Hide/Show Apps

Kemik Hasarlarının Tedavisine Yönelik Nanohidroksiapatit ile Güçlendirilmiş Üç Boyutlu Fibroin ve Pektin Taşıyıcılarının Geliştirilmesi ve In Vitro Karakterizasyonu

2014-12-31
Tezcaner, Ayşen
Keskin, Dilek
Akdağ, Akın
Machin, Nesrin
Ataol, Sibel
Kemik doku mühendisliği, travmatik, enfeksiyonel, genetik ve dejeneratif hastalıkların neden olduğu sert doku kayıplarının tedavisinde kullanılan doku nakli sıkıntılarının giderilmesi ve mevcut tedavilerin geliştirilmesi potansiyelini taşıyan rejeneratif tıp teknolojisi ürünüdür. Kemik doku mühendisliği yaklaşımı ile oluşturulan taşıyıcı ürünler kemik dokusunu destekleyecek, kemik dokusunun yerine geçebilecek ve rekonstrüksiyonunu karşılayacak nitelikte oluşturulmaktadır. Bu çalışmada; kemiğin organik yapısını destekleyecek, osteoindüktif, mekanik dayanıklılığı yüksek, biyouyumlu ipek fibroini ve pektin polimerlerinin klik kimya yöntemiyle üç boyutlu, gözenekli ve nanohidroksiapatit ile güçlendirilmiş bir kompozit doku iskelesi geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Kemiğin inorganik yapısını karşılayacak nitelikte nano-hidroksiapatit üretimi Alev Sprey Piroliz (flame-spray pyrolysis, FSP) yöntemiyle Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Nesrin Machin ‘in araştırma laboratuvarında kurduğu FSP sisteminde üretilecektir. Hazırlanan üç boyutlu kompozit taşıyıcılarla kemik konstrüktü oluşturma deneylerinde Saos-2 hücreleri kullanılacaktır.