Fe-Ni Nanoalaşımların Yapı-Özellik İlişkilerinin Modellenmesi, Mekanik Nanoalaşımlama ile Üretimi ve Karakterizasyonu

2018-12-31
Camsı metalik ve intermetalik nanoalaşımlar, enerji ve veri depolama cihazlarından katalizöre, kanser tedavisinden radar soğurucu malzemeler gibi birbirinden farklı ve geniş uyulama alanına sahip yeni bir malzeme sınıfı oluşturmaktadırlar. Kısa ölçekli yapıları ve yüksek miktarda yüzey atomları sebebiyle hacimli örneklerine kıyasla oldukça değişik özellikler sergileyen nanoalaşimlarin, sentezleme koşullarını ve özelliklerini öngörebilmek; yapısal gelişimi ile elektronik, manyetik ve mekanik özellikleri arasında bağlantı kurabilmek için teorik yöntemlerle yürütülecek modelleme ve simülasyon çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.Önerilen proje, araştırma grubumuzca daha önce farklı nanoalaşım sistemleri için gerçekleştirmiş modelleme ve simülasyon çalışmalarının devamı niteliğinde olup, nanoalaşimlara örnek sistem olarak manyetik uygulama alanına sahip Fe-Ni nanoalaşım sistemi ele alınacaktır. Projede L12 tip düzenli yapıya sahip FeNi3 nanoalaşımda parçacık boyutunun ve parçacık geometrisinin atomların düzenlenme karakteristiklerine, yapısal gelişimine, manyetik ve elektronik özelliklerine etkileri Gomulu Atom Modeli (EAM) ve Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi (DFT) yöntemleri ile incelenecektir. Fe-Ni nano parçacıkların yapısal dönüşümleri moleküler dinamik (MD) simülasyon yönteminde Gomulu Atom Modeli uygulanarak geniş sıcaklık aralığında (300 K – 1500 K) ele alınacak olup; manyetik ve elektronik özellikleri “generalized gradient approximation” yaklaşımı ile araştırılacaktır.

Suggestions

Nano Boyutta Yapılandırılmış (bit patterned media) Manyetik Bilgi Saklama malzemelerinin Yüksek Performanslı Manyetik Kuvvet Mikroskopisi(ypMKM) ile karakterizasyonu
Oral, Ahmet(2018-12-31)
Bu projede 10nm ye kadar nano-yapılandırılmış manyetik bilgi saklama malzemelerinin yüksek performanslı Manyetik Kuvvet Mikroskobu(ypMKM) sistemi kullanılarak karakterizasyonu hedeflenmektedir. Manyetik bilgi saklama teknolojisi şu an 1 inç kareye yaklaşık olarak 1Terabit (1Tbpsi) bilgi saklayabilecek seviyeye gelmiştir. Bu kapasitenin 10 kat daha artırılabilmesi ve 10Tbpsi için düşünülen yöntemlerden bir tanesi nanoyapılandırılmış manyetik malzemelerdir. Ancak bu malzemelerin manyetik kuvvet mikroskopları ...
Multiferroik malzemelerin magnetoelektrik heteroeklem özelliklerinin incelenmesi
Özenbaş, Ahmet Macit(2017-12-31)
Magnetoelektrik ya da diğer multiferroik özellikler genellikle çok düşük sıcaklıklarda(-60 – 150◦C) görülebilmiş olsa da, özellikle BiFeO3 gibi malzemeler oda sıcaklığında diğer malzemelere kıyasla (TbMn2O5, LaSrTiO3 vb) oldukça verimli magnetoelektrik özellikler göstermektedir. Fakat, henüz belirtilen uygulamalara uygun manyetik alan ve elektriksel polarizasyon değerlerine erişilememiştir. Bu nedenle, bu çalışmadaki amaç, oda sıcaklığında çalışabilen, manyetik alan altında maksimum polarizasyon gösteren ma...
3 BOYUTLU YAZICI YARDIMIYLA GÜMÜŞ NANOTEL KATKILI PLA NANOKOMPOZİT ÜRETİMİ
Ünalan, Hüsnü Emrah; Doğanay, Doğa; Çırpan, Ali(2016-12-31)
Proje teklifinin genel amacı, ODTÜ Mikro ve Nanoteknoloji Bölümünde yürütülecek, teknolojik uygulamalara yönelik fonksiyonel özellikler kazandırılmış ileri malzemelerin geliştirilmesi için hazırlanan yeni bir projeye kaynak ve destek sağlamaktır. Bu bağlamda polimer nanocompozitler üretilecek ve özellikleri incelenecektir.ODTÜ - DAP’ tan sağlanması planlanan maddi destek tamamıyla deneysel ve uygulamalı araştırma için gerekli olan kimyasal ve diğer sarf malzemeleri ile laboratuvar teçhizatının temininde kul...
Elektronik Soğutma Sistemleri İçin Difüzyonla Bağlama Yöntemiyle Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu
Durucan, Caner(2015-12-31)
Gelişmekte olan teknolojik sistemlerde/cihazlarda elektronik soğutma sistemlerinin özellikle maliyet açısından önem teşkil etmesi ve bu alanda yeterli verimliliğe sahip malzemelerin üretilememiş olması, yapılan çalışmaların bilimsel anlamda gelişmesini gerektirmiştir. Önerilmekte olan çalışma kapsamında, elektronik soğutma sistemlerinin düşük maliyetli ve etkili bir yapısal malzeme olarak üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, son yıllarda özellikle iletim ile soğutma yapan sistemlerde kullanılmakta olan...
Boşluk üzerinde silisyum yapısının metal yardımlı aşındırma ve tavlama ile üretilmesi
Yerci, Selçuk; İmer, Muhsine Bilge(2016-12-31)
Önerilen disiplinler arası bilimsel araştırma projesinin amacı yeni bir ince-film silisyum üretim yöntemi vasıtasıyla farklı fotonik aygıtların ve fotovoltaik sistemlerin iyileştirilmesini sağlamaktır. Proje çerçevesinde ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde metal yardımlı kimyasal aşındırma ve termal buharlaştırma ile birlikte metal yardımlı aşındırma yöntemleri ile üretilen gözenekli silisyum ODTÜ Metalurji ve Malzame Mühendisliği’nde tavlanacak ve üst kısımda oluşan gözeneksiz silisyum alt...
Citation Formats
A. Mehrabov, “Fe-Ni Nanoalaşımların Yapı-Özellik İlişkilerinin Modellenmesi, Mekanik Nanoalaşımlama ile Üretimi ve Karakterizasyonu,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59301.