İyonik Sıvı-Selüloz Çözeltilerinden Membran Üretiminde Faz Değişim Özellikleri ve Çözücü Direncinin İncelenmesi

2016-12-31
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep
Konca, Kübra
Sukma, Faqih Muhamad
Günümüzde pek çok membran polimerlerden yapılmakta, ancak yüksek sıcaklık veya agresif kimyasallar söz konusu olduğunda polimerik membranlar kullanılamamaktadır. Bu tip uygualamardan önemli bir tanesi organik çözücüler ile nanofiltrasyondur (OSN). Bu çalışmada OSN uygulamalarına yönelik olarak selüloz membranların iyonik sıvı içinde çözeltilerinden faz değişimi yöntemiyle üretilmesi hedeflenmektedir. Membran morfolojisini etkileyen önemli bir faktör olan faz değişim hızı, farklı şartlarda üretilen membranlar için incelenecektir. Ayrıca membranların çeşitli çözücülere karşı direnci nitelendirilecek, bu direnci artırmada ısıl ve kimyasal işlemlerin etkisi araştırılacaktır.
Citation Formats
P. Z. Çulfaz Emecen, K. Konca, and F. M. Sukma, “İyonik Sıvı-Selüloz Çözeltilerinden Membran Üretiminde Faz Değişim Özellikleri ve Çözücü Direncinin İncelenmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59153.