Havacılık Ve Uzay Yapılarının Dinamik Özelliklerinin Deneysel Modal Testler Yardımıyla Tahmini Ve Doğrulanması

2009-12-31
Havacılık ve uzay yapıları çeşitli yük, uçuş dinamiği ve sert çevre koşullarının etkisi altında büyük dinamik gerilimlere dayanabilmeli diğer taraftan da başarım gereksinimlerini karşılayabilmek için hafif ve yüksek manevra kabiliyetine sahip olmalıdırlar. Bu nedenle yapıların dinamik davranışları hakkında bilgi sahibi olmak özellikle tasarım alanında çoğu kez birinci derecede önem taşımaktadır. Bu projenin amacı, deneysel “klasik” ve “işlemsel” modal test tekniklerini uygulayarak havacılık ve uzay yapılarının dinamik özelliklerini tahmin etmek ve doğrulama çalışmalarını yapmaktır. Çalışmalarda ilk olarak yapıların dinamik davranış ve cevaplarının tanımlanması ve benzeştirilmesi için modal testlere ihtiyaç vardır. Testlerde öncelikle kiriş ve plaka benzeri yapılar kullanılacak ve uygulama ileride gerçek havacılık ve uzay yapılarına genellenecektir. Daha sonra bu test sonuçlarının analitik ve sayısal işlemler (yani sonlu elemanlar yöntem ve analizler) ile birleştirilmesi sağlanacaktır. Bu işlemleri takiben model güncelleme teknikleri sonlu elemanlar modellerini gerçek sisteme yaklaştırmak için kullanılacak ve dinamik özelliklerinin doğrulaması yapılacaktır. Bu proje ile ayrıca Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünün yapı, titreşim ve malzeme laboratuvarı bünyesinde bu tür yapıların test ve analizlerinde kullanılacak gerekli donanım altyapısının oluşturulmasına da katkı sağlanacaktır.

Suggestions

Havacılık Nöroergonomisinde Optik Beyin Görüntüleme Uygulamaları
Çakır, Murat Perit (2021-06-01)
Pilotların, insansız hava aracı operatörlerinin, hava trafik kontrolörlerinin eğitim ve uçuş faaliyetleri sırasında bilişsel durumlarının takibini sağlayacak nesnel yöntemlerin geliştirilmesi uçuş emniyetinin sağlanması, eğitim süreçlerinin optimizasyonu ve yenilikçi insan-makine arayüzlerinin tasarımı bakımından kritik önem taşımaktadır. İşlevsel Yakın-Kızılötesi Tayfölçümü (functional near infrared spectroscopy – fNIRS) optik beyin görüntüleme teknolojisi gibi saha kullanımına uygun, portatif ve güvenilir...
Havacılık ve Uzay Yapılarının Titreşimlerinin Piezoelektrik Malzemeler ve Uyum Sağlayan İleri Seviye Denetçiler ile Aktif Kontrolü
Şahin, Melin(2015-12-31)
Havacılık ve uzay yapıları, beklentilerini karşılayabilmeleri için birçok tasarım sürecinden geçmektedirler. Bu süreçte yapılar, çeşitli dış koşulların etkisi altında dinamik gerilimlere dayanabilecek, özellikle de hafif ve esnek olacak şekilde tasarlanırlar. Ancak hafif ve esnek yapıların üzerinde oluşan titreşimler, bu yapıların bütünlüğünü zaman içinde tehdit etmeye başlar. Bu nedenle yapıların dinamik davranışları hakkında bilgi sahibi olmak, gerektiğinde de bu davranışları kontrol edebilmek büyük öne...
Organik Fotoiletkenlerin Yük Oluşum ve Saçılım Mekanizmalarının THz Spektroskopi ile İncelenmesi
Esentürk, Okan(2015-12-31)
Birçok uygulama alanında (elektronik, plazmonik, optik/kızıl ötesi cihazlarda) gelecek vaat eden organik yarıiletkenler, yüksek taşıyıcı hareketliliği, optik geçirgenliği ve yüksek mekanik ve kimyasal stabilitesi ile fotovoltaik cihazlarda kullanılma potansiyeli gerçekten dikkat çekicidir. Son yıllarda özellikle organik güneş enerji hücreleri yenilenebilir enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik ekonomik bir çözüm olması nedeniyle araştırma alanında yoğun ilgi görmektedir. Geniş ve eğimli alanlara uygulana bi...
Yer Sistem Bilimleri Modelleme Araştırma Laboratuvarı Altyapı Projesi
Yücel, İsmail; Yılmaz, Ayşen(2013-12-31)
Yer Sistem Bilimleri uygulamalı modelleme derslerinde, yüksek lisans/doktora tez çalımaları ve araştırma çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere yüksek kapasite ve hızda çalışan bilgisayarların (ana sürücü ve bağlı bilgisayarlar) yer aldığı bir araştırma laboratuvarı kurulacaktır. Bu laboratuvarın, özellikle Yer Sistem Bilimleri programının yüksek lisans/doktora tez öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının tez ve araştırma faaliyetlerinde etkin olarak kullanılması hedeflenmektedir.
Taş Dolgu Ve Keson Tipi Dalgakıran Performanslarının Ekstrem Dalgalar Altında Fiziksel Model Deneyleri İle İncelenmesi
Doğan, Gözde Güney; Özyurt, Gülizar; Baykal, Cüneyt (2016-06-03)
Pek çok kıyı yapısı, uzun dalga ve ya ekstrem dalga koşullarına maruz kalma ihtimali yüksek olan yerlerde inşa edildiği halde bu dalga koşulları dikkate alınmadan tasarlanmaktadır. İki farklı temel kıyı yapısı olan taş dolgu ve keson tipi dalgakıranların belirlenen ekstrem soluğan dalga koşulları altındaki performansları, ODTÜ Kıyı ve Liman Mühendisliği Laboratuvarında gerçekleştirilen fiziksel model deneyleri ile incelenmiştir. Bu bildiride, iki farklı tip kıyı koruma yapısının (taş dolgu ve keson tipi d...
Citation Formats
M. Şahin, “Havacılık Ve Uzay Yapılarının Dinamik Özelliklerinin Deneysel Modal Testler Yardımıyla Tahmini Ve Doğrulanması,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59391.