Yüzey Modifikasyonlu Fiber Dokuma Takviyeli Polimer Matrisli Elektromanyetik Dalga Soğurucu Kompozitlerin Üretimi Ve Karakterizasyonu

2012-12-31
Önerilen proje kapsamında tarafımızca geliştirilmekte olan yeni bir yaklaşım çerçevesinde, mikrodalga frekanslarında etkin elektromanyetik dalga soğurma özelliğine sahip ve aynı zamanda kullanım alanları bakımından gerekli olabilecek yapısal özellikleri de barındıran kompozit malzemelerin tasarlanması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, cam ve polimerik fiber dokumaların yüzeyleri nanometre mertebesinde kalınlıklara sahip metalik kaplamalarla modifiye edilecek, ve bu modifiye edilmiş dokumalardan oluşan çok katmanlı yapılar, polimer matrisler içerisine takviye malzemesi olarak yerleştirilerek EM dalga soğurucu yapısal kompozit malzemeler geliştirilecektir. Yüzeyleri modifiye edilen tek katmanlı fiber dokumaların EM dalga geçirim ve yansıtma ve dolayısıyla soğurma özellikleri “Serbest Alan” (Free-Space) ve “NRL Arch Test” yöntemleri kullanılarak incelenecektir. Tek katmanlı dokumalardan ölçümlerle elde edilen sonuçların veri olarak kullanılacağı simülasyonlar yardımı ile bu dokumalardan oluşacak çok katmanlı takviye kombinasyonlarının EM dalga soğurma özellikleri kestirilmeye çalışılacaktır. Simülasyon sonuçları ışığında, düşük yansıtma ve geçirim oranlarıyla %90 ve üzeri seviyelerde EM dalga soğurma gösterdiği belirlenen çok katmanlı yapıların EM özellikleri deneysel olarak da doğrulanacaktır. Projenin son aşamasında ise, en yüksek EM dalga soğurma özelliğine sahip, yüzey modifikasyonlu fiber dokumalardan oluşan çok katmalı takviye malzemesi epoksi matris içerisine yerleştirilerek, prototip EM dalga soğurucu polimer matrisli yapısal kompozit üretilecektir. Bu aşamada, metalik yüzey kaplaması uygulanmış fiber dokuma yüzeylerinin matris malzemesi ile mekanik açıdan uyumlu hale getirilerek ara yüzey özelliklerinin kontol edilebilmesi için kaplanmış dokuma yüzeyleri organik bir malzeme olan “silane” ile modifiye edilecektir. Dolayısıyla, üretilecek kompozitlerin EM özelliklerinin yanında mekanik özelliklerinin de optimize edilmesi amaçlanmaktadır. Sonuç olarak, elde edilecek kompozit malzemede 18-40 GHz frekans aralığında %90’ın üzerinde EM dalga soğurma sağlanması ve ara yüzey kontrolü ile optimum mekanik özellikler göstermesi hedeflenmektedir.

Suggestions

Takviye Yüzeylerinin Fonksiyonelleştirilmesi ile Mikrodalga Soğurucu Yapısal Kompozitlerin Geliştirilmesi
Ünalan, Hüsnü Emrah; Dericioğlu, Arcan Fehmi(2016-12-31)
Projede mikrodalga frekanslarında etkin elektromanyetik dalga soğurma özelliğine sahip ve aynı zamanda kullanım alanları bakımından gerekli olabilecek yapısal özellikleri de barındıran kompozit malzemelerin tasarlanması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, cam fiber dokumaların yüzeyleri gümüş (Ag) nano teller ile kaplanarak modifiye edilecek, ve bu modifiye edilmiş dokumalardan oluşan çok katmanlı yapılar, polimer matrisler içerisine takviye malzemesi olarak yerleştirilerek EM dalga s...
A classification system for excavation of surface coal measures
Karpuz, Celal (1990-02-01)
A classification system based on the relevant rock mass and material properties of the ground and their influence on excavation equipment performance is described. An excavation rating system is proposed utilizing some rock mass and material properties which influence excavation performances; namely, uniaxial compressive strength, hardness, discontinuity spacing, degree of weathering and seismic wave velocity. The work was carried out in operating Turkish surface lignite mines. It is suggested that this sys...
Yüzeyi Fonksiyonelize Edilmiş Nanoparçacıklar ile Kararlı Nanoakışkan Hazırlanması ve Isıl İletkenlik Değişiminin Belirlenmesi
Seydibeyoğlu, Alyamaç Elif; Turgut, Alpaslan; Seydibeyoğlu, Özgür Mehmet(2019)
Çok çesitli uygulama alanına sahip olan nanoakıskanlar, ısı transferi sistemlerinde, kullanılanakıskanların ısıl iletkenlik katsayısını arttırmak amacıyla baz akıskanın içerisine, ısıl iletkenligiyüksek nano boyutlarda parçacıklar katılmasıyla üretilirler. Nanoakıskanların hazırlanması,hazırlanan nanoakıskanın ısıl iletkenliginin arttırılması her ne kadar basit görünse de çokkarmasık bir sistemdir. Nanoakıskanların ısıl iletkenliginin artması ve ısı transferiuygulamalarında kullanılabilirligi, hazırlanan na...
Yüzey sularında cadmium direnç genlerinin metagenomik analizi
İçgen, Bülent; Onur, Gözde; Erdem, Çağrı Utku(2014-12-31)
Ağır metal dirençliliği gösteren mikroorganizmalar, biyoremidasyon çalışmaları için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ağır metal direncine sahip mikroorganizmaların izole edilmesi, tanımlanması ve in situ olarak takip edilebilmesi oldukça önemlidir. Bu projede endüstriyel ve evsel atıklardan etkilenen yüzey sularında kadmiyum dirençliliği gösteren bakterilerin izole edilmesi, tanımlanması ve kadmiyum direnç genlerinin (cadA) mevsimsel olarak takip edilerek metagenomik analizlerinin yapılması planlanmıştır...
Theory and applications of surface plasmon resonance sensors
Özdemircan, Furkan; Sayan, Gönül; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-2-12)
In this thesis, the electromagnetic theory of the surface plasmon resonance (SPR) phenomenon and its applications in optical sensing are investigated. An SPR sensor's operation is based on the excitation of surface plasmon waves (SPWs) at an interface between two different media, a metal layer, and a dielectric layer, with real parts of dielectric constants having opposite signs. The presence of the SPR shows itself with a sharp minimum in the reflection curve of the sensor that is operated by either the an...
Citation Formats
A. F. Dericioğlu, “Yüzey Modifikasyonlu Fiber Dokuma Takviyeli Polimer Matrisli Elektromanyetik Dalga Soğurucu Kompozitlerin Üretimi Ve Karakterizasyonu,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59238.