Plakalar Arasinda Kayma Baslangicinin Ve Ilerlemesinin Deneysel Arastirilmasi.

2014-12-31
Çöker, Demirkan
Amireghbali, Aydin
Arca, Miray Aydan
Gözlüklü, Burak
Uyar, Imren
Bu projenin temel amaci, kayma baslangicinin ve ilerlemesinin dinamik olarak gözlenmesi için bir deney düzeneginin tasarlanmasi ve bu deney düzenegi sayesinde dinamik olayin gözlemlenmesidir. Tasarlanan deney düzeneginin, iki elastik plakayi, dik kuvvet altinda birbirlerine göre sabit hiz ile kaydirmasi amaçlanmaktadir (bkz. Sekil 1). Ayni zamanda tasarlanacak deney düzenegi ile, plakalar üzerinde uygulanacak olan dik ve yatay kuvvetlerin ölçülmesi ve bunun yaninda plakalarin iki yan yüzeyinden yüksek çözünürlükte pozisyon bilgisinin de ölçülmesi hedeflenmektedir. Dogru alinacak ölçümler genel deplasman ve kuvvet bilgisini verecektir. Böylelikle, alinacak deneysel bilgilerle, iki plaka arasinda meydana gelecek olan sürtünme olayinda, genel kayma baslangicindan önce meydana gelecek olan lokal kayma baslangicinin ve ilerlemesinin, arastirilmasi hedeflenmektedir.

Suggestions

Kompozit malzemelerdeki darbe davranışlarının deneysel ve hesaplamalı olarak incelenmesi
Çöker, Demirkan(2017-12-31)
Bu projede TPNCF kompozit layuplarin darbe atlındaki davranislari deneysel ve hesaplamalı olarak incelenecektir. Bunun icin darbe deney duzenegi gelistirilecek ve hizli kameralarla olcumler yapilacaktir. TPNCF kompozit malzemesi örnek alınarak ileri hesaplamalı yöntemlerle kırılma mekanizması modellenecektir.
Mikroyapıların Mekanik Davranışlarının Sonlu Elemanlar Analizi ile İncelenmesi
Özerinç, Sezer; Pınar, Abdullah Çağlar; Nigar, Bariş; Turan, Ecem; Ergül, Kaan(2017-12-31)
Mikroyapılı malzemeler, örneğin nanokristalli metaller, nanokatmanlı kompozitler ve ince filmler, yüksek akma dayanımları ve aşınmaya olan dirençleri nedeniyle mühendislik uygulamaları için büyük gelecek vaat etmektedirler. Ayrıca mikroyapılardan oluşan mikro elektro-mekanik sistemler de ivme sensörleri başta olmak üzere birçok uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Tek fazlı malzemeler de üretim tekniklerine bağlı olarak mikro-ölçekte bazı özellikler gösterebilirler, örneğin 3 boyutlu yazıcı ürünü p...
PARÇACIK DOLGULU POLİMERİK MALZEMELERİN TEORİK VE HESAPLAMALI OLARAK MODELENMESİ
Dal, Hüsnü(2017-12-31)
Bu projenin amacı parçacık dolgulu polimerik malzemelerin inelastik davranışı için teorik bünye denklemleri geliştirmektir. Bu kapsamda literatürde var olan ve farklı hızlarda gerçekleştirilen tek eksenli, çift eksenli çekme deneyleri sonucu gözlemlenen viskoelastik ve hasar davranışını malzemenin doğrusal olmayan davranışını da göz önünde bulunduran sonlu deformasyonlarda bünye denklemlerinin oluşturulmasıdır. Geliştirilecek malzeme modelinin sonlu elemanlar yöntemi yardımıyla roket motorlarının tasarımınd...
NOKTA YÜKLEME DENEYİ KULLANARAK EVAPORİTLERİN TEK EKSENLİ BASMA DAYANIMLARININ TESPİT EDİLMESİ VE SAYISAL MODELLENMESİ
Öztürk, Hasan(2014-12-31)
Bu projenin amacı nokta yükleme deneyi kullanarak Evaporitlerin tek eksenli basma dayanımlarının tespit edilmesi ve deneylerin sayısal olarak modellenmesidir. Eğer bir numunenin nokta yükleme indisi biliniyorsa, bazı dönüşüm katsayıları kullanılarak tek eksenli basma dayanımı belirlenebilir. Araştırmacılar farklı dönüşüm katsayıları önermişlerdir ve bu dönüşüm katsayıları kayanın cinsine bağlıdır. Literatürde farklı tortul, volkanik ve başkalaşım kayaları için farklı dönüşüm katsayıları bulunur fakat Evapor...
ÇOK TANELİ METALLERDE BÜYÜKLÜĞE BAĞLI PLASTİSİTE DAVRANIŞININ MİKROMEKANİK MODELLENMESİ
Yalçınkaya, Tuncay(2016-12-31)
Mikro-elektronik ve mikro-cihazlar sektöründe devam eden minyatürleşme, mikroyapı seviyesindeki gözlemleri mühendislik seviyesine bağlayabilen öngörü kabiliyetine sahip araçlara olan ihityacı tetiklemektedir. Çünkü bu tarz cihazların servis ömür tahmini tamamen malzemenin davranışının temelini oluşturan etkenlerin anlaşılması ile mümkündür. Mikrometre ölçeğinde ve altında son zamanlarda yapılan çalışmalar göstermiştir ki kristal yapıya sahip malzemeler (örneğin metaller) büyük ölçekteki örneklerine göre, mi...
Citation Formats
D. Çöker, A. Amireghbali, M. A. Arca, B. Gözlüklü, and I. Uyar, “Plakalar Arasinda Kayma Baslangicinin Ve Ilerlemesinin Deneysel Arastirilmasi.,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61863.