Hide/Show Apps

Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulamasının Beyaz Ve Kırmızı Üzüm Suyunun Kalite Parametrelerine Etkileri.

Dünya'da en fazla tüketilen alkollü içeceklerden biri de şaraptır. Üzümün şarabın hammaddesi olması dolayısıyla üzüm suyunun kaliteside şarapçılık için çok önemlidir. Şarabın ve üzüm suyunun uzun süreli saklanması gereksinimiyle her biri için sırasıyla SO2 ilavesi ve ısıl işlem uygulaması yapılmaktadır. Fakat bu koruma teknikleriyle bazı kalite parametrelerinde düşüş ve azalma görülebilir. Bu bağlamda, 100 MPa ile 400MPa arası değerlerde değişen Yüksek Hidrostatik Basınç (HHP) uygulaması, gıdaların korunmasında, yüksek ısıl işlem görenlere nazaran kalite parametrelerinde çok az bir değişim yaratmaktadır. Dolayısıyla, Yüksek Hidrostatik Basınç (HHP), çoğu durumda, ısıl işlem ve kimyasal madde eklenmesi gibi diğer göreneksel uygulamaların yerine kullanılabilir. Bu çalışmanın amacı, orta seviyeli sıcaklık değerleri (20-40°C) arasındaYüksek Hidrostatik Basınç (HHP) uygulamasının şarap ve üzüm suyunun yapısı, yoğunluğu, rengi, asitliği, tatlılığı, kötü tadı ve alkol miktarı gibi hedeflenen kalite parametreleri üzerindeki etkisini araştırmaktır.