Karbon Nanotüp Üretimi

2010-12-31
Karbon nanotüp yüksek dayanıklığı ve elektriksel özellikleri ile üstün niteliklerdeki bir ileri malzeme olarak öne çıkmaktadır. Bu ileri malzeme kompozit malzeme yapımında, elektronik sanayinde ve bir çok alanda kullanılmaktadır. Karbon nanotüpün saflığı, yapısı ve özellikleri önem taşımaktadır. Buhardan kimyasal katılaşma yöntemi ile karbon nanotüp üretilmesi. Sıcaklığın, gaz kompozisyonun üretilen karbon nanotüpünün yapısına olan etkisinin incelenmesi.

Suggestions

Bor Demir Toz Karışımı İle Amonyak Gazı Kullanarak Bor Nitrür Nanotüp Üretimi
Sezgi, Naime Aslı(2012-12-31)
Bor nitrür nanotüp, yüksek dayanıklığı ve elektriksel özellikleri ile üstün niteliklerdeki bir ileri malzeme olarak öne çıkmaktadır. Bu ileri malzeme kompozit malzeme yapımında ve bir çok alanda kullanılmaktadır. Bor nitrür nanotüpün saflığı, yapısı ve özellikleri önem taşımaktadır. Bor ve demir toz karışımı ile amonyak gazının yüksek sıcaklıkta tepkimeye sokulmasıyla bor nitrür nanotüpler elde etmek, elde edilen nanotüplerin karakterizasyonunu yapmak, Sıcaklığın, gaz kompozisyonun üretilen bor nitrü...
Bakır-Titanyum Nanokompozitlerinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Özerinç, Sezer(2018-12-31)
Nanokatmanlı metaller, yüksek akma dayanımları nedeniyle mühendislik uygulamaları için büyük potansiyel vaat eden malzemelerdir. Bu malzemelerin gelecekteki mühendislik uygulamalarında etkin bir şekilde kullanılabilmeleri için, mikroyapısal özellikleri ile mekanik özellikleri arasındaki ilişkinin ayrıntılı şekilde anlaşılması gerekmektedir.Önerilen proje, daha önce literatürde incelenmemiş olan saf titanyum katmanları ile bakır-titanyum alaşım katmanlarından oluşan kaplamalar üretmeyi, içyapı ve mekanik öze...
Karbon Nanotüplerle Süperkapasitörlerin Geliştirilmesi
Ünalan, Hüsnü Emrah; Durucan, Caner; Çırpan, Ali(2017)
Karbon nanotüplerin (KNT’ lerin) metallere yakın iletkenlikleri, yüksek yüzey alanları ve fonksiyonelleştirilebilir yüzey morfolojisine sahip olmaları süperkapasitör elektrotu olarak kullanılmalarının itici gücüdür. Ancak, KNT esaslı süperkapasitörlerin, metal oksit ve iletken polimerlere göre daha düşük enerji depolama kapasitesine sahip olduğunu belirtmiştir. Öte yandan metal oksitler ve iletken polimerler üzerine yapılan çalışmalar metal oksitlerin düşük iletkenliğini ve iletken polimerlerin mekanik daya...
Development of carbon fabric-reinforced polylactic acid/acrylonitrile butadiene styrene multilayer composites
Öztürk, İrem; Bayram, Göknur; Department of Chemical Engineering (2021-8)
Multilayer composites are in concern of both world of material science and the industry because of providing enhanced mechanical properties with ultra lightweight. Also, there is a growing demand to use of recyclable, biodegradable materials in polymer composites for the sake of environmental health. In this study, polymer blends were prepared with polylactic acid (PLA) and acrylonitrile butadiene styrene (ABS) with 10, 30, and 50 wt.%. To compatibilize these polymers, styrene-ethylene-butylene-styrene ter...
Altın Nanoparçacıklarla katkılanan Tiyol Uçlu Polimerin Güneş Hücresi Performasına Etkileri
Çırpan, Ali (2022-06-20)
Bu çalışmada, altın nanoparçacıklarla katkılanan tiyol uçlu polimerlerin güneş hücresi performasına etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, tiyol grubu içeren polimerler dizayn edilmiştir. Tasarlanan ve sentezlenen yeni konjüge polimerlerin yapısal karakterizasyonları NMR ve GPC ile yapılmıştır. Sentezlenen polimerlerin HOMO-LUMO seviyeleri ve bant aralıkları dönüşümlü voltametri yöntemiyle belirlenmiştir. ITO/ PEDOT:PSS/ polimer:PC71BM/ LiF/ Al cihaz mimarisi kullanılarak organik güneş hücreleri üretilmişti...
Citation Formats
N. A. Sezgi, “Karbon Nanotüp Üretimi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59095.