Hide/Show Apps

Çamur Stabilizasyon Süreçlerinin Çamurun Mikrobiyal Kalitesine Etkisi

Anaerobik çürütme işlemi uzun yıllardır çamurdaki patojen bakterilerin büyük oranda giderilmesini sağlayan bir çamur stabilizasyon tekniği olarak bilinmekte ve bu yönüyle çürütme sonrası elde edilen arıtım çamurları tarımsal amaçla kullanılmaktadır. Ancak yakın tarihlerde arıtma tesislerinde anaerobik çürütme işleminin ardından uygulanan susuzlaştırma aşamasından hemen sonra ve takip eden depolama süreci boyunca çamurdaki indikatör bakteri düzeylerinde ani artışlar gerçekleştiği anlaşılmıştır. Bu artışların kültür metodlarına dayalı bakteri sayım teknikleri, santrifüj sırasında parçalama kuvvetlerine maruziyet, kontaminasyon ve çürütme sürecinde toksik veya bakterileri inhibe edici bazı kimyasalların ortaya çıkması gibi çeşitli faktörlerin etkisiyle gerçekleştiği düşünülmekle beraber bu duruma sebep olan asıl mekanizma(lar) hala tam olarak anlaşılamamştır. Proje teklifinin amacı ülkemizdeki arıtım süreçlerini bu durumu göz önüne alarak değerlendirmek ve olası artışların sebeplerini araştırmaktır. Çalışma kapsamında, Ankara Arıtma Tesisi başta olmak üzere çeşitli arıtma tesislerinden, susuzlaştırma işlemi öncesi ve sonrasında alınan çamur örneklerinin hem standart kültür metodlarıyla hem de moleküler bir yöntem olan Real Time-PCR ile analiz edilmesiyle indikatör bakteri seviyeleri arasındaki farkların belirlenmesi ve bu durumu açıklayan mekanizmaların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.