Bor Demir Toz Karışımı İle Amonyak Gazı Kullanarak Bor Nitrür Nanotüp Üretimi

2012-12-31
Bor nitrür nanotüp, yüksek dayanıklığı ve elektriksel özellikleri ile üstün niteliklerdeki bir ileri malzeme olarak öne çıkmaktadır. Bu ileri malzeme kompozit malzeme yapımında ve bir çok alanda kullanılmaktadır. Bor nitrür nanotüpün saflığı, yapısı ve özellikleri önem taşımaktadır. Bor ve demir toz karışımı ile amonyak gazının yüksek sıcaklıkta tepkimeye sokulmasıyla bor nitrür nanotüpler elde etmek, elde edilen nanotüplerin karakterizasyonunu yapmak, Sıcaklığın, gaz kompozisyonun üretilen bor nitrür nanotüpünün yapısına olan etkisinin incelenmesi

Suggestions

Karbon Nanotüp Üretimi
Sezgi, Naime Aslı(2010-12-31)
Karbon nanotüp yüksek dayanıklığı ve elektriksel özellikleri ile üstün niteliklerdeki bir ileri malzeme olarak öne çıkmaktadır. Bu ileri malzeme kompozit malzeme yapımında, elektronik sanayinde ve bir çok alanda kullanılmaktadır. Karbon nanotüpün saflığı, yapısı ve özellikleri önem taşımaktadır. Buhardan kimyasal katılaşma yöntemi ile karbon nanotüp üretilmesi. Sıcaklığın, gaz kompozisyonun üretilen karbon nanotüpünün yapısına olan etkisinin incelenmesi.
Bakır-Titanyum Nanokompozitlerinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Özerinç, Sezer(2018-12-31)
Nanokatmanlı metaller, yüksek akma dayanımları nedeniyle mühendislik uygulamaları için büyük potansiyel vaat eden malzemelerdir. Bu malzemelerin gelecekteki mühendislik uygulamalarında etkin bir şekilde kullanılabilmeleri için, mikroyapısal özellikleri ile mekanik özellikleri arasındaki ilişkinin ayrıntılı şekilde anlaşılması gerekmektedir.Önerilen proje, daha önce literatürde incelenmemiş olan saf titanyum katmanları ile bakır-titanyum alaşım katmanlarından oluşan kaplamalar üretmeyi, içyapı ve mekanik öze...
Bor nitrür üretimi
Özbelge, Önder H.; Katırcıoğlu, Bayram; Atılgan, İsmail; Özkol, Engin; Anutgan, Tamila Aliyeva; Anutgan, Mustafa(2008)
Bor nitrür, grafite çok benzer altıgen (h-BN) yapıda tabakalar halinde veya kübik yapıda (k- BN) elmasa çok yakın özelliklerde bulunabilir. k-BN bilinen malzemeler içinde elmastan sonra en sert olduğundan malzeme endüstrisinde sert metal kaplamalar yapmada (elmastan daha üstün özelliklerde, metal işlemede) kullanılmaktadır. Ayrıca, elmas sadece p-türü katkılanabildiği halde, k-BN hem p hem de n türü katkılanabilmektedir, ve dolayısıyla elektronik devrelerin yapı taşı olan p-n eklemini üre...
Bakır Nanotel Esaslı Şeffaf ve İletken Elektrotların Üretimi ve Karakterizasyonu
Ünalan, Hüsnü Emrah; Çırpan, Ali(2016-12-31)
Bu projenin amacı bakır nanotel elektrot esaslı organik ışık yayan diyotların üretimi gerçekleştirmek ve özelliklerini incelemektir. Projede öncelikle bakır nanoteller çözelti esaslı yöntemle üretilecek, ince film şeklinde çeşitli altlıkların üzerine yoğunluğu kontrol ve tekrar edilebilir şekilde kaplanacak ve filmlerin optoelektronik özellikleri sistematik olarak incelenecektir. Daha sonra sözkonusu ince film elektrotları anot olarak kullanan organik ışık yayan diyotlar (OLEDler) üretilecektir. Projenin s...
Metalik Nanokatmanlı İnce Filmlerin Üretimi ve Mekanik Karakterizasyonu
Özerinç, Sezer(2017-12-31)
Nanokatmanlı metaller, yüksek akma dayanımları nedeniyle mühendislik uygulamaları için büyük potansiyel vaat eden malzemelerdir. Bu malzemelerin gelecekteki mühendislik uygulamalarında etkin bir şekilde kullanılabilmeleri için, mikroyapısal özellikleri ile mekanik özellikleri arasındaki ilişkinin ayrıntılı şekilde anlaşılması gerekmektedir. Önerilen proje bakır-tantal katmanlarından oluşan nanomalzemelerin yüksek saflıkta sentezini ve bu malzemelerin farklı katman kalınlıkları için mekanik davranışlarını in...
Citation Formats
N. A. Sezgi, “Bor Demir Toz Karışımı İle Amonyak Gazı Kullanarak Bor Nitrür Nanotüp Üretimi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59124.