Takviye Yüzeylerinin Fonksiyonelleştirilmesi ile Mikrodalga Soğurucu Yapısal Kompozitlerin Geliştirilmesi

2016-12-31
Projede mikrodalga frekanslarında etkin elektromanyetik dalga soğurma özelliğine sahip ve aynı zamanda kullanım alanları bakımından gerekli olabilecek yapısal özellikleri de barındıran kompozit malzemelerin tasarlanması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, cam fiber dokumaların yüzeyleri gümüş (Ag) nano teller ile kaplanarak modifiye edilecek, ve bu modifiye edilmiş dokumalardan oluşan çok katmanlı yapılar, polimer matrisler içerisine takviye malzemesi olarak yerleştirilerek EM dalga soğurucu yapısal kompozit malzemeler geliştirilecektir. Yüzeyleri modifiye edilen tek katmanlı fiber dokumaların EM dalga geçirim ve yansıtma ve dolayısıyla soğurma özellikleri “Serbest Uzay” (Free-Space) ölçüm yöntemi kullanılarak 2-18 ile 18-40 GHz frekans aralıklarında incelenecektir. Daha sonra yüzeyleri modifiye edilmiş cam fiber dokumalar artan Ag nanotel miktarına, yani artan yüzey iletkenliğine, göre dizilerek 5-6 katmanlı takviye yapıları oluşturulacaktır. Bu çok katmanlı takviye kombinasyonlarının EM özellikleri de serbest uzay ölçüm yöntemiyle karakterize edilecektir.
Citation Formats
H. E. Ünalan and A. F. Dericioğlu, “Takviye Yüzeylerinin Fonksiyonelleştirilmesi ile Mikrodalga Soğurucu Yapısal Kompozitlerin Geliştirilmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59276.