Havacılık Ve Uzay Yapılarının Dinamik Özelliklerinin Deneysel Modal Testler Yardımıyla Tahmini Ve Doğrulanması

2009-12-31
Havacılık ve uzay yapıları çeşitli yük, uçuş dinamiği ve sert çevre koşullarının etkisi altında büyük dinamik gerilimlere dayanabilmeli diğer taraftan da başarım gereksinimlerini karşılayabilmek için hafif ve yüksek manevra kabiliyetine sahip olmalıdırlar. Bu nedenle yapıların dinamik davranışları hakkında bilgi sahibi olmak özellikle tasarım alanında çoğu kez birinci derecede önem taşımaktadır. Bu projenin amacı, deneysel “klasik” ve “işlemsel” modal test tekniklerini uygulayarak havacılık ve uzay yapılarının dinamik özelliklerini tahmin etmek ve doğrulama çalışmalarını yapmaktır. Çalışmalarda ilk olarak yapıların dinamik davranış ve cevaplarının tanımlanması ve benzeştirilmesi için modal testlere ihtiyaç vardır. Testlerde öncelikle kiriş ve plaka benzeri yapılar kullanılacak ve uygulama ileride gerçek havacılık ve uzay yapılarına genellenecektir. Daha sonra bu test sonuçlarının analitik ve sayısal işlemler (yani sonlu elemanlar yöntem ve analizler) ile birleştirilmesi sağlanacaktır. Bu işlemleri takiben model güncelleme teknikleri sonlu elemanlar modellerini gerçek sisteme yaklaştırmak için kullanılacak ve dinamik özelliklerinin doğrulaması yapılacaktır. Bu proje ile ayrıca Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünün yapı, titreşim ve malzeme laboratuvarı bünyesinde bu tür yapıların test ve analizlerinde kullanılacak gerekli donanım altyapısının oluşturulmasına da katkı sağlanacaktır.
Citation Formats
M. Şahin, “Havacılık Ve Uzay Yapılarının Dinamik Özelliklerinin Deneysel Modal Testler Yardımıyla Tahmini Ve Doğrulanması,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59391.