Doksorubisin dirençli ve duyarlı meme kanseri hücre hatlarında hücre yüzey yükü farkının moleküler düzeyde belirlenmesi

2016-12-31
Literatürde var olan çalışmalar, meme kanseri hücrelerinin elektriksel yüzey yüklerinin, sağlıklı hücrelerden daha yüksek olduğunu göstermiştir. Yapılan son çalışmalarımızdan birinde ise anti-kanser özellikte bir ilaç olan Doksorubisin'e dirençli meme kanseri hücrelerinin yüzey yüklerinin, ilaca duyarlı kanser hücrelerinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu projede öncelikle MCF-7 meme kanseri ve Doksorubisin dirençli MCF-7 meme kanseri hücrelerinin çeşitli pH’lardaki (asidik, bazik ve nötr solüsyonlarda) net yüzey yük değerleri Zetasizer Nano ZS cihazı ile belirlenecektir.Çalışmamızda Doksorubisin dirençli ve duyarlı MCF-7 kanser hücrelerinin yüzey yükünde meydana gelen farklılıklara neden olan moleküler mekanizmaların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle söz konusu kanser hücre hatlarından hücre membranları izole edilerek, membran proteinleri MALDI-TOF yöntemi ile analiz edilecektir. Elde edilen sonuçlara göre ilaca dirençli ve duyarlı hatlarda hangi proteinlerin yoğunlukta olduğu belirlendikten sonra membran proteinleri fonksiyonlarına göre gruplandırılarak, elektrik yükündeki değişikliğe sebep olan mekanizmalar ortaya çıkarılacaktır.

Suggestions

Doksorubisin Bağlı Kitosan Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların Meme Kanseri Hücre Hatları Üzerindeki Etkinliğinin İmmünositokimya Yöntemi İle Belirlenmesi
Gündüz, Ufuk; Yalcin, Serap; Unsoy, Gozde(2015-12-31)
Nanoparçacıkların kanser tedavisi, ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemlerinde kullanımı çalışmaları son zamanlarda artış göstermektedir. Nanoparçacıklar küçük boyutları sayesinde hücre içine kolay alınabilmekte ve çeşitli malzemelerle kaplanarak yüzey özellikleri değiştirilebilmektedir. Tümör hücrelerine hedeflendirilebilen manyetik nanoparçacıklar (MNP) kanser tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır. Manyetik özellik taşıyan nanoparçacıklar, manyetik alan varlığında istenilen bölgeye hedeflenebilme ...
Kemik Hasarlarının Tedavisine Yönelik Simvastatin Yüklü Mikrotaşıyıcıların Geliştirilmesi Ve Karakterizasyonu
Tezcaner, Ayşen; Durucan, Caner; Keskin, Dilek; Özen, Can(2013-12-31)
Bu çalışmada, doku mühendisliği yaklaşımıyla kemik dokusunda çeşitli sebeplerden dolayı oluşan hasarlarda rejenerasyon sağlamak için simvastatin yüklü, hidroksiapatit temelli mikrotaşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi ve biyomalzeme özelliklerinin incelenmesi planlanmaktadır. Bu taşıyıcı sistemlerin mikron boyutlarında olmaları sayesinde enjekte edilebilir bir yapıya dönüştürülüp sert dokuda oluşan hasarlı bölgenin yapısı ve şekli ne olursa olsun ameliyatlarda cerrahlar tarafından kolaylıkla uygulanabilmesi ...
Siklosporin A Yüklü Kitosan Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların in vitro ve in vivo Toksisite ve Etkinlik Analizleri
Gündüz, Ufuk(2016-12-31)
Tüm organ, doku ve kök hücre nakilleri sonrasında hastalara uygulanan immünsüpresif tedavi, yapılan naklin başarısını arttıran en önemli faktörlerden birisidir. Bağışıklık sistemini susturan immünsüpresif tedavi kullanılmadığnda, vücudun immün sistemi hızla nakledilen yeni organı red etmektedir. Bu sorun, organ nakillerinde ve cerrahi öncesinde uygulanan immünsüpresan ilaçlar ile giderilmeye çalışılmaktadır. Son yıllarda yapılan nanoparçacıklar ile ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemi çalışmaların...
Kemik Hasarlarının Tedavisine Yönelik Nanohidroksiapatit ile Güçlendirilmiş Üç Boyutlu Fibroin ve Pektin Taşıyıcılarının Geliştirilmesi ve In Vitro Karakterizasyonu
Tezcaner, Ayşen; Keskin, Dilek; Akdağ, Akın(2014-12-31)
Kemik doku mühendisliği, travmatik, enfeksiyonel, genetik ve dejeneratif hastalıkların neden olduğu sert doku kayıplarının tedavisinde kullanılan doku nakli sıkıntılarının giderilmesi ve mevcut tedavilerin geliştirilmesi potansiyelini taşıyan rejeneratif tıp teknolojisi ürünüdür. Kemik doku mühendisliği yaklaşımı ile oluşturulan taşıyıcı ürünler kemik dokusunu destekleyecek, kemik dokusunun yerine geçebilecek ve rekonstrüksiyonunu karşılayacak nitelikte oluşturulmaktadır. Bu çalışmada; kemiğin organik yapı...
BİYOLOJİK YÖNTEMLER KULLANARAK İYİLEŞTİRİLEN ZEMİNLERİN MUKAVEMET DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
Pekcan, Onur; Sarıçiçek, Yılmaz Emre(2016-12-31)
Klasik yöntemlere ek olarak, son yıllarda daha çevreci ve ekonomik yöntemlerin arayışı başlamıştır. Bu anlamda doğal kaynaklar ve biyolojik ajanlar kullanmaya dayalı zemin iyileştirme metodlarının etkinlikleri araştırılmaya başlanmıştır. Sürdürülebilirlik açısından diğer zemin ıslah çalışmalarından ayrılan bu uygulamalarda bakteriler kullanılarak zemin içerisinde kalsiyum karbonat çökeltmesi ile zeminin taşıma kapasitesi ve stabilizasyonunun arttırılması amaçlanmaktadır. Bu uygulama ile geçirimli zeminlerde...
Citation Formats
U. Gündüz and H. Külah, “Doksorubisin dirençli ve duyarlı meme kanseri hücre hatlarında hücre yüzey yükü farkının moleküler düzeyde belirlenmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60995.