Hide/Show Apps

Lİtyum iyon bataryalar için kalay esas anot malzemesi geliştirilmesi ve üretilmesi

Önerilen projede lityum iyon piller için kalay esaslı anot malzemeleri geliştirilecektir. Kalay esaslı anot malzemeleri pillerin şarj ve deşarjı sırasında büyük hacim değişikliklerine maruz kalmakta ve bu piller hızlı bir kapasite kaybı yaşamaktadır. Kalay, günümüzde kullanılan grafit esaslı anot malzemelerine göre çok yüksek ilk kapasiteye sahiptir ancak bahsedilen sorun nedeniyle ticari uygulamalarda kullanılamamaktadır. Önerilen projede kalay malzemesinin bu problemini çözmeye yönelik olarak malzemenin nano boyutta üretimi ve farklı elementlerle alaşımlandırılması çalışılacaktır.