Nanoyapılı Zirkon Üretimi

2018-12-31
Zirkon metalinin ortopedi alanında kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Önerilen projede zirkon metalinin yüzeyi elektrokimyasal olarak modifiye edilecek ve nanoyapılar üretilecektir. Üretilen nanoyapılı zirkon simule edilmiş vücut sıvısı ile etkileştirilerek biyoaktivitesi test edilecektir.

Suggestions

Nanoyapılı Ti6Al7Nb üretimi
Ercan, Batur(2017-12-31)
Ti6Al7Nb alaşım yüzeyleri modifiye ederek farklı yüzey morfolojilerine sahip nanoyapılı oksit tabakalar elde edilecek ve üretim parametrelerini değiştirerek elde edilen yapıların morfoloji ve büyüklüklerini kontrol edilecek.Farklı morfolojilere sahip nanoyapılı Ti6Al7Nb numunelerin yüzey özelliklerini karakterize edilecek. Simule edilmiş vücut sıvısı kullanarak yüzeylerin biyoaktivitelerini test edilecek.
SUDAN ANTİMON GİDERİMİ İÇİN FARKLI ADSORBAN MADDELERİN KULLANIMI
Dursun Balcı, Derya; Yücel, Özge(2017-12-31)
Antimon (Sb) içme sularında hem akut hem de kronik sağlık etkileri olan bir kirletici olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle birçok ülke içme suyundaki antimon konsantrasyonuyla ilgili limit değerleri koymuştur. Ülkemizde de İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında yönetmelik ile Antimon için üst limit değerini 0,005 mg/l olarak belirlenmiştir. Antimon alev geciktirici olarak yanmaz kıyafetlerin üretiminde, cam ve seramik sanayinde, kalay, kurşun gibi yumuşak elementlerin alaşımlarında, batarya ve plakalarında, bo...
Nikel – Tungsten Karbür (Ni - WC) Nanokompozitlerin Elektrodepozisyonu
Eroğlu Pala, Damla; Çolak, Ali Mete(2017-12-31)
Nikel – tungsten karbür (Ni-WC) kompozitler gösterdikleri yüksek mekanik ve tribolojik özellikler sayesinde otomotiv ve hava-uzay endüstrilerinde ihtiyaç duyulan sürtünmeye dayanıklı metal kaplamalar için büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı sürtünme ve aşınmaya dayanıklı metal kaplamalar için Ni-WC nanokompozitlerin dispersant eşliğinde Watts banyosundan elektrodepozisyonunu karakterize etmektir. Ni-WC elektrodepozisyonu dispersant tipi (anyonik/katyonik) ve dispersant elektrolit konsantrasyonuna...
Biyouyumlu kemik çimentosu formülasyonlarının geliştirilmesi
Şerbetçi, Kemal; Hasırcı, Nesrin; Akçınar, Orçun; Hasırcı, Vasıf Nejat(2008)
Kemik çimentoları ortopedik cerrahide ve diş hekimliğinde kullanılmakta olup günümüzde ticari olarak en yaygın kullanılanlar polimetilmetakrilat (PMMA) temellidir. Ortopedik cerrahide kemik çimentosu, kemikteki hasarlı bölgelerin onarımında dolgu maddesi olarak; metal protez kullanımında kemik ile metal arasında mekanik bağlantıyı oluşturarak protezin stabilize edilmesini ve bu sayede kemik üzerindeki vücut yükünün homojen dağıtılmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Akrilik kemik çimentola...
Yeni fosforik asit türevi organokatalizörlerle organik bileşiklerin enantioseçici sentezi
Doğan, Özdemir; Beksultanova, Nurzhan (null; 2015-08-23)
Organokatalizörlerin geliştirilmesi ve organik bileşiklerin enantioseçici sentezinde kullanılması 2000’li yılların başlarından itibaren oldukça yaygınlaşmış ve artarak devam etmiştir [1-3]. Kiral ve küçük molekül yapısına sahip olan organokatalizörler uygulamalarında metal gerektirmedikleri için daha çevreci ve metal katalizörlerden daha çok tercih edilir olmuşlardır. Ancak henüz organokatalizörlerin uygulamalarında verim ve enantioseçiciliğin yüksek olduğu tepkime sayısı sınırlıdır. Bu nedenle yeni ve uygu...
Citation Formats
B. Ercan, “Nanoyapılı Zirkon Üretimi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59297.