GÜMÜŞ NANOTELLERLE (AgNT) SULARDAN E.COLİ GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

2018-12-31
Dünya genelinde her yıl 1,8 milyar insan kontamine içme suyu kullanmakta, bu sebeple, her yıl 502 bin kişi kirli su tüketimi kaynaklı hastalıklardan dolayı ölmektedir (WHO, 2016). Dolayısıyla temiz içme suyu temini için patojenlerin dezenfeksiyonu gerekli ve önemlidir. Bu kapsamda çeşitli uygulamalar olmakla birlikte, bu yöntemler dezenfeksiyon yan ürünleri oluşturabilmekte, yüksek enerji kullanmakta ve(ya) yüksek maliyetli olabilmektedir. Dolayısıyla alternatif dezenfeksiyon yöntemleri araştırılmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar nano-gümüşün suların dezenfeksiyonunda kullanılabileceğini göstermiştir. Fakat bu alanda henüz anlaşılamamış ve araştırılması gereken noktalar bulunmaktadır.Bu projenin amacı, nano-gümüş ile oluşturulan nanotel (AgNT) folyo kullanılarak sulardan E.coli gideriminin araştırılmasıdır. AgNT ve/veya AgNP, literatürdeki çalışmalarda, bir destek malzemesinin yüzeyine kaplanarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise kullanılacak malzeme gümüş nanotellerin (AgNT’lerin) birbirine bağlanmasıyla elde edilen ve ‘gümüş nanotel folyo’ olarak adlandırılan, dolayısıyla herhangi bir destek malzemesi içermeyen, tekil bir malzemedir. Projenin amaçları kapsamında, AgNT folyo ile E.coli’nin arıtım verimi, arıtım yöntemi ve folyodan gümüş salınımı araştırılacaktır. Ayrıca AgNT folyonun üretiminde çeşitli modifikasyonlar (farklı kalınlıkta AgNT folyo kullanımı, vb.) uygulanarak, AgNT folyonun arıtım veriminin geliştirilmesi araştırılacaktır.

Suggestions

SEÇİLMİŞ MEYVE VE SEBZE ÖRNEKLERİNDE DONDURUCU DONDURMA HIZININ VE FARKLI SICAKLIKLARDA MUHAFAZANIN ÜRÜN KALİTESİNE ETKİSİ
Bayındırlı, Alev; Ökmen, Zinet Aytanga; Öztop, Halil Mecit(2015-12-31)
Taze sebze ve meyve gibi çabuk bozulan gıdaların raf ömürleri, dondurarak ( -18 ile -35°C arasında) biyokimyasal ve mikrobiyolojik değişiklikleri en aza indirmek suretiyle süre olarak ay bazında 1 yıla kadar uzatılabilmektedir. Gıdaların dondurulması ile ilgili çalışmalar, büyük boyutlardaki buz kristallerinin ürün kalitesini düşürdüğünü göstermiştir. Yavaş donma hızı sırasında buz kristalleri daha büyük boyutlarda oluşmakta iken hızlı donma sırasında çok sayıda buz kristali bir anda ve küçük sayılarda o...
EUMETSAT-H10 Kar kaplı Alan ürününün kavramsal bir hidroloji modeline asimilasyonu
Akyürek, Sevda Zuhal(2014-12-31)
Bu çalışmada 2009-2011 su yılları için kalibre edilecek ve 2012 su yılı için doğrulaması yapılacak olan kavramsal yarı dağılımlı hidrolojik modele, H10 kar kaplı alan ürünü asimile edilerek akım ve kar simulasyonlarında meydana gelecek değişim değerlendirilecektir. Literatürde yer alan asimilasyon yöntemlerinden Ensemble Kalman filtreleme ve parçacık filtreleme yöntemleri kullanılacaktır.
YÜKSEK KARBONLU ÇELİKLERDE NANOBEYNİT DÖNÜŞÜMÜ VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Ögel, Bilgehan; Gürbüz, Rıza(2016-12-31)
Çeliklerde nanobeynit fazı çok yüksek dayanç değerleri ve yeterli tokluk değerleri vermektedir. Nanobeynit oluşumu 200C-250 aralığında gerçekleşir. Ancak, uzun süreli (3gün -10gün) bir işlem olduğundan sanayi uygulamaları henüz ticarileşmiş değildir. Bu nedenle, son yıllarda nanobeynit kinetiğini hızlandırmak amacı ile bazı çalışmalar yapılmaktadır. Bu projede amaç, yüksek karbonun yanısıra Mn ve Si gibi beynit oluşum kinetiğini hızlandıran alaşım elementleri ekleyerek bu dönüşümün daha kısa sürede gerçekle...
Gözenek Kontrollü Paslanmaz Çelik Filtrelerin Hidrojen Filtrasyonu İçin Geliştirilmesi
Öztürk, Tayfur(2013-12-31)
Bu projenin amacı halen ticari olarak temini mümkün paslanmaz çelik filtrelere 500 nm üstü parçacıkları tutacak yapının kazandırılmasıdır. Çalışma birinci planda ark plazma yontemi ile üretilecek nanotozlarin filtreye beslenmesi ve bu şekilde iri gözeneklerin doldurlması ile gözenek buyukluklerinin arzu edilen seviyeye düşürlmesini hedeflemektedir.
AEROBİK GRANÜLLERLE ATIKSU ARITIMINDA MİKROBİYEL POPÜLASYON DİNAMİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Bayramoğlu, Tuba Hande; Akman, Melih Can; Koç, Engin(2014-12-31)
Son yıllarda, aerobik granülasyon mekanizmasının, etkin faktörlerin ve aerobik granüllerde gözlenen stabilite probleminin belirlenmesine ve geliştirilmesine yönelik PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) ve DGGE (Denatüre Gradyan Jel Elektroforezi) gibi moleküler teknikler kullanılmaktadır. Gelinen aşamada, granülasyon süresince mikrobiyel popülasyon dinamiğinin bazı faktörlerle (F/M, organik yükleme hızı, divalent iyon tipi, aşı çamuru tipi, granül boyutu, gibi) nasıl değiştiği, baskın mikroorganizma türleri ve...
Citation Formats
T. H. Bayramoğlu, H. E. Ünalan, and Ş. Coşkun, “GÜMÜŞ NANOTELLERLE (AgNT) SULARDAN E.COLİ GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59378.