Kıvrımlı Kovuklu Elyaf Membranların Üretimi ve Membran Kirlenmesinin Karakterizasyonu

2017-12-31
Ultrafiltrasyon işlemi sırasında membranın gözeneklerinden geçemeyen çözünmüş ve asaltı halindeki maddelerin membranın yüzeyinde veya gözeneklerinin içinde birikmesine membran kirlenmesi (membrane fouling) adı verilir. Bu, belli bir ölçüde her ultrafiltrasyon işleminde karşılaşılan bir durumdur ve filtrasyon işleminden mümkün olan en yüksek verimi elde edebilmek için en aza indirgenmesi gerekmektedir. Membran kirlenmesini önlemek için uygulanabilecek yöntemler iki çeşittir. Birinci yöntem membranın yüzeyinin kimyasını membran tarafından geçirilmeyen maddelerin tutunamayacağı şekilde modifiye etmektir. İkinci yöntem ise membran yüzeyindeki sıvı akışını membran yüzeyine yakın bölgelerdeki yüksek derişimli çözeltiyi sürekli olarak karıştıracak (türbülanslı) şekilde düzenlemektir. Bu kapsamda önerilen projede kıvrımlı kanallar içinde akan akışkanlarda, viskoz kuvvetler ile merkezkaç kuvveti arasındaki dengesizlikten oluşan Dean vortekslerinin kullanılması denenecektir. Kovuklu elyaf membranlar sıvı halat kıvrımlanması (liquid rope coiling) mekanizmasından dolayı, belli üretim şartları altında sarmal şeklinde üretilebilmektedir. Bu sayede elyaflar ek bir üretim aşaması gerektirmeden içlerinden sıvı akarken Dean vorteksleri oluşturacak şekilde kıvrımlı üretilecek, bu şekilde üretilen membranların morfoloji, geçirgenlik, seçicilik ve kirlenme performansları incelenerek düz elyaflarla kıyaslanacaktır.
Citation Formats
P. Z. Çulfaz Emecen and H. Yücel, “Kıvrımlı Kovuklu Elyaf Membranların Üretimi ve Membran Kirlenmesinin Karakterizasyonu,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59157.