Hide/Show Apps

Soy metal amonyak sentezi katalizörlerinin hidrojenle zehirlenme mekanizmasının taşma olayları ile ilişkisinin incelenmesi

2013-12-31
Üner, Deniz
Aslan, Mustafa Yasin
Soymetaller üzerinde H2 molekülünün parçalanarak adsorplanması ve metal üzerinden destek madde üzerine taşması ölçülebilen ve gözlemlenebilen bir fiziksel olaydır. Buna karşılık, katalizör desteği üzerine taşmış olan hidrojenin kimyasal olarak hangi formda ve/veya formlarda olduğu kesin olarak bilinememektedir. Taşmış hidrojenin endüstri ölçeğindeki tepkime üzerine olan etkisi bu güne kadar hiç dikkate alınmamıştır. Bu çalışmada, nanoyapılı destekler üzerinde hazırlanmış olan rutenyum katalizörleri üzerinde gerçekleştirilecek amonyak sentez reaksiyonunda, metal üzerinde parçalanmış ve destek madde üzerine taşmış olan hidrojen elde edildikten sonra, katalizör üzerine gönderilecek olan N2 gazı ile amonyak sentez reaksiyonunun basamaklarının in situ DRİFTS yöntemi ile gözlenmesi hedeflenmektedir. Bu şekilde amonyak sentez reaksiyonun destek üzerinde gerçekleşen mekanizması hakkında yeni bilgiler edinilmesi amaçlanmaktadır.