Fe-Ni Nanoalaşımların Yapı-Özellik İlişkilerinin Modellenmesi, Mekanik Nanoalaşımlama ile Üretimi ve Karakterizasyonu

2018-12-31
Mehrabov, Amdulla
Arslan, Ece
Camsı metalik ve intermetalik nanoalaşımlar, enerji ve veri depolama cihazlarından katalizöre, kanser tedavisinden radar soğurucu malzemeler gibi birbirinden farklı ve geniş uyulama alanına sahip yeni bir malzeme sınıfı oluşturmaktadırlar. Kısa ölçekli yapıları ve yüksek miktarda yüzey atomları sebebiyle hacimli örneklerine kıyasla oldukça değişik özellikler sergileyen nanoalaşimlarin, sentezleme koşullarını ve özelliklerini öngörebilmek; yapısal gelişimi ile elektronik, manyetik ve mekanik özellikleri arasında bağlantı kurabilmek için teorik yöntemlerle yürütülecek modelleme ve simülasyon çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.Önerilen proje, araştırma grubumuzca daha önce farklı nanoalaşım sistemleri için gerçekleştirmiş modelleme ve simülasyon çalışmalarının devamı niteliğinde olup, nanoalaşimlara örnek sistem olarak manyetik uygulama alanına sahip Fe-Ni nanoalaşım sistemi ele alınacaktır. Projede L12 tip düzenli yapıya sahip FeNi3 nanoalaşımda parçacık boyutunun ve parçacık geometrisinin atomların düzenlenme karakteristiklerine, yapısal gelişimine, manyetik ve elektronik özelliklerine etkileri Gomulu Atom Modeli (EAM) ve Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi (DFT) yöntemleri ile incelenecektir. Fe-Ni nano parçacıkların yapısal dönüşümleri moleküler dinamik (MD) simülasyon yönteminde Gomulu Atom Modeli uygulanarak geniş sıcaklık aralığında (300 K – 1500 K) ele alınacak olup; manyetik ve elektronik özellikleri “generalized gradient approximation” yaklaşımı ile araştırılacaktır.
Citation Formats
A. Mehrabov and E. Arslan, “Fe-Ni Nanoalaşımların Yapı-Özellik İlişkilerinin Modellenmesi, Mekanik Nanoalaşımlama ile Üretimi ve Karakterizasyonu,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59301.