Hide/Show Apps

NADİR TOPRAK ELEMENTİ İÇERMEYEN MANYETİK NANOTOZLARDAN 3-BOYUTLU YAZICI İLE POLİMER MATRİSLİ MIKNATIS ÜRETİMİ

Başvurusu yapılan proje kapsamında nadir-toprak elementi içermeyen manyetik nanotozların polimer bazlı matrislerle karıştırılarak, nihai ürünün 3 boyutlu yazıcı ile üretilmesini içermektedir. Bu bağlamda, önerilen projenin ana temasını bölümüzde gerçekleştirdiğimiz önceki çalışmalarımızda geliştirdiğimiz Al-Ni-Co ve Mn-Al bazlı manyetik toz alaşımların ürüne dönüştürmesine yönelik çalışmaları oluşturmaktadır. Çeşitli geometriklerde üretilen nanokompozitlerin manyetik özelliklerinin iyileştirilmesi ile elektrikli motorlarda kullanımı hedeflenmektedir. ODTÜ – BAP’tan sağlanması planlanan maddi destek, bu alaşımların üretilmesi ve karakterizasyonu için gerekli hizmet, sarf ve laboratuvar teçhizatının alınmasında kullanılacaktır. Teklif aşamasında projeye destek veren başka hiçbir kurum bulunmamaktadır. Proje kapsamında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde eğitimini sürdüren bir doktora öğrencisi çalışacaktır.