Eskişehir - Sivrihisar Lateritik Nikel Cevherlerinin Kolonda Ve Otoklavda Yüksek Basınç Altında Liç Edilmesi Ve Nikel Kobalt Hidroksit Eldesi.

2010-12-31
Önerilen konu günümüzde oldukça güncel ve evrensel olup, Arnavutluk'tan Suriye'ye kadar uzanan nikel laterit kuşağında yeralan ülkemizin, lateritik tipteki nikel yataklarına laboratuvar ölçeğinde çözüm getirilmeye çalışılacaktır. Lateritik tipteki nikel cevherleri genelde pirometalurjik veya hidrometalurjik yöntemlerle değerlendirilmektedir. Ancak, pirometalurjik yöntemlerin ülkemizde lateritik cevherlere uygulanma olasılığı; enerjinin pahalı olması, mevcut laterit yataklarının yüksek tenörlü olmaması ve cevher zenginleştirme yöntemlerine olumlu cevap vermemesi nedeniyle zayıf bir ihtimal olarak karşımıza çıkmaktadır. Hidrometalurjik yöntemler ise lateritlere uzun yıllardan beri uygulanmaktadır. Küba'nın Moa Bay işletmesi bunun en iyi örneğini teşkil eder.Son yıllarda HPAL (high pressure acid leach) prosesi yaygınlık kazanmıştır. Bu proseste lateritik nikel cevheri yüksek basınç altında ve yüksek sıcaklıkta (~250oC) sülfürik asitte bir saat içerisinde otoklavda liç edilir ve nikel %95'ten yüksek bir oranda kazanılabilir. Bu projede, Eskişehir-Sivrihisar-Yunusemre yöresinde yeni tespit edilen lateritik tipteki okside cevherin nikel ve kobalt içeren kısmını kazanabilmek için kolon liçi ve yüksek basınç altında sülfürik asit liçi çalışmaları yapılması planlanmaktadır. Böylece, bu çalışma ile ileride bu maden sahasında nikel ve kobalt kazanımına yönelik endüstriyel boyutta yapılacak yatırımlara ışık tutulması planlanmaktadır. Bu araştırma projesi kapsamında; numune temini, numunenin fiziksel, kimyasal ve mineralojik karakterizasyonu, kolon içerisinde ve yüksek basınç altında otoklavda yapılacak liç deneyleriyle nikel ve kobaltın çözeltiye alınması, çözeltinin Fe, Cr, Al'dan temizlendikten sonra nikelin çöktürülerek Ni-Co hidroksit (MHP) çökeleği halinde elde edilmesini kapsamaktadır. Böylece laterik tipteki bir nikel yatağı için en uygun hidrometalurjik değerlendirme yöntemi, laboratuvar ölçekte yerli bir cevher üzerinde denenmiş olacaktır.
Citation Formats
Y. A. Topkaya, “Eskişehir - Sivrihisar Lateritik Nikel Cevherlerinin Kolonda Ve Otoklavda Yüksek Basınç Altında Liç Edilmesi Ve Nikel Kobalt Hidroksit Eldesi.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59227.