Germanyum Nanotellerin Üretilmesi Ve Fotodetektörlerde Kullanımının İncelenmesi

2013-12-31
Bu calismada germanyum nanoteller üretilecek ve nanoteller ince film formuna getirilecek ve ince filmlerin fotodetektör özellikleri incelenecektir.

Suggestions

NANOTELLER ve NANOTÜPLERLE GAZ SENSÖRLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Ünalan, Hüsnü Emrah; Akata Kurç, Burcu(2014-12-31)
Bu projede çinko oksit nanoteller ve karbon nanotüpler kullanılarak gaz sensörleri üretilecek ve performansları karbon monoksit gazı altında sistematik olarak incelenecektir.
MOLİBDEN DİSÜLFÜR (MoS2)/GRAFEN NANOKOMPOZİTLERİNİN ÜRETİMİ VE SÜPERKAPASİTÖRLERDE KULLANIMI
Ünalan, Hüsnü Emrah; Durukan, Mete Batuhan(2018-12-31)
Bu projede laboratuvarımızda çözelti esaslı yöntemlerle üretilen MoS2 ve grafen elektrot malzemeleri kullanılarak kompozit yapıdaki elektrotlar hazırlanacak bunların çeşitli sulu ve organik elektrolitler ile süperkapasitör performansları belirlenecektir.
Fe-Ni Nanoalaşımların Yapı-Özellik İlişkilerinin Modellenmesi, Mekanik Nanoalaşımlama ile Üretimi ve Karakterizasyonu
Mehrabov, Amdulla(2018-12-31)
Camsı metalik ve intermetalik nanoalaşımlar, enerji ve veri depolama cihazlarından katalizöre, kanser tedavisinden radar soğurucu malzemeler gibi birbirinden farklı ve geniş uyulama alanına sahip yeni bir malzeme sınıfı oluşturmaktadırlar. Kısa ölçekli yapıları ve yüksek miktarda yüzey atomları sebebiyle hacimli örneklerine kıyasla oldukça değişik özellikler sergileyen nanoalaşimlarin, sentezleme koşullarını ve özelliklerini öngörebilmek; yapısal gelişimi ile elektronik, manyetik ve mekanik özellikleri aras...
Multiferroik malzemelerin magnetoelektrik heteroeklem özelliklerinin incelenmesi
Özenbaş, Ahmet Macit(2017-12-31)
Magnetoelektrik ya da diğer multiferroik özellikler genellikle çok düşük sıcaklıklarda(-60 – 150◦C) görülebilmiş olsa da, özellikle BiFeO3 gibi malzemeler oda sıcaklığında diğer malzemelere kıyasla (TbMn2O5, LaSrTiO3 vb) oldukça verimli magnetoelektrik özellikler göstermektedir. Fakat, henüz belirtilen uygulamalara uygun manyetik alan ve elektriksel polarizasyon değerlerine erişilememiştir. Bu nedenle, bu çalışmadaki amaç, oda sıcaklığında çalışabilen, manyetik alan altında maksimum polarizasyon gösteren ma...
Bakır Nanotel Esaslı Şeffaf ve İletken Elektrotların Üretimi ve Karakterizasyonu
Ünalan, Hüsnü Emrah; Çırpan, Ali(2016-12-31)
Bu projenin amacı bakır nanotel elektrot esaslı organik ışık yayan diyotların üretimi gerçekleştirmek ve özelliklerini incelemektir. Projede öncelikle bakır nanoteller çözelti esaslı yöntemle üretilecek, ince film şeklinde çeşitli altlıkların üzerine yoğunluğu kontrol ve tekrar edilebilir şekilde kaplanacak ve filmlerin optoelektronik özellikleri sistematik olarak incelenecektir. Daha sonra sözkonusu ince film elektrotları anot olarak kullanan organik ışık yayan diyotlar (OLEDler) üretilecektir. Projenin s...
Citation Formats
H. E. Ünalan, “Germanyum Nanotellerin Üretilmesi Ve Fotodetektörlerde Kullanımının İncelenmesi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59242.