Havacılık ve Uzay Yapılarının Titreşimlerinin Piezoelektrik Malzemeler ve Uyum Sağlayan İleri Seviye Denetçiler ile Aktif Kontrolü

2015-12-31
Havacılık ve uzay yapıları, beklentilerini karşılayabilmeleri için birçok tasarım sürecinden geçmektedirler. Bu süreçte yapılar, çeşitli dış koşulların etkisi altında dinamik gerilimlere dayanabilecek, özellikle de hafif ve esnek olacak şekilde tasarlanırlar. Ancak hafif ve esnek yapıların üzerinde oluşan titreşimler, bu yapıların bütünlüğünü zaman içinde tehdit etmeye başlar. Bu nedenle yapıların dinamik davranışları hakkında bilgi sahibi olmak, gerektiğinde de bu davranışları kontrol edebilmek büyük önem taşımaktadır. Piezoelektrik malzemeler aktif titreşim denetim mekanizmaları için önemli bir yere sahiptirler ve aktif kontrol sistemlerinde hem algılayıcı hem de uyarıcı olarak kullanılabilmektedirler. Bu malzemeler yapılara yama şeklinde yapıştırabilir veya yapıların içine gömülebilirler. Bu sayede piezoelektrik malzemeler yardımıyla dışardan gelen bir uyarı algılanabilmekte ve aktif denetim sistemleri ile uyarıcı olarak da kullanılarak yapıda oluşan istenmeyen titreşimler kontrol edilebilmektedir. Bu projenin amacı, yapısal bütünlüğü tehdit eden bu titreşimlerin, yapıların çalışma profili içerisinde, piezoelektrik malzemeler/yamalar kullanılarak ve ileri seviye denetçiler ile aktif bir şekilde kontrol edilerek en aza indirgenmesidir. Bu projede ayrıca, yapıda bulunan herhangi bir piezoelektrik yamanın görev dışı kalması durumunu da algılayabilen ve bu duruma kendisini adapte edebilen kontrolcülerin tasarımlarına yönelik çalışmalar da yapılacaktır.

Suggestions

Havacılık Ve Uzay Yapılarının Dinamik Özelliklerinin Deneysel Modal Testler Yardımıyla Tahmini Ve Doğrulanması
Şahin, Melin(2009-12-31)
Havacılık ve uzay yapıları çeşitli yük, uçuş dinamiği ve sert çevre koşullarının etkisi altında büyük dinamik gerilimlere dayanabilmeli diğer taraftan da başarım gereksinimlerini karşılayabilmek için hafif ve yüksek manevra kabiliyetine sahip olmalıdırlar. Bu nedenle yapıların dinamik davranışları hakkında bilgi sahibi olmak özellikle tasarım alanında çoğu kez birinci derecede önem taşımaktadır. Bu projenin amacı, deneysel “klasik” ve “işlemsel” modal test tekniklerini uygulayarak havacılık ve uzay yapıları...
Plakalar Arasinda Kayma Baslangicinin Ve Ilerlemesinin Deneysel Arastirilmasi.
Çöker, Demirkan; Amireghbali, Aydin; Arca, Miray Aydan; Gözlüklü, Burak; Uyar, Imren(2014-12-31)
Bu projenin temel amaci, kayma baslangicinin ve ilerlemesinin dinamik olarak gözlenmesi için bir deney düzeneginin tasarlanmasi ve bu deney düzenegi sayesinde dinamik olayin gözlemlenmesidir. Tasarlanan deney düzeneginin, iki elastik plakayi, dik kuvvet altinda birbirlerine göre sabit hiz ile kaydirmasi amaçlanmaktadir (bkz. Sekil 1). Ayni zamanda tasarlanacak deney düzenegi ile, plakalar üzerinde uygulanacak olan dik ve yatay kuvvetlerin ölçülmesi ve bunun yaninda plakalarin iki yan yüzeyinden yüksek çöz...
Analysis of the relationship between defence and civil industries: Policy recommendations for Turkey
Feridüddin Emre, Erdoğan; Erdil, Erkan; Kepenek, Emek Barış; Department of Science and Technology Policy Studies (2020-11)
Nations have been putting great efforts in developing their defence industry, and it is usually located in the centre of their internal and international policies. Increase in defence expenditures necessitate to create rational, durable and sustainable connections between defence and civil industries. Defence industry contributes to the development of absorptive capacity of a nation by promoting the high-end and unique discoveries and facilitating the process of learning. Today the current technological dif...
Havacılık Nöroergonomisinde Optik Beyin Görüntüleme Uygulamaları
Çakır, Murat Perit (2021-06-01)
Pilotların, insansız hava aracı operatörlerinin, hava trafik kontrolörlerinin eğitim ve uçuş faaliyetleri sırasında bilişsel durumlarının takibini sağlayacak nesnel yöntemlerin geliştirilmesi uçuş emniyetinin sağlanması, eğitim süreçlerinin optimizasyonu ve yenilikçi insan-makine arayüzlerinin tasarımı bakımından kritik önem taşımaktadır. İşlevsel Yakın-Kızılötesi Tayfölçümü (functional near infrared spectroscopy – fNIRS) optik beyin görüntüleme teknolojisi gibi saha kullanımına uygun, portatif ve güvenilir...
Mikro Elekro Mekanik Sistemlerin Tasarım ve Ölçeklendirme İlkeleri
Dölen, Melik (2005-05-01)
Bu makale, mikro-elektro-mekanik sistemlerin tasarımda (büyük ölçekli sistemlerden farklı olarak) öne çıkan önemli ilkeler üzerinde durulmaktadır. Buna göre, mikro sistemlerin makro sistemlere göre bazı avantajlarından kısaca bahsedilerek, mikro sistemlerin tasarını sırasında göz önünde bulundurulması gereken faktörlere değinilecektir. Ayrıca, mikro ve makro sistemlerde öne çıkan farklı fiziksel büyüklükler ve tasarımcının takip edeceği tasarım akış yolu ve tasarım için kullanılabilecek bazı sayısal araçlar...
Citation Formats
M. Şahin, “Havacılık ve Uzay Yapılarının Titreşimlerinin Piezoelektrik Malzemeler ve Uyum Sağlayan İleri Seviye Denetçiler ile Aktif Kontrolü,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59399.