Yüksek Kayma Hızında İşlenmiş Fındık Zarı Liflerinin Katkı Maddesi olarak Bisküvi ve Kek İçerisinde Kullanımı

2013-12-27
Mert, Behiç
Çıkrıkcı, Sevil
Fındık bademden sonra dünyada en yaygın yetiştiriciliği yapılan sert kabuklu meyvedir. Dünya fındık üretimi, 1960’lı yıllarda yaklaşık 250 bin ton civarında iken, 2000- 2008 ortalamasına göre 795 bin tona çıkmıştır. Dünya fındık üretiminin ortalama % 75’ini gerçekleştiren Türkiye’yi sırasıyla İtalya, ABD ve İspanya takip etmektedir. Fındık kabuklu ve kavrulmuş olarak tüketilmesinin yanında, şekerli fındık ezmesi, fındıklı barlar ve fındık yağı gibi birçok üründe kullanılmaktadır. Bu durum önemli miktarlarda fındık zarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yüksek miktarda fenolik madde içeren fındık kabuğunun doğadaki görevi fındık meyvesini özellikle oksidasyona karşı korumaktır. Bu nedenle fındık kabuğu yoğun bir renge ve antioksidan özelliğe sahiptir. Sunulan projedeki amaç yüksek kayma hızında çalışan mikroakışkanlandırıcı kullanarak fındık zarının işlenmesi ve yoğun renk ve su tutma kapasitesine sahip katkı maddesine dönüştürülmesidir. Bisküvi ve kek gibi fırıncılık ürünlerinde katkı maddesi olarak kullanım olanaklarının araştırılmasıdır.

Suggestions

Kayısı Kurutmada Kükürtleme Yerine Hemiselüloz Kaplamasının Kullanılması
Çekmecelioğlu, Deniz(2014-12-31)
Bu projede, gıda endüstrisi atıklarından (fındık kabuğu) üretilecek hemiselüloz kaplama maddesinin kayısı kurutma işleminde kullanılmakta olan kükürtleme aşaması yerine kullanılırlığının araştırılması hedeflenmektedir. Bu projenin sunacağı çözümler:a) Kükürtlemenin kayısıya verdiği kötü tat ve aroma engellenmiş olacak, kimyasal kalıntısının verdiği zarar (özellikle astım hastalarına) ortadan kalkmış olacaktır. İnsan vücudu için müsaade edilen sınırın üzerinde kükürt alınması durumunda boğaz ve mide yanması,...
Gıda Endüstrisi Atıklarından Alkali Pektinaz Üretimi Ve Modellenmesi
Çekmecelioğlu, Deniz(2013-12-31)
KAPSAM: Fındık atıklarından alkali pektinaz enzimi üretmek, enzim aktivite değişimini modellemek projede ulaşılmak istenen temel amaçtır.Bu proje ile hazırda kullanılan mısır, şeker pancarı, buğday kepeği, portakal kabukları vb. atıklara ilave olarak yeni bir hammadde kazandırılacak; dolayısıyla tarım ekonomisine canlılık kazandırmasının yanı sıra çevre sağlığına da olumlu etkilerinin olacağı düşünülmektedir. YÖNTEM/GEREKÇE: Projenin birinci aşamasında hammadde içerik analizi yapılacaktır. Öğütülen hammadd...
Yerfıstığı Küspesindeki Aflatoxin B1 Toksininin Fermantasyon Yöntemiyle Parçalanması
Çekmecelioğlu, Deniz; Bozoğlu, Tahsin Faruk(2015-12-31)
Gıda ve yemlerde aflatoksin degradasyonu (veya parçalama) amacıyla önceki çalışmalarda solvent ekstraksiyonu, gamma ışınlama ve mikrodalga ısıtma gibi fizikokimyasal yöntemler denenmiştir. Örneğin, amonyak ile yapılan işlemlerde toksin miktarı kabul edilebilir seviyeye indirilmiş ancak kalıntı toksik yan ürünler nedeniyle farelerle yapılan deneylerde karaciğer lezyonları gözlenmiştir. Gamma ışınlama denemelerinde pirinç, fıstık ve mısır gibi besin maddelerinde 4, 6 ve 10 kGy dozlarında %58 verimlilikle degr...
Yeşil Yapraklı Sebzelerde Pestisit Kalıntılarının Uzaklaştırılması için Yöntem Geliştirilmesi
Mert, Behiç; Söyler, Ulviye Betül(2015-12-31)
Bu projede hedeflenen mekanik uzaklaştırma yöntemlerinin denenerek yetişitirme esnasında bitkiye nüfuz eden çeşitli pestisit kalıntılarının hangi yüzdelerde uazklaştırılabildiğinin tespitidir. Sebze ve meyve üretiminde böcek istilasını önleyebilmek ve ürün verimini artırmak amacıyla kullanlan pestisitler aslında belirli düzeylerin üzerinde insan vücuduna alındığında toksik etki yapmaktadır. Kimi zaman bu etki uzun zamanda ortaya farklı hastalık türleri olarak çıksa da kimi zaman da bulunan kalıntı düzeyine ...
Çoruh Havzasında Doğal Yayılış Gösteren Salix caprea Populasyonlarının Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi
Kaya, Zeki; Tokdemir, Yasin(2016-12-31)
Salix caprea yani Keçi söğüdü Türkiye’nin İç Anadolu, Akdeniz ve özellikle Karadeniz bölgesinde yoğun olarak bulunmaktadır. Diğer söğüt türlerinde farklı olarak Salix caprea soğuğa dayanıklı öncü bir türdür. Doğal yayılışı Çoruh havzası olan bu türün gen kaynakları yapılacak hidroelektik santralleri nedeniyle ciddi tehlike altındadır. Avrupa’daki S. caprea türü populasyonları SSR belirteçleri ile taranmış, yüksek genetik çeşitlilik gözlenmiştir. Türkiye’dekiler üzerinde ise daha önceden hiçbir çalışma yap...
Citation Formats
B. Mert and S. Çıkrıkcı, “Yüksek Kayma Hızında İşlenmiş Fındık Zarı Liflerinin Katkı Maddesi olarak Bisküvi ve Kek İçerisinde Kullanımı,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59428.