Lİtyum iyon bataryalar için kalay esas anot malzemesi geliştirilmesi ve üretilmesi

2015-12-31
Önerilen projede lityum iyon piller için kalay esaslı anot malzemeleri geliştirilecektir. Kalay esaslı anot malzemeleri pillerin şarj ve deşarjı sırasında büyük hacim değişikliklerine maruz kalmakta ve bu piller hızlı bir kapasite kaybı yaşamaktadır. Kalay, günümüzde kullanılan grafit esaslı anot malzemelerine göre çok yüksek ilk kapasiteye sahiptir ancak bahsedilen sorun nedeniyle ticari uygulamalarda kullanılamamaktadır. Önerilen projede kalay malzemesinin bu problemini çözmeye yönelik olarak malzemenin nano boyutta üretimi ve farklı elementlerle alaşımlandırılması çalışılacaktır.

Suggestions

Perovskit Tipi Yapıya Sahip LaNiO3, La0.5Ca0.5MnO3, La0.9Ca0.1MnO3 ve YBa2Cu3O7 Kompleks Oksitlerinde Kimyasal Genleşme
Kuru, Yener(2013-12-31)
Literatürde Pr katkılanmış CeO2 üzerine yapılan çalışmalarda bu malzemenin indirgeyici ortamlarda oksijen kaybettiği ve buna karşılık yapısında hatırı sayılır bir genleşmenin oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu gibi hacimsel değişimler özellikle bu malzemelerden üretilen ince filmlerin yapısal kararlılığını etkilediğinden mekanizmasının anlaşılması, kontrol altına alınması ve diğer önemli uygulamalarda kullanılan kompleks oksitkerde de bu gibi değişimlerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılması gereklidir.Gü...
Fe-Co Nanoalaşım Parçacıkların Yapısal Özelliklerinin Teorik Yöntemlerle İncelenmesi
Mehrabov, Amdulla; Akdeniz, Mahmut Vedat(2015-12-31)
Nanoalaşımlar, bir diğer deyişle, alaşımlı nano-parçacıklar birden fazla metalik element ihtiva eden, sınırlı sayıda atomdan oluşmuş ve boyutları 1 – 100 nm arasında olan atom kümeleridir. Malzeme biliminin en yeni araştırma alanlarından biri olan nanoalaşımlar, her geçen gün daha küçük ve daha hızlı bileşenler gerektiren günümüz mühendislik uygulamaları için çok büyük önem taşımaktadırlar. İntermetalik ve metalik cam nanoalaşımlar, katalizör, depolama aygıtı, ilaç taşıyıcı, yakıt pili, kanser tedavisi ve b...
Elektronik Soğutma Sistemleri İçin Difüzyonla Bağlama Yöntemiyle Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu
Durucan, Caner(2015-12-31)
Gelişmekte olan teknolojik sistemlerde/cihazlarda elektronik soğutma sistemlerinin özellikle maliyet açısından önem teşkil etmesi ve bu alanda yeterli verimliliğe sahip malzemelerin üretilememiş olması, yapılan çalışmaların bilimsel anlamda gelişmesini gerektirmiştir. Önerilmekte olan çalışma kapsamında, elektronik soğutma sistemlerinin düşük maliyetli ve etkili bir yapısal malzeme olarak üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, son yıllarda özellikle iletim ile soğutma yapan sistemlerde kullanılmakta olan...
Germanyum Nanotellerin Üretilmesi Ve Fotodetektörlerde Kullanımının İncelenmesi
Ünalan, Hüsnü Emrah(2013-12-31)
Bu calismada germanyum nanoteller üretilecek ve nanoteller ince film formuna getirilecek ve ince filmlerin fotodetektör özellikleri incelenecektir.
Zr-Cu-Al Metalik Camlarının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Özerinç, Sezer; Kalay, Yunus Eren(2018-12-31)
Zr-Cu-Al metalik camları üstün mekanik özellikleri ve büyük ölçekte üretilebilmeleri nedeniyle mühendislik uygulamaları için gelecek vaat etmektedirler. Bu metalik camların sünekliklerinin düşük olması, günümüzde bu malzemelerin uygulama alanlarını kısıtlamaktadır. Önerilen projede, Zr-Cu-Al metalik camlarına yapılacak samaryum eklemeleriyle metalik cam-nanokristal kompozit yapıların oluşturulması ve bu yapılar aracılığıyla sünekliğin artırılması hedeflenmektedir. Farklı oranlarda samaryum içeren nanokompoz...
Citation Formats
M. K. Aydınol, “Lİtyum iyon bataryalar için kalay esas anot malzemesi geliştirilmesi ve üretilmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59269.