Polimer Komplkslemeli Ultrafiltrasyon Yöntemi İle Sulu Çözeltilerden Borat Ayrımı Ve Rakip Anyonların Etkisi

2010-12-31
Özbelge, Hilmi Önder
1. Kapsam: Projenin ilk çalışması daha önce sentezlediğimiz ve borat iyonu için yüksek alıkonma değerleri elde ettiğimiz glisidollenmiş polivinil amin polimerinin çözünürlüğünü artırmak için DADMAC monomerini kullanarak bir kopolimerini sentezlemektir. Borat iyonunu ayırma deneylerinde bağımsız parametreler pH, polimer konsantrasyonu, iyon/polimer yükleme oranı ve sülfat ve klorür gibi rakip iyonların konsantrasyonları; bağımlı parametre ayırma verimi (Alıkonma=1-Cs/Cb) olacaktır. 2. Yöntem: Polimer sentezi sırasında, vinil formamid ve DADMAC (Diallyl Dimethyl Ammonium Chloride) monomerlerinin polimerizasyonu ile polivinil formamid-co-DADMAC ve ondan polivinil amin-co- DADMAC elde edip daha sonra bu polimeri glisidolleyerek hidroksi gruplara sahip polimeri üretmeyi hedefliyoruz. Sentezlenen polimerin sulu çözeltisi hazırlanarak içinde borik asit çözdürülür. Polimer ve anyonun komplekslenmesinden sonra çözelti ultrafiltrasyon membranından geçirilir. Membrandan geçebilen çözeltiden ve besleme çözeltisinden belirli zaman aralıklarında numuneler alınır. Alınan numunelerdeki bor miktarı ICP cihazıyla ölçülür. Bu deney çözeltinin farklı pH değerlerinde, farklı iyon/polimer yükleme değerlerinde ve farklı sülfat ve klorür konsantrasyonlarında denenir. Sülfat ve klorür konsantrasyonları İyon değiştirici kolon kullanılarak HPLC cihazında ölçülecektir. Kullanılacak ultrafiltrasyon membranlarının delik büyüklüğü 5000Da dur. Membranın iki yüzü arasındaki basınç farkı 2bar civarındadır. 3. İş Planı: Projenin 12 ayda tamamlanması planlanmıştır ve yapılacak işler aşağıda belirtilmiştir: a. Polimer Sentezi: Borat iyonuyla kompleksleşecek olan gerekli moleküler ağırlığa sahip glisidollenmiş polivinil amin sentezlenecektir (3 ay). b. Borat anyonunu PKUF ile ayırırken deneysel parametrelerin (yükleme, polimer konsantrasyonu ve pH) ayırma verimine etkisi incelenecektir (3 ay). c. Borat anyonunu PKUF ile ayırırken sülfat ve klorür gibi iyonların konsantrasyonunun ayırma verimine etkisi incelenecektir (6 ay).

Suggestions

Usability of polylactide biopolymer as thermoplastic matrix for woven fiber composite laminates
Demirok, Gökberk; Kaynak, Cevdet; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2022-4-28)
The first purpose of this study was, as the first time in the literature, to investigate usability of polylactide (PLA) biopolymer as the matrix of high-performance composite laminated structures having woven forms of glass and carbon fibers. For this purpose, 2-14 layers of 2x2 twill Carbon Fiber (CF) and 1x1 plain weave Glass Fiber (GF) forms were stacked by PLA powders followed by consolidation of these layers by compression molding technique. After conducting various tests and analysis it was observed t...
Poliamid Ve Polistirenin Alevlenme Dayanımının Çeşitli Nanokompozit Yaklaşımlarıyla İyileştirilmesi
Kaynak, Cevdet(2009-12-31)
Bu proje ile hedeflenen ilk amaç, üç farklı polimer nanokompozit üretim yöntemi kullanılarak organik olarak modifiye edilmiş MMT (o-MMT) ve karbon nanotüp (CNT) ile güçlendirilmiş polimer/nanotakviye sistemlerinin üretilmesidir. Bu yöntemler, “Çözelti Halindeyken Enterkalasyon” -“Solution Intercalation”, “Yerinde Polimerizasyon” – “In-situ polymerization” ve “Eriyik Kompaundlama” - Melt Compounding olarak sıralanabilir. İkinci olarak ise, bu ...
Polifenol oksidaz enziminin Thermomyces lanuginosus küfünden üretim koşullarının optimizasyonu ve ayrıştırılmasıı
Bakır, Ufuk; Astarcı, Erhan; Sutay, Didem(2005)
Bu çalışmada termofilik bir küf olan Thermomyces lanigunosus'un hücre dışı polifenol oksidaz üretimi incelenmiş, çeşitli besin kaynaklarının, indükleyici bazı maddelerin ve değişik fermantasyon parametrelerinin (pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen konsantrasyonu) enzim üretimi üzerine etkisi araştırılmış, enzim kısmı olarak saflaştırılıp karakterize edilmiştir. Thermomyces lanuginosus'a. göre daha yüksek polifenol oksidaz üretimi gerçekleştirebilen Scytalidium thermophilum polifenol oksidazları ise kolon kromato...
Polymerization and characterization of poly(ethyl methacrylate)
Bakioğlu, Levent; Usanmaz, Ali; Department of Polymer Science and Technology (2003)
In this study, ethyl methacrylate was polymerized by free radical polymerization at 600C, 700C, 800C at open atmosphere; atom transfer radical polymerization, (ATRP), at 800C in vacuum and in gamma irradiation in vacuum. The polymer obtained was white, hard material. The kinetic curves for free radical polymerization and ATRP by gamma radiation were S-type. However, the curve for polymerization by gamma irradiation raises more smoothly. For ATRP by thermal initiation gives a lineer change of conversion with...
Performance evaluation of Cappadocian tuffs treated with alcohol dispersion of calcium hydroxide nano-particles
Çalışkan, Berkay Barış; Tavukçuoğlu, Ayşe; Saltık, Emine Nevin; Department of Building Science in Architecture (2022-12-08)
In this study, the effect of treatment with alcohol dispersion of calcium hydroxide Ca(OH)2 nanoparticles on controlling excessive water absorption and capillary water suction properties of Cappadocian tuffs was investigated extensively. For this purpose, two tuff types, Göreme Rock (CYT) and Cappadocian Rose (CPT), obtained from a quarry near Avanos-Nevşehir, were examined. Laboratory tests were conducted concerning their basic physical, hygric, mechanical, microstructural, and mineralogical properties bef...
Citation Formats
H. Ö. Özbelge, “Polimer Komplkslemeli Ultrafiltrasyon Yöntemi İle Sulu Çözeltilerden Borat Ayrımı Ve Rakip Anyonların Etkisi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59102.