Yüzeyi Fonksiyonelize Edilmiş Nanoparçacıklar ile Kararlı Nanoakışkan Hazırlanması ve Isıl İletkenlik Değişiminin Belirlenmesi

Download
2019
Seydibeyoğlu, Alyamaç Elif
Turgut, Alpaslan
Seydibeyoğlu, Özgür Mehmet
Çok çesitli uygulama alanına sahip olan nanoakıskanlar, ısı transferi sistemlerinde, kullanılanakıskanların ısıl iletkenlik katsayısını arttırmak amacıyla baz akıskanın içerisine, ısıl iletkenligiyüksek nano boyutlarda parçacıklar katılmasıyla üretilirler. Nanoakıskanların hazırlanması,hazırlanan nanoakıskanın ısıl iletkenliginin arttırılması her ne kadar basit görünse de çokkarmasık bir sistemdir. Nanoakıskanların ısıl iletkenliginin artması ve ısı transferiuygulamalarında kullanılabilirligi, hazırlanan nanoakıskanın kararlılıgından, viskozitesinekadar birçok önemli parametre ile baglantılıdır. Isıl iletim katsayısı ne kadar artmıs olursaolsun, kararlı olmayan nanoakıskanların kısa sürede çökmesi ve viskozitesinin baz akıskanagöre fazlaca artıs göstermesi, ısı transferi sistemlerinde basınç düsüsüne, korozyona vetıkanıklıklara neden olmaktadır. Tüm bunlar göz önüne alındıgında, hazırlanannanoakıskanların pratikte kullanımı için bu parametrelerin incelenmesi ve birbiri ile olanbaglantılarının ortaya konulması gerekmektedir. Bu projede kararlı nanoakıskanlarınhazırlanması ve ısıl iletkenliklerinin belirlenmesinin yanı sıra bu parametrelerin birbiri ilebaglantısının aydınlatılması hedeflenmistir.Baz akıskan olarak su, etilen glikol (EG) ve kompresör yagı kullanılan bu projede,nanoparçacık olarak farklı yüzey alanlarına sahip grafen nanoplateletler (GNP) ve tek duvarlıkarbon nanotüpler (SWCNT) kullanılmıstır. Nanoakıskan kararlılıgının saglanması amacıyla,polietilen glikol türevi polihedral oligomerik silseskuokzan (PEG-POSS) nanoakıskanlarda ilkkez yüzey aktif madde olarak bu projede kullanılmıstır. Ayrıca hazırlanan akıskanlarınkararlılıgının artması için pH ayarlaması yapılmıstır. SWCNT içeren su bazlı nanoakıskanlarınhazırlanmasında 50 dk ve 100 dk olmak üzere iki farklı ultrasonikasyon süresi kullanılarak ısıliletkenlige etkisi incelenmistir. Kararlılık degerlendirmesi için UV-Vis Spektrofotometrisi veZeta Potansiyeli ölçümleri yapılmıstır. Bu projede örneklerin santrifüj edilmesi gibi farklıislemler sayesinde nanoparçacık konsantrasyonunun zeta potansiyeline etkisi basarıylaincelenmistir. Isıl iletkenlik ölçümleri 3-omega yöntemiyle gerçeklestirilmistir. Ayrıca farklıyüzey alanlarına sahip nanoparçacıkların kullanılması, farklı konsantrasyonlarda yüzey aktifmadde kullanımı ve farklı baz akıskanlarla çalısılması; bu örneklerin reolojik davranısı, ısıliletkenlik ve yüzey gerilimi ile temas açısı gibi ısı transferi sistemlerinde önem tasıyanözelliklerinin belirlenmesi ve bu özellikleri etkileyen parametrelerin incelenmesi, bu projeyi çokyönlü ve basarılı bir çalısma haline getirmistir.

