Hide/Show Apps

Kontrollü İlaç Salımına Yönelik Biyobozunur Nanoparçacık Üretimi

2017-12-31
Bat, Erhan
Şahin, Gözde
Günümüzde nanoteknoloji sağlık sektöründe yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir alan olmuştur. Gen uygulamalarından moleküler tanılara, ilaç sektöründen hastalık tanılarına kadar pek çok alandaki çalışmalarda ilgi odağı olmuştur. Üzerine nanopartiküller yüklenmiş ilaçlar doğrudan hastalıklı doku ve hücrelere etki edebilmekte ve böylece biyolojik aktivitesi artırılmaktadır. Ancak, nano-ilaçların gelecek sunabilmesi için boyut, şekil, bileşen gibi dizayn parametrelerinin iyi analiz edilmesi gerekir. Bu amaçla, 2004 yılında geliştirilen Particle Replication in Non-Wetting Templates (PRINT) tekniği ile mikro ve nano boyutta, belirli şekil ve bileşenlere sahip parçacıklar dizayn edilmiştir. Bu çalışmada, PRINT tekniği kullanarak grafen oksit ve trimetilen karbonat polimerleri içeren nanometre ve mikrometrre boyutunda hidrojeller üretilecektir. Bu çalışma ile tekil boyut dağılımlı, çok sayıda üretilebilen, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tam olarak kontrol edilebildiği, mekanik özellikleri açısından iyileştirilmiş, biyouyumlu nanojellerin ilaç taşıma sistemleri olarak uygulanması amaçlanmaktadır.