Kimysal Reaksiyonlu Aero-Termodinamik Akışlarda Jacobian-Free Newton-Krylov (JFNK) ve Adjoint Yöntemleri ile Tasarım Optimizasyon Yazılımı Geliştirilmesi

2015-12-31
Kimyasal reaksiyonlu akışlarda, hızlı yakınsama, stabilite ve duyarlılık değerlerinin verimli ve hızlı olarak hesaplanması açısından Newton yönteminin birçok avantajı bulunmasına rağmen Jacobian matrislerinin oluşturulması ve çözülmesi bilgisayar zamanını artırmaktadır. Newton yönteminin avantajlarını korurken dezavantajlarının azaltılması yönünde Jacobian-Free Newton-Krylov (JFNK) yöntemi önemli kazanımlar sağlamaktadır. Projenin amacı daha önce Newton ve adjoint yöntemleri kullanılarak kimyasal reaksiyonlu akışlar için geliştirilen analiz ve tasarım optimizasyon yönteminin JFNK ve adjoint yöntemleri kullanılarak daha verimli hale getirilmesidir.
Citation Formats
S. Eyi, “Kimysal Reaksiyonlu Aero-Termodinamik Akışlarda Jacobian-Free Newton-Krylov (JFNK) ve Adjoint Yöntemleri ile Tasarım Optimizasyon Yazılımı Geliştirilmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59400.