Yeni fosforik asit türevi organokatalizörlerle organik bileşiklerin enantioseçici sentezi

2015-08-23
Doğan, Özdemir
Beksultanova, Nurzhan
Organokatalizörlerin geliştirilmesi ve organik bileşiklerin enantioseçici sentezinde kullanılması 2000’li yılların başlarından itibaren oldukça yaygınlaşmış ve artarak devam etmiştir [1-3]. Kiral ve küçük molekül yapısına sahip olan organokatalizörler uygulamalarında metal gerektirmedikleri için daha çevreci ve metal katalizörlerden daha çok tercih edilir olmuşlardır. Ancak henüz organokatalizörlerin uygulamalarında verim ve enantioseçiciliğin yüksek olduğu tepkime sayısı sınırlıdır. Bu nedenle yeni ve uygulama alanı geniş organokatalizörler geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Grubumuzda bu alandaki çalışmalara dahil olarak, yeni fosforik asit türevi organokatalizörler geliştirip, organik bileşiklerin enantioseçici sentezlerinde katalizör olarak kullanılması konusunda araştırmalarını yürütmektedir [4-5]. Bu araştırmalar doğrultusunda daha önce geliştirmiş olduğumuz kiral aziridinil fosfonat bileşikleri yeni kiral fosforik asit türevi bileşiklere dönüştürülmüştür. Bu bileşikler aşağıda gösterilen N-asil iminlere Friedel-Craft yöntemiyle enantioseçici olarak pirol ve indol katılma tepkimelerinde organokatalizör olarak denenmektedir. Bu sunumda organokatalizörlerin sentezi ve tepkimelerde katalizör olarak etkileri anlatılacaktır.
27. Ulusal Kimya Kongresi,( 23 - 28 Ağustos 2015)

Suggestions

The Ontology of Contemporary Construction
Atakara, Cemil; Hürol, Yonca (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2007)
The main aim of this study is to discuss the ontology of contemporary construction by considering the recent developments in structures. For this purpose, contemporary transparent surfaces of suspended glass systems are considered. These systems are compared with the framed structures of the modern, and Gothic structures in order to discuss the ontological differences between them. The three systems are compared according to the number of structural systems in the building, the type of structural mat...
Kalıcı Organik Kirleticilerden Tekstil Sektöründe Kullanılan Alev Geciktiricilerin Akıbetinin İncelenmesi
İmamoğlu, İpek(2016-12-31)
Kalıcı organik kirleticiler, doğada uzun süre bozunmadan kalabilen, coğrafi olarak geniş bir alana yayılabilen, canlıların yağ hücrelerinde birikebilen ve insan sağlığı ve doğa üzerinde zararlı etkileri olan kimyasallar olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizin taraf olduğu Stockholm Sözleşmesi ve UNECE – CLRTAP sözleşmesi gereklilikleri çerçevesinde kalıcı organik kirleticiler ve bunlara dahil olan bazı alev geciktiriciler ile ilgili çalışmaların Türkiye’de de başlatılması gerekmektedir. Önerilen çalışmanın amaçl...
Farklı etkilesim yöntemlerinin iş süreci modelleme evrelerine olan etkisinin incelenmesi
Fındık Coşkunçay, Duygu; Çakır, Murat Perit (null; 2016-10-24)
Bilgisayar destekli işbirlikçi iş süreci modelleme, coğrafi olarak dağılmış birden fazla kullanıcının birbirleriyle ve kullanılan sistem ile etkileşim kurarak iş süreçlerinin modellenmesine olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada farklı etkileşim yöntemi sunan iki sistem üzerinde iki vaka çalışması gerçekleştirilmiştir. Farklı etkileşim yöntemlerinin iş süreci modellemenin ana fazları olan edinme, formalleştirme, geçerli kılma ve doğrulama üzerine olan etkisi incelenmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda sisteml...
Bir Tepki Tekerleği Tasarımı ile Bacaklı Bir Robotun Dinamik Hareketleri Sırasındaki Dengesinin Arttırılması
Saranlı, Afşar(2015-12-31)
Teklif ettiğimiz proje kapsamında, daha önceden tamamladığımızTübitak projelerinin sonuçlarından yola çıkarak, bacaklı robotlarınhızlı ve dinamik hareketleri sırasında ortaya çıkan salınımlarınbir tepki tekerleği tasarım ve kontrolu vasıtasıyla azaltılması ve bu yolla özellikle platform üzerindeki sabit kameralarınveri alım süreçlerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapmsamında yapılacak çalışmalar ile yeni bir Tübitak proje teklifi şekillendirilecektir. Bu çalışmalar kapsamında önceliklebozucu iş...
Tıbbi İlaç Ve Kozmetik Ürünlerinin Dezenfeksiyon Sonrası Dezenfeksiyon Yan Ürünlerine Dönüşümü
Kaymak, Barış; Somun, Gökçe(2013-12-31)
Yasalar ile içme suyu konsantrasyonuna limitler getirilmiş olan temel trihalometan (THM), haloacetic asitler (HAA), chlorite ve bromate gibi yan ürünlerin dışında 600’ün üzerinde dezenfektasyon yan ürünü potansiyeli olan kimyasal vardır Bu çalışma bir grup endokrin bozucular ve tıbbi ilaç ve kozmetik ürünlerinin dezenfektasyon sonucu olusabilecek toksisite etkilerine ve potansiyel dezenfektasyon yan ürünü olan N-nitrosodimethylamine (NDMA) oluşumunu inceleyecektir. Araştırma kapsamında kullanılacak 8 endo...
Citation Formats
Ö. Doğan and N. Beksultanova, “Yeni fosforik asit türevi organokatalizörlerle organik bileşiklerin enantioseçici sentezi,” Türkiye, 2015, vol. 27, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79362.