Dizelin Reformlanma Reaksiyonlarında Çalışma Parametrelerinin Optimizasyonu

2018-12-31
Sezgi, Naime Aslı
Arslan Bozdağ, Arzu
Günümüzde, küresel ısınma ve fosil yakıt kaynaklarının tükenmeye yüz tutması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi artmıştır. Hidrojen, alternatif temiz enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahiptir ve 21. yüzyılın enerji taşıyıcısı olarak anılmaktadır. Gelecekte hidrojen üretimi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacaktır, fakat bu esnada dağıtım sistemlerinin yerleşik olarak kullanılmakta olması ve halk tarafından kabul gören bir yakıt olması gibi nedenler ile dizel yakıtı hidrojen kaynağı olarak iyi bir alternatiftir. Dizel yakıtı kullanılarak hidrojen üretimi buharlı reformlanma reaksiyonu ile veya ototermal reformlanma reaksiyonu ile sağlanabilmektedir. Dizelin buharlı reformlanma reaksiyonu endotermik bir reaksiyon olması ve enerji gereksinimi duyması nedeni ile yerinde hidrojen üretimi için yerleşik sistemlerde tercih edilebilirken, ototermal reformlanma reaksiyonu mobil sistemlerde kullanılabilmektedir. Bu projede dizelin ototermal ve buharlı reformlanma reaksiyonunda maksimum hidrojen üretmek için optimum çalışma şartlarının bulunması hedeflenmektedir.
Citation Formats
N. A. Sezgi and A. Arslan Bozdağ, “Dizelin Reformlanma Reaksiyonlarında Çalışma Parametrelerinin Optimizasyonu,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59178.