Yüzeyi Fonksiyonelize Edilmiş Nanoparçacıklar ile Kararlı Nanoakışkan Hazırlanması ve Isıl İletkenlik Değişiminin Belirlenmesi

Download
2019
Seydibeyoğlu, Alyamaç Elif
Turgut, Alpaslan
Seydibeyoğlu, Özgür Mehmet
Çok çesitli uygulama alanına sahip olan nanoakıskanlar, ısı transferi sistemlerinde, kullanılanakıskanların ısıl iletkenlik katsayısını arttırmak amacıyla baz akıskanın içerisine, ısıl iletkenligiyüksek nano boyutlarda parçacıklar katılmasıyla üretilirler. Nanoakıskanların hazırlanması,hazırlanan nanoakıskanın ısıl iletkenliginin arttırılması her ne kadar basit görünse de çokkarmasık bir sistemdir. Nanoakıskanların ısıl iletkenliginin artması ve ısı transferiuygulamalarında kullanılabilirligi, hazırlanan nanoakıskanın kararlılıgından, viskozitesinekadar birçok önemli parametre ile baglantılıdır. Isıl iletim katsayısı ne kadar artmıs olursaolsun, kararlı olmayan nanoakıskanların kısa sürede çökmesi ve viskozitesinin baz akıskanagöre fazlaca artıs göstermesi, ısı transferi sistemlerinde basınç düsüsüne, korozyona vetıkanıklıklara neden olmaktadır. Tüm bunlar göz önüne alındıgında, hazırlanannanoakıskanların pratikte kullanımı için bu parametrelerin incelenmesi ve birbiri ile olanbaglantılarının ortaya konulması gerekmektedir. Bu projede kararlı nanoakıskanlarınhazırlanması ve ısıl iletkenliklerinin belirlenmesinin yanı sıra bu parametrelerin birbiri ilebaglantısının aydınlatılması hedeflenmistir.Baz akıskan olarak su, etilen glikol (EG) ve kompresör yagı kullanılan bu projede,nanoparçacık olarak farklı yüzey alanlarına sahip grafen nanoplateletler (GNP) ve tek duvarlıkarbon nanotüpler (SWCNT) kullanılmıstır. Nanoakıskan kararlılıgının saglanması amacıyla,polietilen glikol türevi polihedral oligomerik silseskuokzan (PEG-POSS) nanoakıskanlarda ilkkez yüzey aktif madde olarak bu projede kullanılmıstır. Ayrıca hazırlanan akıskanlarınkararlılıgının artması için pH ayarlaması yapılmıstır. SWCNT içeren su bazlı nanoakıskanlarınhazırlanmasında 50 dk ve 100 dk olmak üzere iki farklı ultrasonikasyon süresi kullanılarak ısıliletkenlige etkisi incelenmistir. Kararlılık degerlendirmesi için UV-Vis Spektrofotometrisi veZeta Potansiyeli ölçümleri yapılmıstır. Bu projede örneklerin santrifüj edilmesi gibi farklıislemler sayesinde nanoparçacık konsantrasyonunun zeta potansiyeline etkisi basarıylaincelenmistir. Isıl iletkenlik ölçümleri 3-omega yöntemiyle gerçeklestirilmistir. Ayrıca farklıyüzey alanlarına sahip nanoparçacıkların kullanılması, farklı konsantrasyonlarda yüzey aktifmadde kullanımı ve farklı baz akıskanlarla çalısılması; bu örneklerin reolojik davranısı, ısıliletkenlik ve yüzey gerilimi ile temas açısı gibi ısı transferi sistemlerinde önem tasıyanözelliklerinin belirlenmesi ve bu özellikleri etkileyen parametrelerin incelenmesi, bu projeyi çokyönlü ve basarılı bir çalısma haline getirmistir.
Citation Formats
A. E. Seydibeyoğlu, A. Turgut, and Ö. M. Seydibeyoğlu, “Yüzeyi Fonksiyonelize Edilmiş Nanoparçacıklar ile Kararlı Nanoakışkan Hazırlanması ve Isıl İletkenlik Değişiminin Belirlenmesi,” 2019. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRnNE1qVTE.