natural resources hassled the building industry to a search for new technologies that result in less energy consumption together with the maximum utilization of natural resources. Energy- and ecology-conscious European countries incorporated the well-being of occupants while conducting research on innovative technologies. In view o...
Using functional diversity components to describe phytoplankton community assembly processes in Turkish shallow lakes
Acar, Vildan; Beklioğlu, Meryem; Department of Biology (2022-4-22)
The recent increase in biodiversity loss due to various anthropogenic effects makes it crucial to understand the relationship between biodiversity and ecosystem functioning for the conservation and preservation of ecosystems. Clasically, biodiversity and ecosystem functioning studies use species diversity as a measure of biodiversity, but functional diversity has been shown in some cases to better explain and predict ecosystem-level processes. In this study, we investigated the role of dispersal, environmen...
Farklı Lignoselülozik Biyokütlelerin Enzimatik Hidrolizi
Poçan, Pelin; Öztop, Halil Mecit; Hamamcı, Haluk (2015-11-12)
Doğal kaynakların büyük bir hızla tüketildiği ve sanayileşmenin giderek yaygınlaştığı günümüz dünyasında, yenilenebilir kaynakların sanayinin bu ihtiyacını karşılamak için kullanılması hem ekonomik hem de çevresel etkenlerden dolayı önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Lignoselülozik biyokütleler olarak da bilinen bitki kökenli atık maddeleri, çeşitli ön işlem metotlarıyla enzimatik hidrolize hazır hale getirip, hidroliz sonucunda oluşan şekerleri karbon kaynağı olarak kullanabilen ...
Effects of different ovens and enzymes on quality parameters of bread
Keskin, Semin Özge; Şümnü, Servet Gülüm; Department of Food Engineering (2003)
The main objective of the study was to determine the effects of enzymes on quality of breads baked in halogen lamp-microwave combination, microwave and conventional oven. It was also aimed to determine the optimum processing conditions in these ovens. In the first part of the study, as independent variables, baking time, baking temperature for conventional oven; microwave power for microwave oven and microwave power and halogen power for combination oven was used. Weight loss, specific volume, firmness and ...
Petrol Fraksiyonlarının Buharlı Reformlanması
Sezgi, Naime Aslı(2016-12-31)
Gelişen teknoloji ile birlikte enerji ihtiyacının artması alternatif yakıtların geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları hızlandırmıştır. Hidrojen, temiz yanma özelliğine sahip olması nedeniyle çevre dostu bir yakıt olarak düşünülebilir. Ancak, doğada saf hidrojen molekülünün bulunmaması, hidrojen içeren kaynaklardan, hidrojen üretim süreçlerinin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Hidrojen temiz yanma özellikleriyle yakıt olarak önerilmesine rağmen, yüksek basınçta depolanma zorluğu, taşınmas...
Citation Formats
A. M. Yücel, “Farklı Büyüme Koşullarında Büyütülen Rhodobacter Capsulatus Bakterisinde Hidrojenüretim Mekanızmasını Anlamaya Yönelik Proteom Çalışması.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59846.