Yeni fosforik asit türevi organokatalizörlerle organik bileşiklerin enantioseçici sentezi

2015-08-23
Doğan, Özdemir
Polat Çakır, Sıdıka
Beksultanova, Nurzhan
Organokatalizörlerin geliştirilmesi ve organik bileşiklerin enantioseçici sentezinde kullanılması 2000’li yılların başlarından itibaren oldukça yaygınlaşmış ve artarak devam etmiştir [1-3]. Kiral ve küçük molekül yapısına sahip olan organokatalizörler uygulamalarında metal gerektirmedikleri için daha çevreci ve metal katalizörlerden daha çok tercih edilir olmuşlardır. Ancak henüz organokatalizörlerin uygulamalarında verim ve enantioseçiciliğin yüksek olduğu tepkime sayısı sınırlıdır. Bu nedenle yeni ve uygulama alanı geniş organokatalizörler geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Grubumuzda bu alandaki çalışmalara dahil olarak, yeni fosforik asit türevi organokatalizörler geliştirip, organik bileşiklerin enantioseçici sentezlerinde katalizör olarak kullanılması konusunda araştırmalarını yürütmektedir [4-5]. Bu araştırmalar doğrultusunda daha önce geliştirmiş olduğumuz kiral aziridinil fosfonat bileşikleri yeni kiral fosforik asit türevi bileşiklere dönüştürülmüştür. Bu bileşikler aşağıda gösterilen N-asil iminlere Friedel-Craft yöntemiyle enantioseçici olarak pirol ve indol katılma tepkimelerinde organokatalizör olarak denenmektedir. Bu sunumda organokatalizörlerin sentezi ve tepkimelerde katalizör olarak etkileri anlatılacaktır.
Citation Formats
Ö. Doğan, S. Polat Çakır, and N. Beksultanova, “Yeni fosforik asit türevi organokatalizörlerle organik bileşiklerin enantioseçici sentezi,” Türkiye, 2015, vol. 27, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79362.