Biyouyumlu Ve Biyoçözünür Polimer Ve Asetillenmiş Şeker Sistemlerinin Süperkritik Karbondioksit İle İşlenmesi

2018-12-31
Günümüzde, sentetik polimerlerin yerini doğal kaynaklı ve biyolojik olarak parçalanabilen benzerlerinin alması ve çevre dostu süreç tekniklerinin uygulanmasına yönelik artmakta olan bir eğilim vardır. Organik çözücü kullanımını ve dolayısıyla organik uçucu bileşenlerin salımını azalttığı ya da ortadan kaldırdığı için, polimerlerin süperkritik karbondioksitle (skCO2) işlenmeleri doğayla barışık bir yaklaşımdır. SkCO2, CO2 ile uyumlu polimerlerin üzerinde plastikleştirici etkiye sahip olup bu tip polimerler için köpükleştirme aracı olarak kullanılabilir. Bu çalışmada, yüksek poroziteli ve yüksek oranda birbirine bağlı mikro gözenekli yapıların elde edilmesi için biyouyumlu ve biyobozunur maddelerin skCO2 ile köpüklendirilmesi çalışılacaktır. Bu yapılar, doku mühendisliği uygulamalarında iskelet ya da ilaç salımı için taşıyıcı olarak kullanılabilir. Çalışılması planlanan sistemler, CO2 ile uyumlu olan poli(l-laktik asit) (PLLA) ve gözeneklenmeyi tetikleyici katkı maddeleri olarak kullanılacak olan, CO2 ile uyumlu asetatlı şeker, β-D-galaktoz pentaasetat (SA) ile belirli fonksiyonel gruplara sahip polihedral oligomerik silseskuioksanlar (POSS)’u içerecektir. Bununla beraber SA’nın da skCO2 ile köpüklenmesi çalışılacaktır. Bileşenlerin derişimi, basınç ve basınç azaltma hızı gibi süreç parametrelerinin etkileri de incelenecektir.

Suggestions

Elektroeğirme Yöntemi İle Grafen Oksit Bazlı Nanolif Üretimi
Bat, Erhan(2017-12-31)
Birçok potansiyel endüstriyel ve ticari uygulamalarından dolayı özellikle nano boyutlardaki lifler son dönemlerde popüler olmaya başlamıştır. Nanolifler geniş yüzey alanı, küçük çap ve gözenek boyutu gibi bazı önemli özelliklere sahiptir. Bu özellikler lifleri özellikle kataliz, adsorpsiyon ve filtreleme alanlarında endüstriyel ve ticari olarak önemli kılmaktadır. Elektroeğirme yöntemiyle düşük maliyetli, yüksek mukavemetli ve çapı mikro boyuttan nano boyuta uzanan lifler üretmek mümkündür. Nano-dolgu malze...
Biyo-Esinlenilmiş Sedef Yapısına Benzer Termoset Polimer Matrisli Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu
Dericioğlu, Arcan Fehmi(2014-12-31)
Önerilen proje kapsamı sedef yapısına benzer bir mikro yapıya sahip biyo-esinlenilmiş (bio-inspired) polimer matrisli kompozit malzemeler üretmek ve karakterize etmektir. Gelişen teknolojiyle beraber artan ihtiyaçlar neticesinde dayanıklı malzemelerin üretimi önem kazanmış ve bunun sonucu olarak bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar artış göstermiştir. Bu bilimsel çalışmaların odaklandığı en önemli alanlardan biri biyo-esinlenilmiş malzemelerdir. Artan ihtiyaçlarla beraber değişik yapısal kompozit üretim me...
Şekil Hafızalı Çok Katmanlı Kompozitlerin Hazırlanması ve Özelliklerinin Geliştirilmesi
Bayram, Göknur(2017-12-31)
Bu çalışmada, kırılgan ve yalıtkan özelliklere sahip bir termoplastik olan polistirene özelliklerini iyileştirmek amacıyla hem karbon nanotüp eklenerek hem de bunlara modifikasyonlar uygulayarak, mekanik özelliklerini kaybetmeden elektriksel ve termal şekil hafıza özelliklerinin geliştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca en yüksek mekanik özelliklere ve elektriksel iletkenliğe sahip kompozit bileşimi belirlenerek, tabakalar halinde hazırlanacak olan kompozitler karbon dokuma ile birleştirilerek çok katmanlı kom...
Grafen Oksit ve Polimer Esaslı Aerojel Üretimi ve Özelliklerinin Belirlenmesi
Bat, Erhan; Doğan, Öznur(2016-12-31)
Grafen ve türevlerinden elde edilen üç boyutlu yapıların elektrod, sensör, katalizör, kompozit malzeme, doku mühendisliği iskelesi, adsorban malzemeler gibi birçok değişik uygulaması mevcuttur. Önerilen projede, boyut kontrollü bir şekilde üretilen grafen oksit üzerine değişik özelliklerde polimerler aşılanarak hibrid yapıda aerojeller üretilecektir. Aşılanan polimerler ile aerojelin organik atık ve ağır metal iyonlarını adsorplama kapasitesinin ençoklaştırılması hedeflenmektedir. Çalışmanın ileride ODTÜ'de...
Kontrollü İlaç Salımına Yönelik Biyobozunur Nanoparçacık Üretimi
Bat, Erhan(2017-12-31)
Günümüzde nanoteknoloji sağlık sektöründe yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir alan olmuştur. Gen uygulamalarından moleküler tanılara, ilaç sektöründen hastalık tanılarına kadar pek çok alandaki çalışmalarda ilgi odağı olmuştur. Üzerine nanopartiküller yüklenmiş ilaçlar doğrudan hastalıklı doku ve hücrelere etki edebilmekte ve böylece biyolojik aktivitesi artırılmaktadır. Ancak, nano-ilaçların gelecek sunabilmesi için boyut, şekil, bileşen gibi dizayn parametrelerinin iyi analiz edilmesi gerekir. Bu amaç...
Citation Formats
Ç. Dilek Hacıhabiboğlu, “Biyouyumlu Ve Biyoçözünür Polimer Ve Asetillenmiş Şeker Sistemlerinin Süperkritik Karbondioksit İle İşlenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59168.