DÖRTGEN KESİTLİ KAYA NUMUNELERİNİN ÇATLAK TOKLUĞU DAVRANIŞININ EĞILME YÜKLERI ALTINDA ARAŞTIRILMASI

2016-12-31
Tutluoğlu, Levend
Özdoğan, Cansin
Alkan, Uğur
Proje kapsamında gerilme şiddet faktörü hesaplamalarında nümerik çözümlemeler için Dassault Systems’in ABAQUS isimli sonlu elemanlar analizi yazılımı kullanılacaktır. Araştırma projesi dâhilinde dörtgen kesitli numune geometrileri üzerinde çatlak tokluğu deneyleri yürütülecektir. Deneylerde özellikle uygulanacak olan karma çatlak açılması (mod I) ve çatlak makaslaması (mod II) yükleme koşulları, hassas ölçüm yapabilen kesme düzeneğine olan ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple, laboratuvar deneylerinde yüksek hassasiyette kesim yapabilen rijitliğini yitirmeyen kesici kafa ile kesme diskini içeren kesme sistemine sahip olan testere ve yedeklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Dörtgen kesitli numunelerin kiriş derinliği, başlangıç çatlaklarının uzunluğu, yükleme noktaları aralığı ve numune kalınlığı gibi geometrik parametreler değiştirilecek ve bunların çatlak tokluğu üzerindeki etkileri incelenecektir.
Citation Formats
L. Tutluoğlu, C. Özdoğan, and U. Alkan, “DÖRTGEN KESİTLİ KAYA NUMUNELERİNİN ÇATLAK TOKLUĞU DAVRANIŞININ EĞILME YÜKLERI ALTINDA ARAŞTIRILMASI,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59193.