Suggestions

Killi kayaç / sondaj sıvısı etkileşiminin petrol ve doğal gaz kuyularında dengesizlik yaratma potansiyeli açısından incelenmesi
Kuru, Ergün; Demiral, Birol R. M.; Akın, Serhat; Çağatay, Burak; Kerem, Murat(1996)
Petrol ve doğal gaz kuyularının sondajı sırasında ortaya çıkan kuyu duvarında oluşan çökme , killi kayaçların şişmesi gibi kuyu dengesizliği sorunları , takım sıkışması, sondaj süresinin uzaması ve giderek kuyunun terk edilmesine yol açarak büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Petrol kuyularının sondajı sırasında karşılaşılan dengesizlik problemlerinin yaklaşık % 9O'ı killi formasyonlar delinirken ortaya çıkmaktadır . Yapılan çalışmalar, killi kayaçların, su bazlı sondaj sıvıları ile etkileşime girmes...
Bentonit süspansiyonlarının reolojik davranışları
Gücüyener, Hakkı; Kök, Mustafa Verşan; Özbayoğlu, Evren; Batmaz, Taner(1997)
Bu çalışmada dört farklı bentonitin kimyasal ve reolojik analizleri yapılmış ve bilgisayar programı kullanılarak karşılaştırılmalar gerçekleştirilmiştir. Numunelerin kil yüzdeleri, katyon değişim kapasiteleri, şişme hacimleri ve pH değerleri tesbit edilmiş olup şu sonuçlara varılmıştır. Tüm numunele illit, smektit, kristobalit, kalsit ve albit minerallerinden oluşmuş olup $Al_2O_3 /SiO_2$ oranı 1/3 ile 1/4 oranında bir değerde bulunmaktadır. Kil oranlan % 17.2 ile % 26.4, katyon değişim kapasiteleri 70-150 ...
Yüksek ısı akılı elektronik uygulamalar için mikro-oluklu ısı borularının geliştirilmesi ve üretimi
Çetın, Barbaros; Dursunkaya, Zafer(2016)
Bu proje kapsamında, elektronik işlemcilerin soğutulması gibi güncel uygulamalardakullanılabilecek bir mikro-oluklu ısı borusu analitik ve deneysel yöntemlerle incelenmiş,üretilmiş ve bu amaca yönelik bir entegre tasarım metodolojisi geliştirilmiştir. Öncelikle mikro-oluklu ısı borusunun içinde olan ısı ve akışkanlar mekaniği problemleri teorik olarakincelenerek modellenmiştir. Geliştirilen sayısal model çok oluklu bir ısı-borusununmodellenmesinde kullanılmış ve çok-oluklu ıs borusunun üretimini takiben pro...
Kuvvet-Geri-Beslemeli Haptik Cihazlar için Döner Manyetoreolojik Sönümleyici Geliştirilmesi
Taşcıoğlu, Yiğit; Konukseven, Erhan İlhan(2016)
Haptik arayüzlerde şeffaflığı azaltmadan empedans genişliğini arttırmak için akademikliteratürde en çok başvurulan yöntem, elektrik motorlarının sönümleyici ve fren gibi pasifcihazlarla birlikte kullanımıdır. Bu cihazların motorlara sadece büyük empedanslargerçeklenirken destek olmaları, küçük empedanslarda ise olabildiğince şeffaf olmalarıgerekmektedir. Bu amaç için tasarlanacak bir cihazın yüksek tork üretmesi, hafif ve küçükboyutlu olması, elektronik olarak kontrol edilebilmesi ve hızlı tepki vermesi ger...
TERMOFOTOVOLTAİK ENERJİ HARMANLAMA SİSTEMLERİNDE YAKIN ALAN IŞINIM DENEYLERİ
Mengüç, Pınar Mustafa; Okutucu Özyurt, Hanife Tuba(2018)
Bu çalısmada, yakın alan ısınımını (YAI) incelemek ve siyah cisim ısımasının üzerinde ısıgeçisi elde edebilmek amacıyla, karakteristik uzunlugu ısıl ısıma dalgaboylarından dahaküçük olan, nanometrik bosluklu yapılar gelistirilmistir. Literatürde vakum ortamlarında yapılançalısmaların aksine, gerçek çalısma ortamında testler yapabilmek için birbirine bakanyüzeyleri nanometre mertebesinde vakum boslugu ile ayrılmıs yongalar tasarlanıp üretilmistir.Isımayı, elektriksel dönüsüme elverisli sekilde harmanlamak iç...
Citation Formats
A. E. Seydibeyoğlu, A. Turgut, and Ö. M. Seydibeyoğlu, “Yüzeyi Fonksiyonelize Edilmiş Nanoparçacıklar ile Kararlı Nanoakışkan Hazırlanması ve Isıl İletkenlik Değişiminin Belirlenmesi,” 2019. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRnNE1qVTE.