Biyodizel Yan Ürünü Gliserolün Isobüten ile Eterifikasyonuna Yönelik Asidik Katalizör Geliştirilmesi

2013-12-31
Doğu, Timur
Ikizer, Burçin
Biyodizel geri dönüşümlü, yenilenebilir ve çevre dostudur. Petrol kaynaklı dizel yakıtları ile karşılaştırıldığında, biyodizelin egzos emisyonunu azalttığı ve yüksek setan sayısına sahip olduğu görülmektedir. Gliserol biyodizel üretiminin önemli bir yan ürünüdür ve gliserolün değerli kimyasallara ya da yakıt alternatiflerine dönüştürülmesi biyodizel üretim prosesinin ekonomisine önemli katkı yapma potansiyeline sahiptir. Gliserolün i-büten ile gerçekleştirilen eterleşme reaksiyonları sonucunda yakıt/yakıt katkı maddesi gliserol eterleri üretilebilir.Bu çalışma ile ticari katalizörlere alternatif bir çeşit zeolit olarak nitelendirilen ancak zeolitlere göre daha asidik özelliklere sahip aluminofosfat bazlı mezogözekli SAPO-34 katalizörleri sentezlenecek ve bu katalizörelerin aktiviteleri gliserolün isobuten ile eterifikasyon reaksiyonunda test edilecektir. Böylece benzin içerisindeki düşük molekül ağırlıklı olefinlerin eterlere dönüştürülmesi ve oksijenli yüksek oktan sayısına sahip benzin katkı maddeleri üretilmesi mümkün olabilecektir.
Citation Formats
T. Doğu and B. Ikizer, “Biyodizel Yan Ürünü Gliserolün Isobüten ile Eterifikasyonuna Yönelik Asidik Katalizör Geliştirilmesi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59138.