Yatay Perdeli Narin Yüksek Yapılarda Rüzgâr Kaçış Katlarının Optimizasyonu

2018-12-31
Narin yüksek binalarda cephe ve kütlenin aerodinamik tasarımına ek olarak yapı cephesinde oluşturulan açıklıklar (rüzgâr kaçış katları) ile binadaki yatay ötelenme kontrol edilebilir. Ancak bu durum yapıdaki kullanılabilir alanı azaltmaktadır. Benzer şekilde yüksek yapılarda rijitliğin arttırılması (örn. yapının taşıyıcı elemanlarının boyutunun büyümesi) kullanılabilir alanların veya panoramik görüşün azalması gibi tasarımcılar tarafından arzu edilmeyen sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu çalışmada, rüzgar kaçış katları ve yatay perde duvarların (sanal yatay perdeler de dâhil) bir arada kullanılması ile yapıdaki kullanılabilir katların sayısının ve binanın rüzgar performansının (maksimum tepe ötelenmesi ve taban moment değerleri) optimizasyonu hedeflenmektedir. Bu çalışma kapsamında rüzgar açıklıklarının sayısı ve konumu, narin yüksek bir yapıda kullanılamayan kat sayısını düşürmek amacıyla irdelenecektir.

Suggestions

Burgulu Yüksek Binaların Taşıyıcı Sistem ve Aerodinamik Özelliklerinin İncelenmesi
Ay, Bekir Özer; Sezer Uzol, Nilay(2018-12-31)
Karmaşık geometrilere sahip yenilikçi yüksek yapı formlarının kullanımı hızla artmaktadır. Geleneksele alternatif olarak son yıllarda ortaya çıkan yenilikçi tasarımlardan biri de burgulu yüksek yapılardır. Bu çalışma burgulu yüksek yapılara ilişkin güçlükleri ve üstünlükleri araştırmaktadır. Bu tür yapıların tasarımı ve taşıyıcı sistem davranışı burgu formundan kaynaklı ilave karmaşıklıklar da dikkate alınarak incelenecektir. Burgu formların estetik ve fonksiyonel niteliklerinin yanı sıra yapısal ve aerodin...
Yatay Eksenli Rüzgar Türbinlerinde Uç Enjeksiyonu Kullanılarak Aktif Uç Girdabı Kontrolü Yönteminin Deneysel İncelenmesi
Uzol, Oğuz(2015)
Kaldırma kuvvetinin oluşmasını sağlayan kanat alt ve üst yüzeyleri arasındaki basınç farkı, kanat uçlarında havanın alt yüzeyden üst yüzeye doğru sızmasına sebep olur. Bu sızma, kanat üzerine gelen ana akışla birleştiği zaman kanat ucunda konsantre bir şekilde dönen girdaplara dönüşür. Bu girdap yapıları yatay eksenli rüzgar türbinlerinde performans kayıplarına, gürültü problemlerine yol açmakta ve rüzgar çiftliklerinde art arda dizilen türbinlerde girdap-türbin etkileşimlerinin yol açtığı ciddi yapısal ve ...
Hafif Çelik Yapı Sistemlerinde Kullanılan Döşeme-Duvar Bağlantılarının Deneysel Olarak İncelenmesi
Baran, Eray; Pehlivan, Barış Mert(2018-12-31)
Hafif çelik yapı sistemlerinde döşeme düzleminde oluşan yatay yüklerin ve döşemeye dik düzlemde oluşan düşey yüklerin duvar panellerine aktarılabilmesi için döşeme ile duvar panelleri arasındaki bağlantı bölgesinde geçerli bir yük aktarma mekanizmasının sağlanmış olması gerekmektedir. Bina yapımında farklı döşeme sistemlerinin kullanılmasına bağlı olarak, düşey ve yatay yüklerin döşeme sisteminden duvar panellerine aktarılması farklı mekanizmalarla gerçekleşmektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Müh...
Yatay eksenli rüzgar türbini kanadı ve kanat profillerinin BEM ve CST metodları ve genetik algoritma kullanarak aerodinamik optimizasyonu
Oğuz, Keriman; Sezer Uzol, Nilay (2019-10-03)
Bu çalışmada yatay eksenli rüzgar türbini palalarının ve kanat kesitlerinin aerodinamik optimizasyonu yapılmaktadır. Kanat kesit geometrisi tasarımında Sınıf-Şekil Transformasyonu Metodu (CST) kullanılmıştır. Aerodinamik veriler, bir potansiyel akış çözücüsü olan XFOIL yazılımı ile elde edilmiştir. Rotor güç hesaplamaları için Pala Elemanı-Momentum (BEM) teorisi kullanılmıştır. Genetik Algoritma (GA), rotor maksimum güç üretimi amacıyla, pala kanat kesitigeometrisi optimizasy...
Toprak Dolgu Barajlarin Gövdelerindeki Sizmanin Belirsizlik Esasli Arastirilmasi
Yanmaz, Ali Melih; Kentel Erdoğan, Elçin; Çalamak, Melih(2014-12-31)
Barajlar büyük su yapilari oldugundan kullanilan malzeme özelliklerinin kesitte degisim göstermesi olasidir. Bu nedenle sizma hesabi yapilirken daha gerçekçi sonuçlar elde edebilmek için olayi etkileyen belirsizliklerin analizlere dahil edilmesi gerekmektedir.
Citation Formats
B. Ö. Ay, “Yatay Perdeli Narin Yüksek Yapılarda Rüzgâr Kaçış Katlarının Optimizasyonu,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58932.