Bor ve/veya Zirkonyum katkılı TiO2 nano parçacıklarının Sol-Jel ve Solvotermal Teknikleriyle Üretimi

2013-12-31
Öztürk, Abdullah
Kapusuz, Derya
Timuçin, Muharrem
Ağartan, Lütfi
Projenin genel amacı başta B ve Zr olmak üzere iyon katkılı TiO2 fotokatalizörlerini üretmektir. Sol-Jel/kalsinasyon ve solvotermal metotları kullanılarak farklı çeşit ve miktarda iyonik katkıların TiO2 malzemesinin başta fotokatalitik aktivite olmak üzere yapısal ve fonksiyonel özelliklerine etkileri incelenecektir. Sol-Jel tekniği ile nano boyutta TiO2 üretimi için 30 ml etanol’ün içerisine TEOT (Tetraethilortotitanat) ve gerekli Ti/B ve Ti/Zr katılarak oluşturulan suspansiyona su, alkol ve asetik asitle karıştırılıp yaklaşık 7 gün süreyle olgunlaştırılarak bir jel oluşturulur. Elde edilen jel 100 oC’de 1 gün boyunca kurutulduktan sonra belirlenen sıcaklık (500 ve 600 ̊C) ve sürede (1 ve 2 saat) kalsine edilecektir. Solvotermal teknikte ise, Sol-Jel tekniğindekiyle aynı şekilde çözelti üretildikten sonra otoklavda belirlenen sıcaklık (130 ve 180 ̊C), otojen basınç, karıştırma hızı (250 rpm) ve süre (6, 12 ve 24 saat) boyunca tutularak TiO2 tozları üretilecektir. Otoklavdan çıkarılan tozlar su ve asitle (HCl 0.1M) yıkanıp oda sıcaklığında kurutulacaktır.Üretilen TiO2 tozları X-Ray Diffraction, taramalı elektron mikroskobu, (SEM), geçirimli elektron mikroskopu, (TEM), BET, XPS, FTIR, Parçacık boyut analizi teknikleriyle karakterize edilecek, ve metilen mavisi (MB) testi ile fotokatalitik aktivitesi belirlenecektir.