Multispektral görüntü serilerinden bozkırların tespiti

2018-09-21
Nabdel, Leili
Çağlayan Demirbaş, Semiha
Zeydanlı, Uğur Siyami
Leloğlu, Uğur Murat
Bozkırlar, ekolojik açıdan büyük öneme sahiptir ve doğal kaynak yönetimi veya biyoçeşitlilik koruma gibi çalışmalar için bozkır alanlarının doğru olarak bilinmesine ihtiyaç vardır. Ancak, genel amaçlı arazi örtüsü sınıflandırmalarında bozkır sınıflandırma doğruluğu genellikle düşüktür. Bu çalışmada uzaktan algılama yöntemi ile bozkırların sınıflandırılmasına yönelik bir algoritma önerilmiştir. Bitki fenolojisinden azami seviyede faydalanmak için çok-zamanlı multispektral Sentinel-2A uydu görüntüleri kullanılmıştır. Eğitimli ve eğitimsiz sınıflandırma yöntemlerinin melez olarak kullanıldığı yöntem ile test sahasında %89 doğruluğa ulaşılmıştır.
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2018), (18 - 21 Eylül 2018)

Suggestions

Using functional diversity components to describe phytoplankton community assembly processes in Turkish shallow lakes
Acar, Vildan; Beklioğlu, Meryem; Department of Biology (2022-4-22)
The recent increase in biodiversity loss due to various anthropogenic effects makes it crucial to understand the relationship between biodiversity and ecosystem functioning for the conservation and preservation of ecosystems. Clasically, biodiversity and ecosystem functioning studies use species diversity as a measure of biodiversity, but functional diversity has been shown in some cases to better explain and predict ecosystem-level processes. In this study, we investigated the role of dispersal, environmen...
Assessment of Environmental Flows under Human Intervention and Climate Change Conditions in a Mediterranean Watershed
Yılmaz, Mustafa Tuğrul; Alp, Emre; Sarıcan, Yeliz; Afsar, Mehdi; Bulut, Burak; Ersoy, Erhan Nuri; Karasu, İpek Gül; Önen, Alper (null; 2017-12-15)
Allocation of the river flow for ecosystems is very critical for sustainable management of ecosystems containing aquatic habitats in need of more water than other environments. Availability and allocation of water over such locations becomes more stressed as a result of the influence of human interventions (e.g., increased water use for irrigation) and the expected change in climate. This study investigates the current and future (until 2100) low-flow requirements over 10 subcatchments in a Mediterranean Wa...
Modeling of mogan and eymir lakes aquifer system
Yağbasan, Özlem; Yazıcıgil, Hasan; Department of Geological Engineering (2007)
Mogan and Eymir Lakes, located 20 km south of Ankara, are important aesthetic, recreational, and ecological resources. Dikilitaş and İkizce reservoirs, constructed on upstream surface waters, are two man-made structures in the basin encompassing an area of 985 km2. The purpose of this study is (1) to quantify groundwater components in lakes’ budgets, (2) to assess the potential impacts of upstream reservoirs on lake levels, and (3) to determine effects of potential climatic change on lakes and groundwater l...
Development of an online support tool for biodiversity training of forest engineers in Turkey
Önal, Özgür Ş; Özden, M. Yaşar; Department of Computer Education and Instructional Technology (2014)
Biodiversity is one of the most important elements of the sustainable forestry practices. However, in Turkey biodiversity is not properly included in the forestry training curriculum and in professional training. There is a gap in the education of forest engineering about biodiversity. This study aims to fill this gap by developing an online support tool targeting dissemination of the biodiversity training with lower cost and time. The primary aim of this study is to explore the potential of web based tool ...
Enhanced salt tolerance of transgenic tobacco expressing a wheat salt tolerance gene
KAVAS, MUSA; BALOĞLU, MEHMET CENGİZ; Yücel, Ayşe Meral; Öktem, Hüseyin Avni (2016-01-01)
Soil salinity is one of the most important limiting factors of agricultural productivity in the world. The Triticum aestivum salt tolerance-related gene (TaSTRG) possesses a functional response to salt and drought stress conditions. A variety of stress factors, such as salt, drought, abscisic acid, and cold, may induce the expression of TaSTRG in wheat. In this study, the TaSTRG gene was transferred to tobacco via Agrobacterium-mediated transformation. Overexpression of TaSTRG in transgenic tobacco plants i...
Citation Formats
L. Nabdel, S. Çağlayan Demirbaş, U. S. Zeydanlı, and U. M. Leloğlu, “Multispektral görüntü serilerinden bozkırların tespiti,” presented at the Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2018), (18 - 21 Eylül 2018), Eskişehir, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77575.