Otomobil Egzoz Gazları için Üç Yollu Katalitik Dönüştürücü Geliştirilmesi

2017-12-31
Dünyadaki taşıt sayısı arttıkça emisyon limitleri sürekli olarak düşmekte, bu da taşıtların egzozlarında kullanılan üç yollu katalitik dönüştürücü teknolojisinin daha da geliştirilmesi ihtiyacını yaratmaktadır. Günümüzde Ce0.75Zr0.25O2/Al2O3 üzerine paladyum ve/veya rodyum gibi değerli metalleri emdirilen katalizörler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu katalizör formülasyonundaki problem ısıl dirençtir. 700oC’nin üzerinde, emdirilen metaller topaklanarak yüzey alanlarını kaybetmekte böylece aktivite düşmektedir. Katalizör yatağının motora yaklaştırılarak taşıt çalışır çalışmaz çok kısa bir sürede aktif hale gelmesi ve buna bağlı olarak daha yüksek sıcaklıkta çalışmaya uygun katalizör geliştirilme çabası birçok araştırmaya konu olmaktadır. Başvurusunu yaptığımız bu projede yüksek sıcaklık dayanımına sahip LaCoO3 perovskite temelli ve katalitik akvitisi Ru, Rh, Pd elementlerinin kobalt ile birlikte perosvkitin B sitesine beraber yerleştirildiği katalizörler geliştirilmeye çalışılacaktır. Geliştirilen katalizörlerin aktiviteleri dinamik test sisteminde belirlenmeye çalışılacaktır. Geliştirilen katalizörlerin termal yaşlanma sonrasındaki aktivite değişimleri ile aynı şartlara maruz bırakılan ticari katalizörlerin aktivite değişimleri kıyaslanacaktır.
Citation Formats
G. Külah, I. Önal, and B. Bayram, “Otomobil Egzoz Gazları için Üç Yollu Katalitik Dönüştürücü Geliştirilmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59171.