BİYOLOJİK YÖNTEMLER KULLANARAK İYİLEŞTİRİLEN ZEMİNLERİN MUKAVEMET DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

2016-12-31
Klasik yöntemlere ek olarak, son yıllarda daha çevreci ve ekonomik yöntemlerin arayışı başlamıştır. Bu anlamda doğal kaynaklar ve biyolojik ajanlar kullanmaya dayalı zemin iyileştirme metodlarının etkinlikleri araştırılmaya başlanmıştır. Sürdürülebilirlik açısından diğer zemin ıslah çalışmalarından ayrılan bu uygulamalarda bakteriler kullanılarak zemin içerisinde kalsiyum karbonat çökeltmesi ile zeminin taşıma kapasitesi ve stabilizasyonunun arttırılması amaçlanmaktadır. Bu uygulama ile geçirimli zeminlerde meydana gelebilecek bir çok riskin ciddi oranda azaltılmaktası beklenmektedir. Önerilen bu araştırma projesinin amacı biyolojik iyileştirme ile oluşturulan zemin prototiplerinin dayanım ve stabilite testlerinin yapılarak uygulanabilirliğinin test edilmesidir. Proje kapsamında ilk olarak literatürde sporosarcina pasteurii bakterisi kullanılarak iyileştirilmiş zemin çeşitleri incelenecektir. Bu çalışmada hedeflenen amaçlar ve yöntem: (a) ülkemizde ve dünyada bakteriler ile iyileştirilen zeminlerin uygulanabilirliğine dair literatür taraması yaparak bu tür uygulamaların sonuçlarının incelenmesi ve konuyla ilgili bir veri tabanı oluşturulması, (b) Bakterilerin üremesine ve çoğalmasına uygun bir ortam oluşturarak, bakteriler aracılığı ile çeşitli zemin türlerinde doğal çimentolanmanın sağlanması, (c) İyileştirilen zeminlerin, dayanım ve stabilite testlerinden geçirilerek iyileşme oranının belirlenmesi ve elektron mikroskobu aracılığı ile zemindeki iyileşmenin gözlenmesidir.

Suggestions

Doksorubisin dirençli ve duyarlı meme kanseri hücre hatlarında hücre yüzey yükü farkının moleküler düzeyde belirlenmesi
Gündüz, Ufuk; Külah, Haluk(2016-12-31)
Literatürde var olan çalışmalar, meme kanseri hücrelerinin elektriksel yüzey yüklerinin, sağlıklı hücrelerden daha yüksek olduğunu göstermiştir. Yapılan son çalışmalarımızdan birinde ise anti-kanser özellikte bir ilaç olan Doksorubisin'e dirençli meme kanseri hücrelerinin yüzey yüklerinin, ilaca duyarlı kanser hücrelerinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu projede öncelikle MCF-7 meme kanseri ve Doksorubisin dirençli MCF-7 meme kanseri hücrelerinin çeşitli pH’lardaki (asidik, bazik ve nötr solüsyonlard...
KOHEZYONSUZ ZEMINLERIN ÇIFT YÖNLÜ DÖNGÜSEL BURULMA TESTI
Çetin, Kemal Önder(2013-12-31)
Ülkemizde gerçeklesen son depremlerde görüldügü üzere, çogunlukla zemin karakterinin iyi belirlenememesinin sonucunda hatali temel tasarimindan kaynakli , yapilarin yikilmakta ya da oturulamayacak durumda hasar gördügü gözlemlenmistir. Afyon-Dinar depremi sonrasinda birçok yapida karsilasildigi gibi, dinamik yük altinda yapilarin kenar ve köse kisimlarinin zemine asiri yüklendigi anda eksenel ve kesme yüklerinin zemine birlikte etkidigi görülmüstür. Bu anlarda, zemin dayanimi asilarak yapilarda çökme meydan...
Doğu Akdeniz atmosferinde ölçülen parçacıkların kaynaklarının tür ve yerlerinin belirlenmesi
Tuncel, Süleyman Gürdal; Uzunpınar, Elif Sena; İmamoğlu, İpek(2018-12-31)
Önerilen çalışmada, Akdeniz sahilinde deniz seviyesinden yaklaşık olarak 1000 m yüksekte, halen çalışır durumda olan, bir istasyonda toplanan örnekler eser elementler için analiz edilecek ve eser element konsantrasyonları, kirletici kaynaklarının doğal izleyicileri olarak kullanılarak bölgeyi etkileyen kaynakların türleri ve nerelerde oldukları bulunacaktır
Gözenek Kontrollü Paslanmaz Çelik Filtrelerin Hidrojen Filtrasyonu İçin Geliştirilmesi
Öztürk, Tayfur(2013-12-31)
Bu projenin amacı halen ticari olarak temini mümkün paslanmaz çelik filtrelere 500 nm üstü parçacıkları tutacak yapının kazandırılmasıdır. Çalışma birinci planda ark plazma yontemi ile üretilecek nanotozlarin filtreye beslenmesi ve bu şekilde iri gözeneklerin doldurlması ile gözenek buyukluklerinin arzu edilen seviyeye düşürlmesini hedeflemektedir.
Birleştirme Kenar Geometrisine Bağlı Gerçek Zamanlı Kaynak Eksen ve Parametre Kontrolü Geliştirilmesi
Gür, Cemil Hakan; Tirkeş, Süha; Yurtışık, Koray; Ertürk, Murat Tolga(2013-12-20)
Kaynak işlemlerinin otomasyonunda açık çevrim kontrol sistemleri yalnızca dar toleransla hazırlanmış birleştirme kenarları ve basit geometrili parçalar için kullanılabilmektedir. Kaynak otomasyonunun yaygınlaşması ve kaynaklı imalat verimliliğinin arttırılmasına yönelik olarak uluslararası alanda kapalı çevrim kaynak kontrol sistemlerinin geliştirilmesine yönelik son 10 yıldır yoğun çalışmalar söz konusudur. Ulusal alanda kaynak parametre kontrolü geliştirmeye yönelik çalışma bulunmamaktadır.Kaynak Teknoloj...
Citation Formats
O. Pekcan and Y. E. Sarıçiçek, “BİYOLOJİK YÖNTEMLER KULLANARAK İYİLEŞTİRİLEN ZEMİNLERİN MUKAVEMET DAVRANIŞININ İNCELENMESİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59061.