CAM ELYAF İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ POLİLAKTİT BAZLI KOMPOZİTLERİN ÜRETİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

2016-12-31
Kaynak, Cevdet
Doğu, Berk
Varsavaş, Sakine Deniz
Endüstride kullanılan polimer malzemelerin büyük çoğunluğunun hammaddesinin petrol oluşu sebebi ile plastik sektöründe gözle görülür bir “petrole bağlılık” durumu mevcuttur. Poli(laktik asit), diğer adıyla polilaktit (PLA), hammaddesi mısır nişastası olan bir biyopolimerdir. Gıda ambalajı amaçlı kullanımına ek olarak son yıllarda PLA’nın biyomedikal uygulamalarda kullanımı oldukça yaygınlaşmasına rağmen; PLA özellikle mühendislik uygulamaları için gerekli olan mekanik ve ısıl özelliklere ve atmosferik koşullara (UV, nem, sıcaklık) karşı yaşlanma direncine yeterince sahip değildir.Bu yüzden bu projede PLA’nın mühendislik uygulamaları için gerekli olan özelliklerini artırmak amacıyla elyaf takviyeli kompozit yaklaşımı kullanılacaktır. PLA matrisi ve kısa cam elyafları farklı oranlarda laboratuvar boyutlu çift-vidalı ekstrüder ile eriyik halde karıştırma yöntemi kullanılarak kompozit yapı elde edilecektir. Testler için gereken numuneler ise laboratuvar boyutlu enjeksiyon kalıplama yöntemi ile şekillendirilecektir. PLA’nın en yaygın kullanım alanlarından bir diğeri ise “Eklemeli Üretim” (Additive Manufacturing) tekniklerinde kullanılan Üç Boyutlu (3D) Yazıcılarda filaman malzemesi olarak kullanılmasıdır. Projede ayrıca elde edilen kısa cam elyaf takviyeli PLA kompozitlerinin bu tür 3D yazıcılarda filaman malzemesi olarak kullanılabilirliği de incelenecektir.
Citation Formats
C. Kaynak, B. Doğu, and S. D. Varsavaş, “CAM ELYAF İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ POLİLAKTİT BAZLI KOMPOZİTLERİN ÜRETİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59275.