Poli(laktik Asit) Bazlı Nanokompozitlerin: Mekanik, Isısal Ve Reolojik Özellikleri Ve Morfolojisi

2013-12-31
Yılmazer, Ülkü
Çevre bilincinin artmasıyla biyobozunur malzemelere olan ilgilinin arttığı şu günlerde, özellikle ambalaj ve otomotiv sektöründe biyobozunur polimerlerin kullanımı hızla artmaktadır. Atık ve hammadde kaynağı sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik bu girişim gün geçtikçe daha çok ilgi çekmektedir. Özellikle doğal ve yenilenebilir kaynakların fermentasyonundan üretilen polimerik malzemeler yeni bir çalışma alanı oluşturmuştur. Bu ürünler arasında yer alan poli(laktik asit) (PLA), gerek fiziksel özelliklerinin konvansiyonel polimerlere benzer oluşu, gerekse de endüstriyel ölçekte üretilmesi sebebiyle öne çıkmaktadır. Düşük esnekliğe ve tokluğa sahip bu camsı polimerin kullanım alanını genişletmek amacıyla plastikleştiriciler eklense de diğer özelliklerde; örneğin: gerilme mukavemeti ve gerilme modülü değeri gibi, gözlenen düşüş araştırmacıları çeşitli kompozit uygulamaları ile toklukta elde edilen kazanımlara karşı gerilme dayanımı ve modülünü dengeleme yoluna gitmeye yöneltmektedir. Bu proje başvurusu şu anda devam etmekte olan bir doktora tez çalışmasını kapsamaktadır. Bu çalışmanın amacı, PLA bazlı organokil/polimer nanokompozitlerinin üretilmesi ve malzemenin çeşitli mekanik (yüksek gerilme dayanımı ve modülü - yüksek tokluk), ısıl (yüksek sıcaklıklarda gerilme modülünün korunması) özelliklerinin geliştirilerek, endüstride kullanım alanlarını yaygınlaştırmaktır. Projede yer alacak tezin deneysel çalışmalarında PLA polimerinin organokil ile uyumunu sağlamak için reaktif guruplar içeren elastomerik uyumlaştırıcılar kullanılacaktır. Bunlar arasında epoksi veya anhidrit grubu içeren elastomerik malzemeler yer alacaktır. (Lotaderler ve SEBS-g- MA gibi). Proje kapsamında temin edilmesi hedeflenen çeşitli kimyasallar (PLA, elastomer, organokil vb.) projede kullanılacaktır. Buna ek olarak, nanokompozit çalışmalarının en önemli aşamalarından olan karakterizasyon analizlerinin (FTIR, elemental analiz, X-Ray, TEM, SEM, DSC, TGA vb.) yapılması bu çalışma için gereklidir.

Suggestions

KARBON NANOTÜP – POLİLAKTİK ASİT NANOKOMPOZİTLERİ
Öztin, Osman Cevdet; Açık, Eda; Erpek, Canan Yeniova(2014-12-31)
Çevre bilincinin artmasıyla biyobozunur malzemelere olan ilgilinin arttığı şu günlerde, özellikle ambalaj ve otomotiv sektöründe biyobozunur polimerlerin kullanımı hızla artmaktadır. Atık ve hammadde kaynağı sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik bu girişim gün geçtikçe daha çok ilgi çekmektedir. Özellikle doğal ve yenilenebilir kaynakların fermentasyonundan üretilen polimerik malzemeler yeni bir çalışma alanı oluşturmuştur. Bu ürünler arasında yer alan poli(laktik asit) (PLA), gerek fiziksel özellikle...
Boya Duyarli Esnek Günes Gözelerinin Üretimi ve Gelistirilmesi
Özenbaş, Ahmet Macit; Içli, Kerem Çağatay(2013-12-31)
Proje kapsaminda boya duyarli günes gözelerinde PEN ve PET gibi polimer ve saydam altliklarin kullanilabilirliklerinin arastirilmasi amaçlanmaktadir. Boya Duyarli Esnek Günes Gözeleri’nin istenen uygulamalari giysilerin, çantalarin, cep telefonlarinin, mutfak esyalarinin üstüne entegre edilmesi ya da aksesuar olarak kullanilmasidir. Dolayisiyla, PEN ve PET gibi polimer ve saydam yüzeyler istenen esneklik ve optik özellikleri karsilamak için incelenecektir. Saydam ve esnek polimer tabanlarla bu günes gözeler...
Polimer ve Polimer Kompozitlerin Üç Boyutlu (3D) Baskı Yöntemi ile Üretilmesi
Özkan, Necati; Bayram, Göknur(2018-12-31)
Günümüzde ekleyerek üretmenin en yaygın formu termoplastik filamentlerin 3 boyutlu nesne üretiminde ana malzeme olarak kullanımına dayanan Eriyik Yığma Modellemedir (Fused Deposition Modeling- FDM). “Fused Deposition Modeling” tekniği düşük fiyatlı baskı cihazları ve termoplastik malzemeler ile endüstriyel üretim için de uygun bir seçim olarak gösterilmektedir. Bu yöntemde, camsı geçiş sıcaklığı yada erime sıcaklığı üzerinde olan termoplastik polimer filamenti obje geometrisini simule edecek şekilde hareke...
NiMH Bataryalar için Pozitif Elektrod Malzemesinin Geliştirilmesi
Öztürk, Tayfur; Eyövge, Cavit(2017-12-31)
Bu projenin amacı NiMH bataryalara için üstün özellikli pozitif elektrod malzemesinin geliştirilmesidir. Bu amaçla klasik üretimden farklı olarak Ni(OH)2 termal plazmadan geçirlerek olabildiğince küçük parçaçıklı olarak üretilecektir. Çalışma parçaçık boyutuna ve elektrod mimarisine bağlı olarak bağlı Ni(OH)2 pozitif elektrod performansının belirlenmesini amaçlamaktadır.
Bor ve/veya Zirkonyum katkılı TiO2 nano parçacıklarının Sol-Jel ve Solvotermal Teknikleriyle Üretimi
Öztürk, Abdullah; Timuçin, Muharrem; Ağartan, Lütfi(2013-12-31)
Projenin genel amacı başta B ve Zr olmak üzere iyon katkılı TiO2 fotokatalizörlerini üretmektir. Sol-Jel/kalsinasyon ve solvotermal metotları kullanılarak farklı çeşit ve miktarda iyonik katkıların TiO2 malzemesinin başta fotokatalitik aktivite olmak üzere yapısal ve fonksiyonel özelliklerine etkileri incelenecektir. Sol-Jel tekniği ile nano boyutta TiO2 üretimi için 30 ml etanol’ün içerisine TEOT (Tetraethilortotitanat) ve gerekli Ti/B ve Ti/Zr katılarak oluşturulan suspansiyona su, alkol ve asetik asitle...
Citation Formats
Ü. Yılmazer, “Poli(laktik Asit) Bazlı Nanokompozitlerin: Mekanik, Isısal Ve Reolojik Özellikleri Ve Morfolojisi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59125.