Biyouyumlu Ve Biyoçözünür Polimer Ve Asetillenmiş Şeker Sistemlerinin Süperkritik Karbondioksit İle İşlenmesi

2018-12-31
Dilek Hacıhabiboğlu, Çerağ
Çulhacioğlu, Yağmur
Günümüzde, sentetik polimerlerin yerini doğal kaynaklı ve biyolojik olarak parçalanabilen benzerlerinin alması ve çevre dostu süreç tekniklerinin uygulanmasına yönelik artmakta olan bir eğilim vardır. Organik çözücü kullanımını ve dolayısıyla organik uçucu bileşenlerin salımını azalttığı ya da ortadan kaldırdığı için, polimerlerin süperkritik karbondioksitle (skCO2) işlenmeleri doğayla barışık bir yaklaşımdır. SkCO2, CO2 ile uyumlu polimerlerin üzerinde plastikleştirici etkiye sahip olup bu tip polimerler için köpükleştirme aracı olarak kullanılabilir. Bu çalışmada, yüksek poroziteli ve yüksek oranda birbirine bağlı mikro gözenekli yapıların elde edilmesi için biyouyumlu ve biyobozunur maddelerin skCO2 ile köpüklendirilmesi çalışılacaktır. Bu yapılar, doku mühendisliği uygulamalarında iskelet ya da ilaç salımı için taşıyıcı olarak kullanılabilir. Çalışılması planlanan sistemler, CO2 ile uyumlu olan poli(l-laktik asit) (PLLA) ve gözeneklenmeyi tetikleyici katkı maddeleri olarak kullanılacak olan, CO2 ile uyumlu asetatlı şeker, β-D-galaktoz pentaasetat (SA) ile belirli fonksiyonel gruplara sahip polihedral oligomerik silseskuioksanlar (POSS)’u içerecektir. Bununla beraber SA’nın da skCO2 ile köpüklenmesi çalışılacaktır. Bileşenlerin derişimi, basınç ve basınç azaltma hızı gibi süreç parametrelerinin etkileri de incelenecektir.
Citation Formats
Ç. Dilek Hacıhabiboğlu and Y. Çulhacioğlu, “Biyouyumlu Ve Biyoçözünür Polimer Ve Asetillenmiş Şeker Sistemlerinin Süperkritik Karbondioksit İle İşlenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59168.