Poliamid Ve Polistirenin Alevlenme Dayanımının Çeşitli Nanokompozit Yaklaşımlarıyla İyileştirilmesi

2009-12-31
Bu proje ile hedeflenen ilk amaç, üç farklı polimer nanokompozit üretim yöntemi kullanılarak organik olarak modifiye edilmiş MMT (o-MMT) ve karbon nanotüp (CNT) ile güçlendirilmiş polimer/nanotakviye sistemlerinin üretilmesidir. Bu yöntemler, “Çözelti Halindeyken Enterkalasyon” -“Solution Intercalation”, “Yerinde Polimerizasyon” – “In-situ polymerization” ve “Eriyik Kompaundlama” - Melt Compounding olarak sıralanabilir. İkinci olarak ise, bu yaklaşımlarla poliamid ve polistiren nanokompozitlerinde yüksek alevlenme dayanımı ve mekanik özelliklerin elde edilmesidir. Bu kapsamda, CNT ve o-MMT ile güçlendirilmiş Polistiren (PS) ve o-MMT, alev geciktirici içeren Poliamid 6 (PA6) matrisli nanokompozitler üretilecek, X-Işınları Kırınımı, Termogravimetrik Analiz, Taramalı Elektron Mikroskobu, Geçirimli Elektron Mikroskobu ile karakterize edilecek, çekme testleri ve alevlenme testleri (oksijen limiti indeksi ve konik kalorimetre) gerçekleştirilecektir. Bu proje ile, polimer nanokompozitlerinin sentezlenmesinde kullanılan çözelti halinde karıştırma, yerinde polimerizasyon ve eriyik kompaundlama yöntemlerinin tümü uygun matris malzemeleri kullanılarak gerçekleştirilecektir. Böylece, bu üretim yöntemleri, elde edilen malzemelerdeki dağılım ve özellik iyileşmesi kriterleriyle değerlendirilebilecektir. Ayrıca, tüm bu yöntemler kullanılarak geliştirilecek olan alevlenme dayanımı ve mekanik mukavemeti yüksek, alev geciktiricili nanokompozitler ile birçok genel ve mühendislik uygulaması bulunan poliamid ve polistirenin malzeme performansı ve fonksiyonelliği arttırılacaktır.
Citation Formats
C. Kaynak, “Poliamid Ve Polistirenin Alevlenme Dayanımının Çeşitli Nanokompozit Yaklaşımlarıyla İyileştirilmesi,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59217.