Doğalgaz Saflaştırılmasında Kullanılmak Üzere Zeolit Bazlı Adsorbentlerin Sentezi

2012-12-31
Proje birbirini takip edecek üç aşamadan oluşacaktır. Birinci aşamada toz halde zeolit X sentezi yapılacaktır. İkinci aşamada akışlı sistemin içine yerleştirilen monolit kanallarında zeolit X filmi oluşturulacak, son aşamada da zeolit X kaplı monolitler adsorbat kullanılacak ve gaz ayırım potansiyelleri incelenecektir. Literatürden edinilen bilgiler doğrultusunda farklı kompozisyonlar denenerek, çeşitli sıcaklık ve sürelerde Zeolit X sentezlenecektir. Bu aşamada amaç, tekrarlanabilir, başka fazlar içermeyen ve güvenli bir sentez kompozisyona karar vermektir. Monolit yüzeyleri üzerinde tohumlama yöntemi uygulanacaktır. Tohumlama için Zeolit X kristalleri etilen glikol- etanol karışımı içinde dağıtılacaktır. Tohum çözeltisi seyreltik olup derişimi ağırlıkça %2 olacaktır. Tohumlama yapmadaki amaç, tekdüze, tek tabaka halindeki tohum kristalleri ile monolit yüzeyini kaplamaktır. Birinci aşamada belirlenen kompozisyonla, içerisine monolit yerleştirilmiş akışlı sistemde Zeolit X filmi üretilecektir. Kanallar içerisinde film oluşup oluşmadığı, monolitlerin sentez öncesi ve sonrasında kuru ağırlıkları arasındaki farka bakılarak ve SEM analizleri yapılarak belirlenecektir.
Citation Formats
H. Kalıpçılar, “Doğalgaz Saflaştırılmasında Kullanılmak Üzere Zeolit Bazlı Adsorbentlerin Sentezi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59128.